Heti jogász 2019. 6-7. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 6. héten a Magyar Közlöny 15-18., a 7. héten a 19-22. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/15.

Megjelent: 2019. 02. 05.

 

Új jogszabályok

 

8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 02. 06. – kivétellel.

 

9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

25/2019. (II. 5.) KE határozatok kitüntetés adományozásáról, bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről

 

1019/2019. (II. 5.) Korm. határozat

a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

1020/2019. (II. 5.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Piarista Rend Magyar Tartománya részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

 

Módosított jogszabályok

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 11/2019. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 11/2019. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

Módosítja: 11/2019. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről

Módosítja: 11/2019. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 12/2019. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról

Módosítja: 1019/2019. (II. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2019. (II. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 06.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/16.

Megjelent: 2019. 02. 06.

 

Új jogszabályok

 

1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról

 

10/2019. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/17.

Megjelent: 2019. 02. 07.

 

Új jogszabályok

 

3/2019. (II. 7.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 08.

 

KE határozatok vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról és állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről szóló rendelkezésekről

 

1022/2019. (II. 7.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú (“Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 3/2019. (II. 7.) HM r.

Hatályos: 2019. 02. 08.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/18.

Megjelent: 2019. 02. 08.

 

Új jogszabályok

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

11/2019. (II. 8.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/19.

Megjelent: 2019. 02. 11.

 

Új jogszabályok

 

13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet

építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 12., 2019. 02. 27.

 

14/2019. (II. 11.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 14.

 

15/2019. (II. 11.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 19.

 

3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 19.

 

1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről

 

1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Programozási Munkacsoport létrehozásáról

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

1025/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról és a 2018. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről

 

1026/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú (“Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

1027/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosító számú (“Tűzoltó laktanyák kialakítása – Gyöngyös” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

1028/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

1029/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 azonosító számú (“Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése” című) és a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú (“Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei intézményének Ősz utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1030/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1031/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1032/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a “Százhalombatta-Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt részét képező Érd – Érd alsó összekötő vágány megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről

 

1033/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Módosítja: 13/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 27.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 13/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Módosítja: 13/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja: 13/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 13/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 13/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 13/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 14/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 14.

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

Módosítja: 15/2019. (II. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 19.

 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja: 3/2019. (II. 11.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 02. 19.

 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Módosítja: 3/2019. (II. 11.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 02. 19.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1026/2019. (II. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1027/2019. (II. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1028/2019. (II. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 02. 12.

 

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Módosítja: 1032/2019. (II. 11.) Korm. h

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1140/2016. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú (“Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

Visszavonta: 1026/2019. (II. 11.) Korm. határozat.

Hatályos: 2019. 02. 12

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/20.

Megjelent: 2019. 02. 13.

 

Új jogszabályok

 

16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 02. 14.

 

1/2019. (II. 13.) AB határozat

a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról

 

1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat

a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

 

1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat

a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó további intézkedésekről, valamint az elhelyezéssel összefüggő források biztosításáról

Módosítja: 1034/2019. (II. 13.) Korm. h.

 

1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1036/2019. (II. 13.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/21.

Megjelent: 2019. 02. 14.

 

Új jogszabályok

 

17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet

az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 15.

 

18/2019. (II. 14.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 15.

 

1037/2019. (II. 14.) Korm. határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről

 

1038/2019. (II. 14.) Korm. határozat

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatásáról

 

12/2019. (II. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2019 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 17/2019. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 15.

 

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja: 17/2019. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 15.

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 18/2019. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 02. 15.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/22.

Megjelent: 2019. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

7/2019. (II. 15.) MNB rendelet

10 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

13/2019. (II. 15.) ME határozat

Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

10/2008. (IX. 9.) MNB rendelet

új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2019. (II. 15.) MNB r.

Hatályos: 2019. 12. 31

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.