Heti jogász 2021. 41. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 41. héten a Magyar Közlöny 188 – 191. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/188.

Megjelent: 2021. 10. 11.

 

Új jogszabályok

 

34/2021. (X. 11.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Indiai Köztársasággal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 12.

 

Módosított jogszabályok

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 34/2021. (X. 11.) KKM r.

Hatályos: 2021. 10. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/189.

Megjelent: 2021. 10. 12.

 

Új jogszabályok

 

1713/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról szóló 1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat visszavonásáról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabály

 

1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról

Visszavonta: 1713/2021. (X. 12.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/190.

Megjelent: 2021. 10. 12.

 

Új jogszabályok

 

574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

Hatályos: 2021. 10. 20.

 

575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

576/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

577/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

578/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

580/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a “Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 17.

 

581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 13. – kivétellel.

 

582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 14.

 

35/2021. (X. 12.) AM rendelet

a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

50/2021. (X. 12.) ITM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

51/2021. (X. 12.) ITM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról

 

1715/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról

 

1716/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében szükséges beruházásokról

 

1717/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség új központi épülete felújításának tervezéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1718/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a “Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban című 1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról

 

1719/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Roche Szolgáltató (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság és a ROCHE (MAGYARORSZÁG) GYÓGYSZER- ÉS VEGYIANYAGKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1720/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú (“Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

1721/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosító számú (“Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1722/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1723/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről

 

1724/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a demecseri kézilabda munkacsarnok építéséről

 

1725/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a makói kézilabda munkacsarnok építéséről

 

1726/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1727/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Szent Imre Kórház konyhaépületének felújításáról

 

1728/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Környe község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1729/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

1730/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

63/2021. (X. 12.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek kinevezéséről

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

Módosított jogszabályok

 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Módosítja: 576/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

Módosítja: 576/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 576/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Módosítja: 577/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja: 578/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 579/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a “Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Módosítja: 580/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 17.

 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja: 581/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 13. – kivétellel.

 

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 581/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 13. – kivétellel.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 582/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 583/2021. (X. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 14.

 

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja: 35/2021. (X. 12.) AM r.

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 50/2021. (X. 12.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 51/2021. (X. 12.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 13.

 

1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról

Módosítja: 1715/2021. (X. 12.) Korm. h.

 

1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a “Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban

Módosítja: 1718/2021. (X. 12.) Korm. h.

 

1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a pannonhalmi tanuszoda építéséről

Módosítja: 1726/2021. (X. 12.) Korm. h.

 

1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről

Módosítja: 1729/2021. (X. 12.) Korm. h.

 

1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1730/2021. (X. 12.) Korm. h

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/191.

Megjelent: 2021. 10. 14.

 

Új jogszabályok

 

584/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a 14. életévét be nem töltött kiskorú számára a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos okmány bemutatási kötelezettség alóli mentesítésről

Hatályos: 2021. 10. 29., 2021. 11. 12.

 

585/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 14.

 

36/2021. (X. 14.) AM rendelet

a 2021. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

37/2021. (X. 14.) AM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 19.

 

35/2021. (X. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22., 2022. 01. 01.

 

11/2021. (X. 14.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

52/2021. (X. 14.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

1731/2021. (X. 14.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

1732/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Belső Biztonsági Alap Plusz Program elfogadásáról

 

1733/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz Program elfogadásáról

 

1734/2021. (X. 14.) Korm. határozat

az Állami Egészségügyi Tartalék raktárkapacitásának fejlesztésével összefüggő egyes intézkedésekről

 

1735/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021. évre vonatkozó szezonális influenza elleni oltóanyag beszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

 

1737/2021. (X. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 585/2021. (X. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 587/2021. (X. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 37/2021. (X. 14.) AM r.

Hatályos: 2021. 10. 19.

 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

Módosítja: 35/2021. (X. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 10. 22., 2022. 01. 01.

 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

Módosítja: 35/2021. (X. 14.) BM r.

Hatályos: 2021. 10. 22.

 

15/2020. (XII. 3.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 11/2021. (X. 14.) IM r.

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja: 52/2021. (X. 14.) ITM r.

Hatályos: 2021. 10. 15.

 

1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről

Módosítja: 1736/2021. (X. 14.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.