Heti jogász 2019. 26 – 27. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 26. héten a Magyar Közlöny 105-113., a 27. héten a 114-118. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/105.

Megjelent: 2019. 06. 24.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XLI. törvény

az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 25. – kivétellel.

 

 1. évi XLII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 25. – kivétellel.

 

 1. évi XLIII. törvény

a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 25.

 

 1. évi XLIV. törvény

az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 25.

 

 1. évi XLV. törvény

az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 25. – kivétellel.

 

 1. évi XLVI. törvény

a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 25. – kivétellel.

 

 1. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 25. – kivétellel.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi XLVIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2019. évi XLVIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2019. évi XLVIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi XLVIII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XXXIX. törvény

az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló, Hágában, 1993. június 23. napján kelt Egyezmény és 2002. december 17-én kelt Módosító Okiratának kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi XLI. tv.

Hatályos: 2019. 06. 25.

 

 1. évi LXVIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi XLII. tv.

Hatályos: 2019. 06. 25.

 

7/1998. (I. 23.) Korm. rendelet

az Európa Tanács keretében 1992. október 2-án létrejött európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2019. 06. 25.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/106.

Megjelent: 2019. 06. 25.

 

Új jogszabályok

 

145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

 

1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

 

1367/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

Visszavonta: 1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/107.

Megjelent: 2019. 06. 25.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XLIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 25. 18 órakor

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2019. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2019. 06. 25. 18 órától.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/108.

Megjelent: 2019. 06. 25.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi L. törvény

a Londonban, 1985. október 16-án kelt, “a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben” tárgyú megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 26 – kivétellel.

 

147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 26., 2019. 07. 01.

 

148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 30.

 

149/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

30/2019. (VI. 25.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 03. 2019. 09. 01.

 

7/2019. (VI. 25.) PM rendelet

a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

2/2019. Büntető jogegységi határozat

az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról

 

19/2019. (VI. 25.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

KE határozatok bírói felmentésekről, bírói kinevezésekről és KE határozat módosításáról

 

1368/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

 

1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

 

1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról

 

1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

 

1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

 

1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

 

1378/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1379/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

62/2019. (VI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

63/2019. (VI. 25.) ME határozat

a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 147/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

Módosítja: 147/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 147/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 26., 2019. 07. 01.

 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja: 147/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 148/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 30.

 

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja: 148/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 30.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 149/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 150/2019. (VI. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 30/2019. (VI. 25.) AM r.

Hatályos: 2019. 07. 03.

 

1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja: 1379/2019. (VI. 25.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 06. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 30/2019. (VI. 25.) AM r.
Hatályos: 2019. 09. 01

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/109.

Megjelent: 2019. 06. 26.

 

Új jogszabályok

 

151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01., 2019. 07. 11., 2019. 10. 01.

 

153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

24/2019. (VI. 26.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

31/2019. (VI. 26.) AM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

20/2019. (VI. 26.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 631. §a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

 

21/2019. (VI. 26.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1380/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról

 

1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

egyes egyházi támogatási célú kormányhatározatok módosításáról

 

1383/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 

1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program kiterjesztéséhez szükséges források biztosításáról

 

1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről

 

1386/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű [“Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című] felhívásra benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

1387/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1388/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú (“Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1389/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja: 151/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja: 151/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja: 152/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 152/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 11.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 152/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 11., 2019. 10. 01.

 

101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről

Módosítja: 152/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 152/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja: 153/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 153/2019. (VI. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

Módosítja: 24/2019. (VI. 26.) MNB r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

Módosítja: 31/2019. (VI. 26.) AM r.

Hatályos: 2019. 07. 04.

 

1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1380/2019. (VI. 26.) Korm. h.

 

1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1382/2019. (VI. 26.) Korm. h.

 

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről

Módosítja: 1383/2019. (VI. 26.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/110.

Megjelent: 2019. 06. 27.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 28. – kivétellel.

 

 1. évi LII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 28. – kivétellel.

 

 1. évi LIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 28. – kivétellel.

 

 1. évi LIV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 28. – kivétellel.

 

 1. évi LV. törvény

egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről

Hatályos: 2019. 07. 01., 2019. 07. 27., 2019. 09. 30., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LVI. törvény

az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

26/2019. (VI. 27.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

KE határozatok állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27., 2019. 09. 30., 2020. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01., 2019. 07. 27., 2019. 09. 30.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 27.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi LV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01., 2019. 07. 27.

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 7/2019. (VI. 27.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 26/2019. (VI. 27.) BM r.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 26/2019. (VI. 27.) BM r.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XLIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi LI. tv.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

 1. évi CXIV. törvény

az állattenyésztésről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi LVI. tv.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/111.

Megjelent: 2019. 06. 27.

 

Új jogszabályok

 

154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28., 2019. 07. 28., 2020. 01. 01.

