Nyári munkavégzés szakképzési munkaszerződéssel

Szakképzési munkaszerződés hatálya alatt a nyári időszakban folytatott szakirányú oktatás kérdései.

MKIK álláspont, 2024. július

(EGYBEFÜGGŐ) NYÁRI GYAKORLAT SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS ESETÉN

Az Szkt. 83. § (2) bekezdésének a) pontja szerint, a szakirányú oktatás végéig kötött szakképzési munkaszerződés esetén, a szakirányú oktatásnak nincs egybefüggő gyakorlat elnevezésű része az Szkt. 77. § értelmében:

“77. § [A szakirányú oktatás rendje]

(1) A szakirányú oktatás

  1. a) a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy
  2. b) a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból

áll.

A jogszabály különbséget tesz a szakirányú oktatás szakképző intézményben, illetve szakképzési munkaszerződéssel történő megszervezése között. Előbbinél tanítási évben teljesítendő oktatásra és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatra, utóbbinál csak oktatásra és gyakorlatra osztja fel. Tehát a duális képzőhelyen megvalósuló szakirányú oktatás esetében a szakmát tanuló a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt folyamatosan sajátítja el az ismereteket. A szakképzési munkaszerződés hatálya alatt nem különítünk el egybefüggő gyakorlatnak nevezett szakirányú oktatási részt. A szakképzési munkaszerződéssel, szakirányú oktatásban részt vevő tanuló – a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – folyamatos munkavégzésre köteles a nyár folyamán is, hiszen munkaviszonyban van. A nyári szünetre eső gyakorlat azonban ebben az esetben nem feltétlenül lesz egybefüggő természetesen, ilyen előírás csak a nyáron kiadandó szabadsággal kapcsolatban van, 20 munkanap szabadságot ugyanis egybefüggően kell kiadni a nyári szünetben.

Tanulói jogviszonyban tárgyévre 45 munkanap szabadság jár. Mivel a szakmát tanuló munkavégzésre köteles a nyár folyamán is, ezért érdemes kiszámolni, hogy augusztus 31-ig mennyi az időarányos szabadsága. Például a tanulónak – teljes naptári évben fennálló szakképzési munkaszerződés esetén – tárgyév augusztus 31-ig időarányosan 30 munkanap szabadság áll a rendelkezésére. Ebből kellett/kell kötelezően kiadni tavaszi szünetre, illetve nyáron egybefüggően 20 munkanap szabadságot a tanulóval egyeztetett időpontban. Az őszi és téli szünetre előreláthatólag a kiadandó szabadság 10 munkanap, ezért javasoljuk, hogy a fennmaradó szabadság napokat (a 30 nap időarányos felettit) a nyári időszakban adják ki, hiszen a tanév folyamán ez nehezen valósítható meg.

SZOCHO-KEDVEZMÉNY JOGOSULTSÁG A NYÁRI SZÜNETBEN FOLYTATOTT SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS ALAPJÁN

A nyári szünetben, ha a szakmát tanuló nincs szabadságon, akkor a munkahelyén (a duális képzőhelyen) szakirányú oktatáson köteles megjelenni, és a szakképzési munkaszerződés szerinti feladatait elvégezni („dolgozva tanulni”). Erre tekintettel munkabérre jogosult, a munkáltató pedig szocho-kedvezményt vehet igénybe erre a napra. (A szocho-kedvezmény igénybevételének nem korlátja sem a KKK szerinti óraszám, sem a képzési programban foglalt óraszám.) Ha a szakképzési munkaszerződés megkötésére a jogszabályoknak megfelelően került sor, az ez alapján folytatott szakirányú oktatásra, valamint a kiadott szabadságra és betegszabadságra tekintettel jogosult szocho-kedvezményre a duális képzőhely. Tehát nem korlátozza a nyári szünetre igénybe vehető szocho-kedvezményt az egybefüggő gyakorlatra előírt óraszám.

 

 

Kérdés esetén keressék duális képzési tanácsadóinkat.