Az Európai Unió innovációs teljesítménye

Az Európai Bizottság évente közzéteszi az európai-és a regionális innovációs eredménytáblát. Az európai innovációs eredménytábla és a regionális innovációs eredménytábla adatai segítenek a tagállamoknak, a régióknak és az EU egészének meghatározni, hogy mely területeken teljesítenek jól, illetve mely területeken van szükség szakpolitikai reformokra az innováció eredményesebb előmozdítása érdekében.Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben Európa gazdasági növekedésének mintegy kétharmada az innovációból fakadt. Az európai kutatási és innovációs program által befektetett minden euró 25 év alatt potenciálisan 11 euró hozamot eredményezhet a GDP vonatkozásában. A kutatási és innovációs beruházások 2021 és 2027 között várhatóan akár 100ezer új munkahelyet is létrehozhatnak a kutatás területén és az innovációs tevékenységet folytató vállalkozásoknál.

A2019-eseredménytábla azt mutatja, hogy az EU innovációs teljesítménye négy egymást követő évben javult. Európa innovációs teljesítménye most először meghaladja az Egyesült Államok e téren nyújtott teljesítményét. Az EU továbbra is lemaradásban van Japán és Dél-Korea mögött, és a hátránya növekszik, Kína gyorsan zárkózik fel. Az adatok kiegészítik a Bizottság által az európai szemeszter keretében nemrég kiadott országspecifikus ajánlásokat,amelyek hangsúlyozzák a kutatás és az innováció szerepét, és intézkedéseket javasolnak a termelékenység és a versenyképesség javítására(az országspecifikus ajánlásokról az MKIK EU Hírlevél 8. számának Hírek rovatában, illetve jelen rovat végén a linkek között található bővebb információ).

 

Az eredménytáblák mutatók széles körén (köztük a kkv-innováció több szegmense is szerepel) alapulnak. Az európai és a regionális eredménytábla főbb megállapításai a következők:

 1. Európai innovációs eredménytábla
  1. Eredményük alapján az uniós országok négy teljesítménycsoportba sorolhatók: vezető innovátorok, jelentős innovátorok, mérsékelt innovátorok és lemaradó innovátorok. A 2019. évi eredménytábla alapján Svédország innovációs teljesítménye a legjobb az EU-ban, utána sorrendben Finnország, Dánia és Hollandia következik. Az Egyesült Királyság és Luxemburg a „vezető innovátor” kategóriából a „jelentős innovátor” kategóriába esett vissza, míg Észtország első alkalommal bekerült a jelentős innovátorok közé.
  2. 2011 óta az EU-tagországok innovációs teljesítménye átlagosan 8,8%-kal nőtt. A szóban forgó nyolc év alatt 25 uniós ország innovációs teljesítménye javult. Litvánia, Görögország, Lettország, Málta, az Egyesült Királyság, Észtország és Hollandia teljesítménye javult a legnagyobb mértékben, míg Románia és Szlovénia teljesítménye romlott a legtöbbet.
  3. Ami a globális versenytársakat illeti, az EU innovációs teljesítménye meghaladta az Egyesült Államokét. Az EU előnye Brazíliával, Indiával, Oroszországgal és Dél-Afrikával szemben továbbra is jelentős. Kína teljesítménye azonban háromszor olyan gyorsan javul ezen a téren, mint az Európai Unióé, ezért gyorsan zárkózik fel. Japánhoz és Dél-Koreához viszonyítva az EU hátránya növekedett.
  4. Az innováció egyes területeit tekintve a következő uniós országok a legjobbak:Dánia–emberi erőforrások és innovációbarát környezet; Luxemburg–vonzó kutatási rendszerek; Franciaország–finanszírozás és támogatás; Németország–vállalati beruházások; Portugália–innovátor kkv-k;Ausztria–kapcsolatépítés;Málta–szellemi tulajdon;Írország–a foglalkoztatásra és az értékesítésre gyakorolt hatások.
  5. Magyarországa mérsékelt innovátorok kategóriában található, többek között a finanszírozás és támogatás, az innovatív vállalkozások csekély száma, valamint a kis-és középvállalkozások nemzet köziesítésének alacsony mértéke került kiemelésre a javítandók között, míg az innovációbarát környezet és a foglalkoztatásra gyakorolt hatások az erősségek között.

 2. Regionális innovációs eredménytábla
  1. A regionális innovációs eredménytábla az innovációs rendszerek teljesítményének összehasonlító értékelését tartalmazza 23 uniós tagállam 238 régiójára, valamint országos szinten Ciprusra, Észtországra, Lettországra, Luxemburgra és Máltára vonatkozóan. A regionális innovációs eredménytábla emellett norvégiai, szerbiai és svájci régiókra is kiterjed.
  2. Az európai innovációs eredménytábla mintájára a regionális innovációs eredménytábla is négy kategóriába sorolja a régiókat és egyértelműen látszik, hogy a vezető innovátor régiók a vezető vagy jelentős innovátor országokban találhatók, míg a mérsékelt vagy lemaradó innovátor régiók szintén a hasonló besorolású országokban.
  3. Az EU leginnovatívabb régiói sorrendben a következők: Helsinki-Uusimaa(Finnország), Stockholm(Svédország) és Hovedstaden (Dánia). A leginnovatívabb európai régió Zürich.159 régió esetében a teljesítmény a kilencéves megfigyelési időszakban nőtt. Az idei regionális innovációs eredménytábla rámutat arra, hogy a régiók teljesítménye erőteljesen közelít egymáshoz, vagyis egyre csökkennek a régiók közötti különbségek.
  4. A magyar régiók közül Budapest a mérsékelt+kategóriában, Észak-Alföld a lemaradó+kategóriában, a többi régió a mérsékelt-kategóriában található.

 

További információ:

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35894

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_hu.htm