 

8/2019. (VI. 27.) PM rendelet

az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről

 

1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1392/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a 2003/87/EK irányelv 10c. cikke által elérhetővé tett finanszírozási mechanizmus magyarországi felhasználásáról

 

Módosított jogszabályok

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 154/2019. (VI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 154/2019. (VI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja: 155/2019. (VI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 28., 2020. 01. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 155/2019. (VI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 155/2019. (VI. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 28., 2019. 07. 28

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 8/2019. (VI. 27.) PM r.

Hatályos: 2019. 06. 28.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/112.

Megjelent: 2019. 06. 28.

 

Új jogszabályok

 

156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

Módosított jogszabályok

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 156/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 156/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás “A” és “B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 156/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 156/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/113.

Megjelent: 2019. 06. 28.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LVII. törvény

az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 29. – kivétellel.

 

 1. évi LVIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipežské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 06. 29. – kivétellel.

 

 1. évi LIX. törvény

egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01., 2019. 08. 01.

 

 1. évi LX. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01

 

157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

27/2019. (VI. 28.) BM rendelet

az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

18/2019. (VI. 28.) IM rendelet

a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről

Hatályos: 2019. 06. 30.

 

17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

KE határozatok miniszteri felmentésről, kitüntetés adományozásáról

 

1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról

 

1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

64/2019. (VI. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2019. évi LIX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2019. évi LIX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2019. évi LIX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01., 2019. 08. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2019. évi LIX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2019. évi LX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2019. évi LX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2019. évi LX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2019. évi LX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 157/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

40/2002. (III. 21). Korm. rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 159/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 160/2019. (VI. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 29.

 

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

26/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

27/2007. (V. 31.) IRM rendelet

az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

29/2010. (V. 12.) IRM-KüM-PTNM együttes rendelet

a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

62/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

6/2013. (III. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

11/2013. (IV. 23.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

29/2013. (VI. 28.) BM rendelet

a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

21/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

32/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

39/2016. (X. 6.) BM rendelet

a rendfokozati vizsgáról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

28/2018. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

5/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról

Módosítja: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

Módosítja: 18/2019. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja: 18/2019. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

Módosítja: 18/2019. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 18/2019. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

35/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról

Módosítja: 18/2019. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

Módosítja: 18/2019. (VI. 28.) IM r.

Hatályos: 2019. 08. 12.

 

44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről

Módosítja: 17/2019. (VI. 28.) ITM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet

az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről

Módosítja: 17/2019. (VI. 28.) ITM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 17/2019. (VI. 28.) ITM r.

Hatályos: 2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 17/2019. (VI. 28.) ITM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról

Módosítja: 1393/2019. (VI. 28.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

37/2011. (X. 28.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 27/2019. (VI. 28.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/114.

Megjelent: 2019. 07. 01.

 

Új jogszabályok

 

25/2019. (VII. 1.) MNB rendelet

a “Himnusz megzenésítése” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 07. 02.

 

26/2019. (VII. 1.) MNB rendelet

a “Himnusz megzenésítése” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 07. 02.

 

1396/2019. (VII. 1.) Korm. határozat

a muravidéki magyar közösségi ház kialakításával kapcsolatos intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

1051/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség működésének és beruházásának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1396/2019. (VII. 1.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/115.

Megjelent: 2019. 07. 02.

 

Új jogszabályok

 

20/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályos: 2019. 07. 02.

 

21/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2019. 07. 02.

 

22/2019. (VII. 2.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának megválasztásáról

Hatályos: 2019. 07. 02.

 

23/2019. (VII. 2.) OGY határozat

az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről

Hatályos: 2019. 07. 02.

 

24/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról

Hatályos: 2019. 07. 03.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

25/2018. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról

Hatályon kívül helyezi: 24/2019. (VII. 2.) OGY h.

Hatályos: 2019. 07. 03.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/116.

Megjelent: 2019. 07. 03.

 

Új jogszabályok

 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

Módosított jogszabályok

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 12/2019. (VII. 3.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja: 12/2019. (VII. 3.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Módosítja: 12/2019. (VII. 3.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 08. 02.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/117.

Megjelent: 2019. 07. 04.

 

Új jogszabályok

 

161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet

a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

8/2019. (VII. 4.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 05.

 

1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról

 

1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

 

1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról

 

179/2019. (VII. 4.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 161/2019. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 161/2019. (VII. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja: 8/2019. (VII. 4.) HM r.

Hatályos: 2019. 07. 05.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/118.

Megjelent: 2019. 07. 05.

 

Új jogszabályok

 

162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 07. 13.

 

163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 13.

 

27/2019. (VII. 5.) MNB rendelet

a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Vívó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 07. 08.

 

9/2019. (VII. 5.) NVTNM rendelet

az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

22/2019. (VII. 5.) AB határozat

a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről

 

1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

1401/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

1402/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról

 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról

 

Módosított jogszabályok

 

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről

Módosítja: 163/2019. (VII. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 13.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 9/2019. (VII. 5.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1400/2019. (VII. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról

Módosítja: 1401/2019. (VII. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1402/2019. (VII. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 07. 06.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.