Szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításai

Szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 307/2018. (XII. 27.) kormányrendelet összesen hét jogszabályt módosított egységesen 2019. január 1-jei hatálybalépéssel.

 

– 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról:
A szakképzési hozzájárulás terhére történő normatíva elszámolásánál a nappali rendszerű, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tanulószerződés alapján folyó szakgimnáziumi oktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenként súlyszorzó szorzatának 50%-a érvényesíthető.
Beruházási csökkentő tételt vehetnek igénybe eszközbeszerzés esetén az aktiválás évében a kizárólag önfoglalkoztatásra irányuló egyéni vállalkozói tevékenységet folytató kötelezettek is.
A gazdasági informatikus, gépgyártástechnológiai technikus, informatikai rendszergazda, szoftverfejlesztő, informatikai rendszerüzemeltető szakképesítéseknél változott a szakmai súlyszorzó mértéke.

– 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

– 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

A jogszabály három területen jelöl jelentős változásokat:
– bizonyítványkitöltés (44. §)
– EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő (46. §)
– mellék-szakképesítések megszerzésére irányuló vizsga (59/A-B-C-D §)

– 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

– 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

– 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról

– 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról