Együttműködés műszerekben, kapacitásban, humán erőforrásban

Az év elején újjáalakult a Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK) Innovációs és Ipari Tanácsadó Testülete, amely az egyetemeken folytatott kutatások mielőbbi hasznosulását segíti, emellett abban közvetít, hogy a vállalkozásoknál felmerülő kutatási, innovációs kihívások támogatást kapjanak a magas szintű infrastruktúrával és tudáspotenciállal bíró intézményektől, így a Pécsi Tudományegyetemtől is. A testület munkájában aktív szerepet vállal a biotechnológiai kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) területén működő pécsi Soft Flow Hungary Kft. is, amelyet néhány éve megvásárolt a mezőgazdaságban használt analitikai berendezések gyártásában piacvezető dán FOSS cég.  A vállalkozás a közeljövőben bővülést tervez, új kutatóközpontot építenek a baranyai megyeszékhelyen.

– Ma az élelmiszer- és a takarmánybiztonság lett a fő fókusza a vállalkozásunknak, ezen a területen zajlanak fejlesztések a Soft Flow-nál. Cégünk szempontjából nagyon érdekes lenne, ha az agrár határterületek is bekerülnének a Szentágothai Kutatóközpontba – mondja dr. Czéh Árpád stratégiai programvezető. – Korábban gombatoxinok analízisére fejlesztettünk módszert, ebből termékeink is születtek. Ez egy élelmiszerbiztonságimódszer-fejlesztés, de a humán szervezetre gyakorolt hatása is van. Ha az SzKK-ban működő kutatócsoportok érdeklődését sikerülne felkelteni — már ma is van egy-két mikotoxin hatásvizsgálat –, és ha más toxinok is be tudnának bekerülni a vizsgálandó portfólióba, az érdeklődési területbe, akkor az érdekes lenne a vállalkozásunk számára.

– Hogyan támogathatja egymást a Soft Flow és az SzKK?

– Nem csak az SzKK-ban, hanem az egész egyetem szintjén gondolkodunk. Az elkövetkező 2-3 évben jelentősen bővül a cégünk, a terveink szerint új projekteket indítunk, új módszereket szeretnénk bevezetni. Azt tisztán látjuk, hogy ezt csak az egyetemmel együttműködve tudjuk megvalósítani. Gondolok itt arra, hogy számítunk az egyetemen vagy a Szentágothaiban gyakorlatot szerzett fiatal kutatók munkájára, szeretnénk, ha csatlakoznának hozzánk. Azok a tudáselemek, know-how-k, amiket megszereztek akár hallgatóként, akár PhD.-hallgatóként, fontosak számunkra. Az lenne az ideális, ha az SzKK-ban azok a kutatási irányok is helyet kapnának, amelyek minket érdekelnek, amivel mi foglalkozunk, mert a fiatal hallgatók szakmai karrierjében egy folyamatosságot adhatnánk. Emellett számítunk arra, hogy a SzKK-ban, ill. a többi egyetemi intézetben megtalálható műszereket, készülékeket mi is tudjuk használni a saját méréseinkre, a core facility tevékenységekre. Hiszen azt nem tartjuk jó megoldásnak, hogy azokat a készülékeket, amelyek a Szentágothaiban megtalálhatók, és van rajtuk szabad műszeróra, mérési kapacitás, azokat mi is beszerezzük. A beruházásainkra szánt pénzösszegből inkább olyan műszereket vennénk, amelyek nincsenek a kutatóközpontban és amelyekre adott esetben mi látjuk szívesen az ott dolgozó kollégákat.

Emellett a tisztán tudományos együttműködés is fontos, hiszen időről időre vannak ötleteink vagy új módszerek, amelyek érdekesek lehetnek más számára. A kapacitásaink végesek, és sok esetben még addig is nagyon nehezen jutunk el, hogy pilot vizsgálatokat végezzünk és meg tudjuk hozni a döntést, hogy igen, ez egy prosperáló terület lehet, ebbe az irányba megyünk, vagy pedig nem érdemes vele foglalkozni. Ha ilyen projektterveket tudunk együtt készíteni a kollégákkal, akkor kiszerveződhetnek oda munkák.

Mi alkalmazott kutatást folytatunk, ez érdekes lehet a fiatalok számára. Amit az egyetem tud ajánlani nekik, az egy akadémiai életpálya, publikációkkal, alapkutatással, a miénk kicsit más: itt termékfejlesztés zajlik, szabadalmak vannak, viszont ezt a lehetőséget nem annyira ismerik a hallgatók. Ha az alkalmazott kutatás kicsit erősebb hangsúlyt kaphatna, az mindenképpen pozitív dolog lenne a cégünk szempontjából.

K.T.