Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

Az egészség megóvására irányuló szigorú intézkedések bevezetése és megtartása mellett 2020. június 2-tól újra látogathatók a Projekt irodái, a személyes ügyfélfogadás és segítségnyújtás igénybevétele ismét lehetővé vált mind a munkát vállalni szándékozó megváltozott munkaképességű ügyfelek, mind pedig az ezen emberek foglalkoztatására nyitott munkáltatók számára.

A korábbi gazdasági válság tapasztalatai alapján a koronavírus járvány által generált munkaerő-piaci visszaesés során a megváltozott munkaképességű emberek – a hátrányos helyzetű munkavállalókhoz hasonlóan – még inkább a perifériára szorulhatnak. A célcsoporttagok nagy része a munkájuk jellegéből, a tárgyi feltételek hiányából, vagy egyszerűen egészségi állapotukból kifolyólag segítség nélkül nem lesz képes a megváltozott munkaerő-piaci körülményekhez alkalmazkodni, és ezáltal a megváltozott munkaképességű emberek csoportja nagy többségben a leépített és/vagy leépíteni szándékozott munkavállalók közé kerülhet.

A munkájukat elvesztő, de a munkaerő-piacra belépni kívánó egészségkárosodással élő személyek munkavállalási esélyeit és munkaerő-piaci versenyképességét tovább rontja – a kibontakozó gazdasági válság hatására – a Foglalkoztatási Osztályokon a munkájukat szintén elvesztő regisztrált álláskeresők tömeges megjelenése. A kijárásra vonatkozó korlátozások, az egészségi kockázatok, a leépítések valószínűsége, az ép emberek munkaerő-piacon történő tömeges megjelenése és a foglalkoztatásuk után igénybe vehető bér jellegű támogatások, a termelékenység kapcsán a munkáltatókban élő prekoncepciók mind jobban sebezhetővé tették/teszik a Projekt célcsoportját alkotó megváltozott munkaképességű emberek csoportját.

Ezek alapján a munkát vállalni és/vagy azt megtartani akaró megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci helyzete a koronavírus járvány által előidézett gazdasági környezetben korántsem nevezhető kedvezőnek, azaz ha valamikor, akkor most valóban segítségre szorulnak a megváltozott munkaképességű emberek. Ebben a megváltozott gazdasági és munkaerő-piaci környezetben a Projekt lehet az a híd a foglalkoztatási szint emelésére irányuló állami akarat, és az egészségüket ugyan féltő, de dolgozni szándékozó megváltozott munkaképességű személyek között.

A Projekt az elmúlt 3 hónapban a koronavírus járvány hatására beszűkült mozgástérben is képes volt majd 900 fő ügyfelet visszavezetni a munka világába, mely elhelyezések 78%-a bértámogatás igénybevételével, 22%-a pedig minden financiális támogatás nélkül, az ügyfelek belső kapacitásból történő fejlesztésével valósult meg. Különösen érdekessé teszi az elhelyezkedési adatokat az ügyfelek ugyanezen időszak alatt történő projektbe áramlása, ugyanis 2020. március 1-je óta összességében 686 fő került bevonásra. Ebből az látszik, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek helyük van a munkaerő-piacon, és a Projekt által nyújtott segítségekkel foglalkozási rehabilitációjukban érdemi elmozdulás érhető el.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | EFOP-1.1.1-15 kiemelt Projekt

7626 Pécs, Koller u. 7.

Telefon: 06-20-821-6699 | E-mail: