Új rendelet a szavatossági és jótállási igények intézéséről

2014. május 9.

2014. május 14-étől hatályos a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (a rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni).

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet hatályát veszi.
Az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) szerint a vásárló nem csak az eladóval, hanem a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, így javítást, cserét kérhet.

A vásárlót megillető legerősebb jogosultság továbbra is a jótállási jog marad. A garancia (jótállás) egy ígéret a gyártó, importőr, olykor a kereskedő részéről, hogy adott idő alatt a meghibásodásért kezeskedik. Ezekben az esetekben az eladónak – gyártónak – kell bizonyítania azt, hogy a vevő nem a rendeltetésének megfelelően használta az eszközt.

A kellékszavatossági jog érvényesítése esetén – szemben a jótállással – a vásárló kötelezettsége bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárláskor létezett. Azonban fogyasztói szerződések esetében az első hat hónapban fordított a bizonyítási kötelezettség. Így meghibásodás esetén vélelmezni kell, hogy a termék hibája már vásárláskor is fennállt: ebben az esetben az eladó felel a hibáért. A szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a módjára.A szerződés megkötése bizonyított, ha a vevő felmutatja a számlát vagy nyugtát. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése azonban nem minősül – a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti – panasznak. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről – annak bejelentésekor – nem tud nyilatkozni, akkor 5 munkanapon belül, igazolhatóan köteles értesíteni a fogyasztót. Végül a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a cserét 15 napon belül elvégezze.