Heti jogász 2023. 32 – 33 hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 32. héten a Magyar Közlöny 114 – 116. számai, a 33. héten a 117 – 118. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/114.

Megjelent: 2023. 08. 07.

 

Új jogszabályok

 

368/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az Európai Védelmi Alap végrehajtásához kapcsolódó nemzeti feladat ellátásáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

369/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott közfeladatokról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

370/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok további működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

371/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

372/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyek tájékoztatását támogató portálra vonatkozó módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

374/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

19/2023. (VIII. 7.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe való belépés rendjéről

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

4/2023. (VIII. 7.) MvM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

19/2023. (VIII. 7.) AB határozat

az Országgyűlés 2023. július 4-i ülésnapján elfogadott, az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény 4. § (3) bekezdése, 16. § (1) bekezdésének “vagy a 4. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet” szövegrésze, valamint az 59. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról

 

20/2023. (VIII. 7.) AB határozat

a Kúria Knk.II.39.057/2023/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

21/2023. (VIII. 7.) AB határozat

a Kúria Knk.II.39.058/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

1365/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlés 78. ülésszakán való magyar részvételről

 

1366/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

 

1367/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, “Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

1368/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében kiegészítő forrás biztosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

1369/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

1370/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat

a tokaji TV-torony és libegő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

 

66/2023. (VIII. 7.) ME határozat

a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodás Közgyűlésén való magyar részvételről

 

Módosított jogszabályok

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja: 371/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 372/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 373/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

Módosítja: 374/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról

Módosítja: 4/2023. (VIII. 7.) MvM r.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

1236/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

Budapest XIV. kerületi ingatlanok állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1366/2023. (VIII. 7.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1367/2023. (VIII. 7.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1369/2023. (VIII. 7.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 08. 08.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

62/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 19/2023. (VIII. 7.) MK r.

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 19/2023. (VIII. 7.) MK r.

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/115.

Megjelent: 2023. 08. 08.

 

Új jogszabályok

 

45/2023. (VIII. 8.) AM rendelet

a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 16.

 

153/2023. (VIII. 8.) KE határozat

államtitkár és közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, valamint közigazgatási államtitkár felmentéséről

 

1371/2023. (VIII. 8.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2020-00041 azonosító számú, “Turisztikai attrakció létrehozása Gyulán” című projekt támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet

a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról

Módosítja: 45/2023. (VIII. 8.) AM r.

Hatályos: 2023. 08. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/116.

Megjelent: 2023. 08. 10.

 

Új jogszabályok

 

375/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon regionális igazgatóság létrehozásáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

376/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a “BOGNÁR-VIN” Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” és a MIRACLE NEXT Korlátolt Felelősségű Társaság “csődeljárás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a halottvizsgálattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11., 2024. 01. 01.

 

378/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

379/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

380/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

381/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

1372/2023. (VIII. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 375/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

Módosítja: 375/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja: 377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 11., 2024. 01. 01.

 

535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről

Módosítja: 377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 378/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 379/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 380/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

78/1999. (XII. 29.) EüM—BM együttes rendelet

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet

a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet

az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

az étrend-kiegészítőkről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet

a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

21/2007. (V. 8.) EüM rendelet

a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet

a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező géntechnológiai hatóság, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező eljárásban közreműködő géntechnológiai szakhatóság kijelöléséről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet

az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet

a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet

a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet

a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról

Módosítja: 28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 11.

 

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Módosítja: 1372/2023. (VIII. 10.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/117.

Megjelent: 2023. 08. 14.

 

Új jogszabályok

 

382/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

384/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2023. évi további egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

385/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a hatékonyabb jogérvényesítéssel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

vagyongazdálkodással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

387/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a tokaji TV-torony és libegő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

388/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

389/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

390/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

391/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 15., 2023. 09. 01.

 

392/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 15., 2023. 08. 19.

 

393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

közlekedési közigazgatási bírságokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

29/2023. (VIII. 14.) BM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

13/2023. (VIII. 14.) ÉKM rendelet

az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványról

Hatályos: 2023. 08. 19.

 

1373/2023. (VIII. 14.) Korm. határozat

az egészségügyben dolgozók 2023. évi béremelése érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

 

1374/2023. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot érintő részleges jogutódlás többletfeladatai fedezetének, valamint egyes minisztériumi elhelyezést érintő ingatlanüzemeltetési feladatok fedezetének biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról

Módosítja: 385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Módosítja: 385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja: 385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja: 385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

Tovább a joganyagra >>

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja: 385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről

Módosítja: 386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

Módosítja: 388/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 388/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 389/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 17.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 390/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 15.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 391/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 15., 2023. 09. 01.

 

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 392/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 08. 15., 2023. 08. 19.

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja: 393/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról

Módosítja: 393/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja: 393/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 29/2023. (VIII. 14.) BM r.

Hatályos: 2023. 08. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/118.

Megjelent: 2023. 08. 18.

 

Új jogszabályok

 

12/2023. (VIII. 18.) MEKH rendelet

egyes energiahatékonysági tárgyú MEKH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 23.

 

46/2023. (VIII. 18.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2023. évi finanszírozásának szabályairól

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

47/2023. (VIII. 18.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

48/2023. (VIII. 18.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

17/2023. (VIII. 18.) GFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályos: 2023. 08. 19.

 

18/2023. (VIII. 18.) GFM rendelet

a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 19.

 

70/2023. (VIII. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Módosítja: 12/2023. (VIII. 18.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 08. 23.

 

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja: 12/2023. (VIII. 18.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 08. 23.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 12/2023. (VIII. 18.) MEKH r.

Hatályos: 2023. 08. 23.

 

17/2022. (VI. 30.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 46/2023. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

Módosítja: 47/2023. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

Módosítja: 48/2023. (VIII. 18.) AM r.

Hatályos: 2023. 08. 21.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 18/2023. (VIII. 18.) GFM r.

Hatályos: 2023. 08. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

26/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 17/2023. (VIII. 18.) GFM r.

Hatályos: 2023. 08. 19.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.