Heti EU jogász 2023. 42. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 42. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 16.)

Megjelent: 2023. 10. 16.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2167 RENDELETE

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, kormos marlinra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 9-i (EU) 2023/2168 RENDELETE

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES 9 övezet uniós vizein folytatott, cifra rájára irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2023/130 végrehajtási rendeletnek a feltételességhez kapcsolódó szankciókra vonatkozó jelentéstétel tekintetében, valamint az (EU) 2021/2290 végrehajtási rendeletnek a teljesítményalapú záróelszámoláshoz használt kimeneti mutatókkal kapcsolatos előlegekre vonatkozó jelentéstétel és a kimeneti mutatók összesített értékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 9-i (EU) 2023/2177 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Meso turopoljske svinje (OEM))

Hatályos: 2023. 11. 05.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 4-i (EU) 2023/2192 HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a 2022. évi természeti katasztrófákkal kapcsolatban Romániának és Olaszországnak, valamint a 2023. februári földrengésekkel kapcsolatban Törökországnak nyújtandó segítség céljából történő igénybevételéről

Hatályos: 2023. 10. 16.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2170 HATÁROZATA

az Európai Bizottságnak a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 1998. évi egyezményt (ETS 172. sz.) hatályon kívül helyező és annak helyébe lépő Európa tanácsi egyezményről szóló tárgyalásokon az Európai Unió nevében való részvételre történő felhatalmazásáról

Hatályos: 2023. 10. 16.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2193 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással, vagy a későbbiekben az alapján létrehozott munkacsoportokban e munkacsoportok eljárási szabályzatának elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2201 HATÁROZATA

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban az 1/2023 vegyes bizottsági határozat 23. cikke (4) bekezdésének a) pontja alapján teendő nyilatkozattal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. október 12-i (KKBP) 2023/2206 HATÁROZATA

az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója (EUMAM Ukrajna) összfegyvernemi kiképzési parancsnokának kinevezéséről, valamint a (KKBP) 2022/2096 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUMAM Ukrajna/2/2023)

Hatályos: 2023. 10. 12.

 

A GLOBÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI EDCTP3 KÖZÖS VÁLLALKOZÁS IRÁNYÍTÓ TESTÜLETÉNEK GB/18/2023. sz. HATÁROZATA

a személyes adatoknak a Globális Egészségügyi EDCTP3 Közös Vállalkozás működése keretében történő kezelésével kapcsolatban az érintetteket megillető egyes jogok korlátozására vonatkozó belső szabályokról [2023/2189]

Hatályos: 2023. 11. 05.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. január 18-i (EU) 2023/130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az éves teljesítményjelentés tartalmának ismertetéséről szóló (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2021. december 21-i (EU) 2021/2290 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében előírt közös kimeneti mutatók és eredménymutatók számítási módszereire vonatkozó szabályok meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2022. október 27-i (KKBP) 2022/2096 HATÁROZATA

az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója (EUMAM Ukrajna) összfegyvernemi kiképzési parancsnokának kinevezéséről (EUMAM Ukrajna/1/2022)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. október 12-i (KKBP) 2023/2206 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 17.)

Megjelent: 2023. 10. 17.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. október 9-i (EU) 2023/2209 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Angolai Köztársaság közötti, a fenntartható beruházások megkönnyítéséről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 10. 09.

 

A TANÁCS 2023. október 16-i (EU) 2023/2196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2145 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról szóló (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2164 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Großräschener See” (OFJ) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2173 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Terras de Cister” (OFJ) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2174 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Côtes du Roussillon” (OEM))

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2179 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (“Beira Interior” [OEM])

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2180 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó, a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett citromsav behozatalára is kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2021/607 végrehajtási rendeletnek az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot követő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2182 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Terras do Dao” (OFJ) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2184 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 79/2012/EU végrehajtási rendeletnek a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó statisztikai adatok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2202 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2019/1259 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 18.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2172 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás I. mellékletének módosítására és IV. mellékletébe egy pontosítás beillesztésére tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A TANÁCS 2023. október 16-i (KKBP) 2023/2195 HATÁROZATA

