Heti jogász 2019. 4. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 4. héten a Magyar Közlöny 8 – 10. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/8.

Megjelent: 2019. 01. 22.

 

Új jogszabályok

 

2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet

az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 23., 2019. 02. 01.

 

1/2019. (I. 22.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2/2019. (I. 22.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

 

1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat

a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről

 

1006/2019. (I. 22.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja: 2/2019. (I. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 23.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 2/2019. (I. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

Módosítja: 2/2019. (I. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 23.

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 1/2019. (I. 22.) NMHH r.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Módosítja: 2/2019. (I. 22.) BM r.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1006/2019. (I. 22.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 01. 23.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/9.

Megjelent: 2018. 01. 24.

 

Új jogszabályok

 

3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 25.

 

4/2019. (I. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1007/2019. (I. 24.) Korm. határozat

az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának változásához kapcsolódó források átadásáról

 

1008/2019. (I. 24.) Korm. határozat

a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő intézkedésről

 

1009/2019. (I. 24.) Korm. határozat

a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

1010/2019. (I. 24.) Korm. határozat

a Társadalmi Innováció Tanácsról szóló 1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 01. 25.

 

8/2019. (I. 24.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 3/2019. (I. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 01. 25.

 

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

Módosítja: 4/2019. (I. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 4/2019. (I. 24.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről

Módosítja: 1009/2019. (I. 24.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Társadalmi Innováció Tanácsról

Hatályon kívül helyezi: 1010/2019. (I. 24.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 01. 25.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/10.

Megjelent: 2019. 01. 25.

 

Új jogszabályok

 

5/2019. (I. 25.) Korm. rendelet

a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2018. április 20. napján elfogadott PMC/W2/2000 számú módosítása kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 02. 02.

 

6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet

a Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 01. 26.

 

5/2019. (I. 25.) MNB rendelet

a “Benczúr Gyula” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 01. 28.

 

6/2019. (I. 25.) MNB rendelet

a “Benczúr Gyula” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 01. 28.

 

2/2019. (I. 25.) AM rendelet

az anyajuh tartásával kapcsolatos egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 28.

 

1011/2019. (I. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1012/2019. (I. 25.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Katolikus Karitász – Caritas Hungarica részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

 

1013/2019. (I. 25.) Korm. határozat

a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról

 

1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat

a Sopron rendezvényterületének kialakításához szükséges intézkedésekről

 

1015/2019. (I. 25.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Hatályos: 2019. 01. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 2/2019. (I. 25.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 28.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 2/2019. (I. 25.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 28.

 

33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 2/2019. (I. 25.) AM r.

Hatályos: 2019. 01. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

68/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet

a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2010. október 11. napján elfogadott PMC/W/2/2001 számú módosítása kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 5/2019. (I. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 02.

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.