Adózással kapcsolatok könnyítések (régi KATA, EKHO, TAO)

Megjelent as kormányrendelet (297/2022.), amely több adótörvényt is módosít.

KATA/Új KATA

Fontos könnyítés, hogy a 2022. augusztus 31-én katás közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda nem köteles a nyitó mérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

Ugyancsak nagy könnyebbség az a rendelkezés, mely szerint a legfeljebb augusztus 31-éig kisadózó betéti társaság, közkereseti társaság (a továbbiakban együtt gazdasági társaság) szeptember 30-ig bejelenti az adóhatóságnak az egyszerűsített végelszámolását, a társaság kisadózóként bejelentett tagja a bejelentés napjától kezdődően – az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti feltétel hiányában is – felvehető az egyéni vállalkozói nyilvántartásba. Ez esetben jogvesztő a szeptember 30-ai határidő.

Ha viszont a gazdasági társaság egyszerűsített végelszámolása a társaság megszűnése nélkül ér véget, ideértve, ha az egyszerűsített végelszámolás felszámolási eljárásként folytatódik, az egyéni vállalkozás nem működtethető tovább, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv törli az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból.

Ugyanezen kormányrendelet a katásokat érintő módosításokat is tartalmaz. A kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adóalanyiság választására nem jogosult vagy azt nem választó, 2022. augusztus 31-én még katás egyéni vállalkozó az szja-törvény szerinti átalányadózás szeptember 1-jétől történő választása esetén 2022. augusztus 31-ét követően a 2022. évben megszerzett egyéni vállalkozói bevétele tekintetében a rá vonatkozó – az Szja tv. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – bevételi értékhatár harmadáig alkalmazhatja az átalányadózást, azzal, hogy az Szja tv. 50. § (7) bekezdésének rendelkezését nem alkalmazza.

EKHO

A rendelet egyik nagy horderejű rendelkezése, hogy 13 százalékponttal csökken az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke, szeptembertől ugyanis megszűnik az úgynevezett kifizetői ekho, így csak 15 százalék lesz a fizetendő ekho mértéke – hívja fel a figyelmet közleményében a Pénzügyminisztérium (PM). A minisztérium szerint különösen megéri az ekhót választani szeptember 1-jétől az előadóművészeknek.

Tavaly még csak mintegy 41 ezren ekhóztak, de szeptembertől ez a szám jelentősen megnőhet – írja a PM. Szeptember 1-jétől csak 15 százalék lesz a fizetendő ekho mértéke. Ezért az íróknak, az újságíróknak, az előadóknak, a művészeknek, illetve az előadásokban segédkező szakmák képviselőinek (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők) megéri az ekhót választani.

Nemcsak az adóteher alacsony, hanem az adminisztráció is. Az érintettek ekhós jövedelme ugyanúgy szerepel az adóhivatal által készített bevallási tervezetben, mint a munkaviszonyból származó jövedelmek. Ezért az ekhósoknak nem kell papírmunkával bíbelődni, ezt a terhet az adatot szolgáltató kifizetők leveszik a vállukról – érvel a minisztérium.

Az ekhót “normál foglalkozás” mellett évi 60 millió forintos bevételig választhatják az érintettek, feltéve, hogy a minimálbérig normál módon megtörténik az adó- és járulékterhek megfizetése. Viszont, ha például a zenész jövedelme az éves minimálbért nem éri el, mert például csak négy órában foglalkoztatják, akkor az ekhós bevételt arányosítani kell, így esetében az éves bevételi határ 30 millió forint.

Bővebben az EKHO szabályokról: https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022

TAO

A háborús gazdasági helyzet miatt a cégek adófizetését is egyszerűsíti a kormány, hiszen a társasági adót nemcsak forintban, hanem dollárban vagy euróban is megfizethetik – közölte a PM. Ennek szabályait a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. kormányrendelet rögzíti.

A mostani változás nagy könnyebbséget is hozhat – jellemzően – azoknak a cégeknek, amelyek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A cégnek csak annyi a teendője, hogy ezt előzetesen bejelenti az adóhivatalnak. Ha ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor az erről szóló űrlapot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be.

Az elutalt euró vagy amerikai dollár összege az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. A bejelentés már a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében is megtehető – ismertette a Pénzügyminisztérium.

További részletek a Magyar Közlöny 134. számában.

 

Forrás: adozona.hu