Tanulók együttműködési megállapodással

2018. június 1.

Elkezdődött a szakközépiskolai/szakgimnáziumi tanulók nyári gyakorlatának szervezése. Az általános szabályok nem változtak, azonban a minimálbér változással a tanulók pénzbeli juttatása is növekszik. 2018. január 1-től változott az egyéb szervezetek normatíva érvényesítési lehetősége is.

Az Együttműködési Megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között jön létre. A gyakorlat típusa szempontjából alapvetően két esetet különböztetünk meg:

 

A, szorgalmi időre (szeptember 1. – június 15.) kötött együttműködési megállapodás: az iskolai gyakorlatot kiegészítő gyakorlati képzésre kötődik a szorgalmi időszakban.

 

B, összefüggő nyári gyakorlatra (június 16. – augusztus 31.): ez esetben kizárólag a szorgalmi időszakot követő, összefüggő nyári gyakorlatra jön létre az együttműködési megállapodás. A gyakorlat időtartama a nappali munkarendben tanulóknál általában 4 hét, esti munkarendben kevesebb. A pontos óraszámról az iskola tájékoztatja a gazdálkodókat.

 

A gazdálkodót terhelő kötelezettségek szempontjából az a különbség a két gyakorlattípus között, hogy a szorgalmi időszakban megvalósuló gyakorlatokra nem kell pénzbeli juttatást adni a tanulónak, csak az egyéb kötelező juttatásokat. Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a NAPPALI munkarendben tanulóknak. A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér 15 %-a szorozva 1,3 – mal, ami 26.910,- Ft.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. A pénzbeli juttatás heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része, tehát 6.728 Ft 2018-ban. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint.) A 2018. évi együttműködési megállapodás nyomtatványon is ezt a heti összeget kell feltüntetni.

 

A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést. Az ESTI munkarendben tanulóknak az összefüggő nyári gyakorlatra sem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

 

Egyéb, kötelező tanulói juttatások

 

Gyakorlati képzőhely biztosítja:
• munkaruha és egyéni védőfelszerelés (abban az esetben, ha az adott szakmában van munkaruha/védőfelszerelés előírás; ha van iskolai munkaruhája a tanulóknak, az is megfelelő)
• étkezés vagy étkezési hozzájárulás (a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani. Mértéke jogszabályban nem rendezett, ajánlott 300-350 Ft/nap összegű juttatás adása)
• munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (A gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait.)
• tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

 

Iskola vagy fenntartója biztosítja:
• felelősségbiztosítás
• rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

 

Általános tudnivalók
A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetni kell!

 

OEP bejelentés: Az 1997. évi LXXX tv. 5. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

 

SZJA fizetés: Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes bevétel.

 

Munkaügyi ellenőrzésről: Az Együttműködési Megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.

 

Figyelemmel kell lenni a tanuló életkorára, mert ez befolyásolja a munkanapok számát: fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

Fontos tudnivaló, hogy csak azon tanulók után lehet érvényesíteni a támogatás mértékét, akinek gyakorlati foglalkoztatására a gyakorlati képzőhely a szakképző intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, s azt a kamara a hivatalos nyilvántartásba vette, s aláírásával ellenjegyezte. Ennek hiányában a vállalkozás nem jogosult semmilyen támogatás igénybevételére.

 

Szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételei

Igénybe vehető normatíva összege tanuló/nap (480 000 Ft/130): 3 692 Ft (3692,3 Ft)

 

Együttműködési megállapodás alapján az összefüggő nyári szakmai gyakorlatra elszámolható támogatás mértéke tanulónként (A kalkulált összegek tájékoztató jellegűek.)

105 órás gyakorlatra járó támogatás napi 7 óra munka esetén: 55 380 Ft
140 órás gyakorlatra járó támogatás napi 8 óra munka esetén: 66 456 Ft
140 órás gyakorlatra járó támogatás napi 7 óra munka esetén: 73 840 Ft
160 órás gyakorlatra járó támogatás napi 8 óra munka esetén: 73 840 Ft

 

2016.01.01-től változott a Szakképzési hozzájárulási törvény:

• Az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett, aki CSAK együttműködési megállapodással fogad tanulókat, a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a fenti táblázat szerinti normatíva alapján csökkentheti (nincs visszaigénylési lehetőség).

 

• Azon szakképzési hozzájárulásra kötelezett kis- és középvállalkozások, akik együttműködési megállapodás mellett tanulószerződéssel vagy duális képzés keretében hallgatói munkaszerződéssel is fogadnak tanulókat, ők a tanulószerződéseken és hallagatói munkaszerződéseken túl, az együttműködési megállapodások után is teljes összegben érvényesíteni tudják a támogatást, adott esetben vissza is igényelhetik.

 

◦ amennyiben nem minősül kis- és középvállalkozásnak és az alap és kiegészítő csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, úgy legfeljebb a tanulószerződéses tanulók és a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzés után és csak az alapcsökkentő tételt igényelheti vissza.

 

• 2018. január 1-től bizonyos ágazatokban az egyéb szervezeteknek is lehetőség nyílt a képzési normatíva igénybevételére együttműködési megállapodás esetén is. További információ az egyéb szervezetekkel kapcsolatban.

 

Egyéb kedvezmény:

 

Egyéni vállalkozó az Szja törvény 49.§ (6) bekezdés a pontja szerint csökkentheti vállalkozói bevételét a szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százalékával, ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százalékával.

 

Gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadótól szóló törvény 7. § i.) szerint az iskolarendszerű szakképzésben közreműködő adózónál adóalap-csökkentő tétel is figyelembe vehető:
„az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka, ha az adózó a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzését jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, illetve 12 százaléka, ha az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi”.

foglalkozási_napló_EM_nyári_nyakorlatra

Együttműködési_megállapodás_tudnivalók_2018_adókedvezménnyel_kiegészítve

Együttműködési megállapodás sablon