Heti jogász 2021. 7. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 7. héten a Magyar Közlöny 22-25. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/22.

Megjelent: 2021. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet

egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától, 2022. 01. 01., 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

2/2021. (II. 15.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

9/2021. (II. 15.) ITM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet és a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

1/2021. (II. 15.) OGY politikai nyilatkozat

a Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulójáról

 

1/2021. (II. 15.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

 

1050/2021. (II. 15.) Korm. határozat

a 2021-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 

1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától, 2022. 01. 01., 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától.

 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától.

 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától.

 

417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 65/2021. (II. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 15. 23 órától.

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

12/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

10/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

11/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

13/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

14/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Módosítja: 2/2021. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 16.

 

45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

Módosítja: 9/2021. (II. 15.) ITM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

Módosítja: 9/2021. (II. 15.) ITM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/23.

Megjelent: 2021. 02. 16.

 

Új jogszabályok

 

66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

2/2021. (II. 16.) NMHH rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet és az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 19.

 

Köf.5035/2020/3. számú határozat

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 1/2020. (I. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2005. (VII. 27.) önkormányzati rendeletének 4. számú mellékletének megsemmisítéséről

 

1052/2021. (II. 16.) Korm. határozat

Magyarország Kuangcsoui Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1053/2021. (II. 16.) Korm. határozat

egyes zeneművészeti szervezetek 2021. és 2022. évi támogatásáról

 

1054/2021. (II. 16.) Korm. határozat

a komáromi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1871/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

1055/2021. (II. 16.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola épületének fejlesztéséhez szükséges támogatásról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

Módosítja: 66/2021. (II. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 02.

 

8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről

Módosítja: 2/2021. (II. 16.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 02. 19.

 

5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet

az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 2/2021. (II. 16.) NMHH r.

Hatályos: 2021. 02. 19.

 

1871/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a komáromi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja: 1054/2021. (II. 16.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/24.

Megjelent: 2021. 02. 17.

 

Új jogszabályok

 

5/2021. (II. 17.) BM rendelet

a “Magyarország és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal megjelölésének, a határjelek felújításának és karbantartásának 2012-2019. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyv, valamint a “Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez E és F határszakaszok 2019.” című határokmány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 02. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/25.

Megjelent: 2021. 02. 19.

 

Új jogszabályok

 

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2021. 02. 20., 2021. 03. 01.

 

70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20., 2021. 03. 01.

 

71/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

72/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

73/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

75/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

76/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése és a Kelenföld-Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

6/2021. (II. 19.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

3/2021. (II. 19.) AM rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

8/2021. (II. 19.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20., 2021. 07. 01.

 

6/2021. (II. 19.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

7/2021. (II. 19.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

1056/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes agrár forgóeszköz hitelprogramjai igénybevételi lehetőségének meghosszabbításáról

 

1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről

 

1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

 

1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről

 

1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról

 

1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

 

1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról

 

1063/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatvagyona Kormányzati Adattrezorban történő tárolása pénzügyi forrásának biztosításáról

 

1064/2021. (II. 19.) Korm. határozat

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Ukrajnai Különleges Megfigyelői Missziója számára 2500 darab Covid-19 vírusfertőzés kimutatását szolgáló Standard Q COVID-19 típusú antigén gyorsteszt adományozásáról és szállításáról

 

1065/2021. (II. 19.) Korm. határozat

határon túli támogatás forrásszükségletének biztosításáról

 

1066/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről szóló 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 

1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

1068/2021. (II. 19.) Korm. határozat

az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú (“Felzárkózási együttműködések támogatása” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

1069/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Debrecen város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1071/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a 2021. évi FIE Felnőtt Vívó Kard Olimpiai Kvalifikációs versenysorozat megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 69/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Michalicza-ösztöndíjról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról

Módosítja: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 71/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 72/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

Módosítja: 73/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja: 74/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 75/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

Módosítja: 6/2021. (II. 19.) MNB r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

127/2013. (XII. 18.) VM rendelet

a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

18/2015. (IV. 10.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

36/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

4/2020. (II. 28.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Módosítja: 3/2021. (II. 19.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Módosítja: 8/2021. (II. 19.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 20., 2021. 07. 01.

 

1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Módosítja: 1056/2021. (II. 19.) Korm. h.

 

1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Módosítja: 1056/2021. (II. 19.) Korm. h.

 

1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Módosítja: 1056/2021. (II. 19.) Korm. h.

 

1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1062/2021. (II. 19.) Korm. h.

 

1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről

Módosítja: 1066/2021. (II. 19.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1067/2021. (II. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1068/2021. (II. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 02. 20.

 

1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről

Módosítja: 1070/2021. (II. 19.) Korm. h.

 

1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról

Módosítja: 1070/2021. (II. 19.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 70/2021. (II. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.