Heti jogász 2021. 9. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 9. héten a Magyar Közlöny 32-38. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/32.

Megjelent: 2021. 03. 01.

 

Új jogszabályok

 

3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02.

 

10/2021. (III. 1.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 16.

 

4/2021. (III. 1.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról

Hatályos: 2021. 03. 01. 21 órától.

 

1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 3/2021. (III. 1.) NVTNM r.

Hatályos: 2021. 03. 02.

 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet

egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Módosítja: 10/2021. (III. 1.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 16.

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Módosítja: 10/2021. (III. 1.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 16.

 

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1085/2021. (III. 1.) Korm. h.

 

1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1085/2021. (III. 1.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/33.

Megjelent: 2021. 03. 02.

 

Új jogszabályok

 

9/2021. (III. 2.) HM rendelet

egyes lakhatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 15.

 

5/2021. (III. 2.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02. 23 órától.

 

8/2021. (III. 2.) AB határozat

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény, illetve a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, valamint az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdés második mondatából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

1/2021. (III. 2.) PM határozat

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja: 9/2021. (III. 2.) HM r.

Hatályos: 2021. 03. 15.

 

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Módosítja: 9/2021. (III. 2.) HM r.

Hatályos: 2021. 03. 15.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 9/2021. (III. 2.) HM r.

Hatályos: 2021. 03. 15.

 

4/2021. (III. 1.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról

Módosítja: 5/2021. (III. 2.) KKM r.

Hatályos: 2021. 03. 02. 23 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/34.

Megjelent: 2021. 03. 03.

 

Új jogszabályok

 

102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

1/2021. (III. 3.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

11/2021. (III. 3.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről

 

1087/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1088/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

 

1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról

 

1090/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1091/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat működéséhez szükséges intézkedésekről

 

1092/2021. (III. 3.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök a Szlovák Köztársaság számára történő biztosításáról

 

1093/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1094/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 102/2021. (III. 3.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 1/2021. (III. 3.) MK r.

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Módosítja: 11/2021. (III. 3.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 1090/2021. (III. 3.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/35.

Megjelent: 2021. 03. 04.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi III. törvény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05. – kivétellel

 

  1. évi IV. törvény

a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítő és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítő kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05.

 

  1. évi V. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05. – kivétellel

 

  1. évi VI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05. – kivétellel

 

  1. évi VII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05. – kivétellel

 

1095/2021. (III. 4.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének I. üteméről

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

91/1989. (VIII. 17.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi V. tv.

Hatályos: Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás 4. bekezdésében foglalt időponttól.

 

  1. évi LXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi VII. tv.
Hatályos: a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttól.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/36.

Megjelent: 2021. 03. 05.

 

Új jogszabályok

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Hatályos: 2021. 03. 08., 2021. 03. 09., 2021. 03. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja: 104/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 08.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 104/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 08.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/37.

Megjelent: 2021. 03. 05.

 

Új jogszabályok

 

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06., 2021. 04. 01.

 

106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 06., 2021. 03. 20.

 

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályos: 2021. 03. 06., 2021. 03. 20.

 

108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 08.

 

109/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

110/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 21., 2021. 04. 01.

 

10/2021. (III. 5.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

11/2021. (III. 5.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

12/2021. (III. 5.) ITM rendelet

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról

 

1097/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

 

1098/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2021. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

 

1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 

1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1101/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1102/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 azonosító számú (“4 új lakásotthon létrehozása Szikszón” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1103/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 azonosító számú, “Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson” és a KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 azonosító számú “Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén” című projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

1104/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja: 105/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 06., 2021. 04. 01.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Módosítja: 105/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a bérletidíj-fizetési mentességről

Módosítja: 105/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 108/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 08.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 109/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Módosítja: 109/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

Módosítja: 110/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 21.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 110/2021. (III. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 10/2021. (III. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 10/2021. (III. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 11/2021. (III. 5.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

atályos: 2021. 03. 06.

 

49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet

a légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet

a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet

a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a menetíró készülékről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

Módosítja: 12/2021. (III. 5.) ITM r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1103/2021. (III. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1104/2021. (III. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1109/2020. (III. 18.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok veszélyhelyzeti feladat-ellátásának szakmai támogatásáról

Visszavonta: 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat.

 

1730/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Visszavonta: 1097/2021. (III. 5.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/38.

Megjelent: 2021. 03. 06.

 

Új jogszabályok

 

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Hatályos: 2021. 03. 08., 2021. 03. 22.

 

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Hatályos: 2021. 03. 08., 2021. 03. 21.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.