„Nemcsak az én munkámat, hanem valamennyi, oktatásban részt vevő kollégám tevékenységét elismerték”

A Pécsi Tudományegyetem Ápolásszakmai Igazgatóságának igazgatóhelyettese, Ribarics Ildikó az egészségügyi szakmákhoz kapcsolódóan hatékonyan működik együtt a kamarával. Példaértékű a Klinikai Központban zajló szervezési és pedagógiai munkája, melynek segítségével igen magas színvonalú az egészségügyi gyakorlati képzés az intézményben. Ribarics Ildikó tevékenységét a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki Kitüntető Oklevéllel jutalmazta.

– Milyen módon valósul meg a PTE Ápolásszakmai Igazgatósága és a kamara közötti együttműködés és ennek milyen előnyei vannak?

– A Klinikai Központban 2014-től indult a duális szakképzés. A szakképzési feladatok ellátásában a kamarának, a szakképző iskolának és a gyakorlati képzőnek szorosan együtt kell működnie. A kamarával a közös munkánk a gyakorlóhelyek akkreditációjával indult, ez 30 intézet 140 egységét jelentette, ahol több száz gyakorlatvezető foglalkozik a tanulókkal. Az iparkamara a tanulószerződés jogi feltételrendszerét biztosítja, így az ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel, problémákkal hozzájuk fordulunk, napi szintű kapcsolatban vagyunk a kamara munkatársaival. Az elmúlt időszakban a duális képzéssel kapcsolatos változásokról, az általános tudnivalókról konferenciákat, előadásokat szerveztek, ezekre mint az egyik legnagyobb gyakorlati képzőhely állandó meghívást kaptunk.

– Milyen tapasztalatokkal szolgál az egészségügyi tanulók képzése?

– A Klinikai Központ az egészségügyi szakképzésben részt vevő tanulóknak különleges gyakorlati helyszínt tud biztosítani. A klinikum az egészségügyi ellátórendszerben a progresszív betegellátás csúcsát jelenti, a tanulók sok esetben országosan is egyedülálló speciális vizsgálatokat, beavatkozásokat, a legújabb technológiákat ismerhetik meg, és szinte valamennyi egészségügyi szakterületre betekintést nyerhetnek. A mentorok tapasztalt, több évtizede az egészségügyi hivatást végző szakemberek, akik a szakmai készségek, technikák megtanításán túl az empatikus beteggel való törődést, kommunikációt is megmutatják a tanulóknak.

Fontos a tanulók visszajelzése, hogy mely területekkel elégedettek, hol és milyen változásokat szeretnének, ennek megismerésére mérjük a gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók elégedettségét. Erre a célra elégedettségi kérdőívet szerkesztettünk, melyet félévente töltenek ki a tanulók. A kérdésekre adott őszinte válaszok, amelyek név nélkül kerülnek feldolgozásra, nagy segítséget nyújtanak a minőségfejlesztésében, és egyben lehetőséget adnak arra is, hogy működésünk során megismerjük a tanulói igényeket, amennyiben lehetőség van rá, ezek figyelembevételével szervezzük a mindennapi feladatokat.

– Ma mire kell, mire érdemes megtanítani a jövő egészségügyi munkavállalóit?

–  Az egészségügyi gyakorlati oktatás alapfeladata a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása, a szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítés. Ezen túl azonban fejleszteni kell a tanuló szakmai érdeklődést, motivációját, logikus és kritikus gondolkodását, önismeretét, önértékelését. A képzés során fontos, hogy a tanuló ismerje meg az egészségügyi rendszer működését, szakterületének szerepét, sajátítsa el az intézet munkakultúráját. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóban alakuljon ki lojalitás a hivatással, a gyakorlóhellyel szemben, hogy a szakképesítés megszerzése után az egészségügyi pályán képzelje el a karrierjét.

– Miként értékeli, hogy megkapta ezt az elismerést?

– Annak idején klinikai vezetőként több munkatársamat buzdítottam és indítottam el egy magasabb kompetencia megszerzésének útján. A duális képzésben eltöltött évek alatt az egészségügyi pálya felé orientálódó fiataloknak meg tudtam mutatni, hogy érdemes életpályájuknak választani ezt a csodálatos hivatást. A magam példáját tudom felhozni nekik, hiszen én is végigjártam azokat a lépcsőfokokat, amik őrájuk várnak, hogy kitartással, tanulással és elkötelezettséggel olyan úton mehetnek végig, hogy példaképpé válhassanak mások számára. Azzal, hogy a kamara elismerését megkaptam, nemcsak az én munkámat, hanem valamennyi, oktatásban részt vevő kollégám tevékenységét is elismerték.

Kis Tünde