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2132 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított GA21 × T25 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2133 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 kukoricát és annak kilenc alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2134 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított MON 87419 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/60, az (EU) 2021/61 és az (EU) 2021/65 végrehajtási határozatnak a referenciaanyag-szolgáltató tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2143 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított MIR162 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról, valamint az (EU) 2016/1685, az (EU) 2019/1305 és az (EU) 2019/2087 bizottsági végrehajtási határozatnak a referenciaanyag tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2176 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/1388 végrehajtási határozatnak a referenciaanyag-szolgáltató tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2207 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Ausztrália pénzügyi piacainak a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről szóló (EU) 2016/2272 végrehajtási határozatnak az ausztráliai pénzügyi piacokon bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények figyelembevétele tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2012. március 23-i 267/2012/EU RENDELETE

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 16-i (EU) 2023/2196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2145 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 14-i (EU) 2021/607 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett citromsav behozatalára kiterjesztett, az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően történő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2180 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2012. január 31-i 79/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (átdolgozás)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2184 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2019. július 24-i (EU) 2019/1259 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2202 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 18.

 

A TANÁCS 2010. július 26-i 2010/413/KKBP HATÁROZATA

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2023. október 16-i (KKBP) 2023/2195 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2021. január 22-i (EU) 2021/60 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukoricát és a géntechnológiával módosított, a MON 87427, a MON 89034, a MIR162 és az NK603 egyszeres genetikai események közül kettőt vagy hármat ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről, valamint az (EU) 2018/1111 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2021. január 22-i (EU) 2021/61 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukoricát és a géntechnológiával módosított, a MON 87427, a MON 87460, a MON 89034, a MIR162 és az NK603 egyszeres genetikai események közül kettőt, hármat vagy négyet ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2021. január 22-i (EU) 2021/65 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukoricát és a géntechnológiával módosított, a MON 87427, a MON 89034, a MIR162 és a MON 87411 egyszeres genetikai események közül kettőt vagy hármat ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2016. szeptember 16-i (EU) 2016/1685 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, MIR162, MIR604 és GA21 génmódosítási események közül kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozataláról, továbbá a 2010/426/EU, a 2011/892/EU, a 2011/893/EU és a 2011/894/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2143 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2019. július 26-i (EU) 2019/1305 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukoricát, valamint annak Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 és MIR162 × 1507 alkombinációit tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2143 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2019. november 28-i (EU) 2019/2087 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 kukoricát és a géntechnológiával módosított, a Bt11, a MIR162, a MIR604, az 1507, az 5307 és a GA21 génmódosítási események közül kettőt, hármat, négyet vagy ötöt ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2143 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2021. augusztus 17-i (EU) 2021/1388 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a géntechnológiával módosított 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 kukoricát és a géntechnológiával módosított, az 1507, a MIR162, a MON810 és az NK603 génmódosítási események közül kettőt vagy hármat ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2176 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 17.

 

A BIZOTTSÁG 2016. december 15-i (EU) 2016/2272 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Ausztrália pénzügyi piacainak a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 13-i (EU) 2023/2207 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 18.)

Megjelent: 2023. 10. 18.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. július 10-i (EU) 2023/2165 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak a megkötéséről

Hatályos: 2023. 07. 10.

Tovább a joganyagra >>

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Izland között, utóbbinak az európai menekültügyi támogatási hivatalban való részvétele részletes szabályairól

 

A TANÁCS 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/2187 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról (2023-2028) szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 09. 06

 

JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról (2023-2028)

 

A TANÁCS 2023. október 16-i (EU) 2023/2216 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján levélváltás formájában létrejött, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodást módosító, az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 10. 16.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 6-i (EU) 2023/2186 RENDELETE

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról (2023-2028) szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 7-i (EU) 2023/2175 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra, az eredeti hitelezőkre és a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtókra vonatkozó kockázatmegtartási követelményeket részletesebben meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 12-i (EU) 2023/2122 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2066 végrehajtási rendeletnek az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nyomon követésének és jelentésének naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2155 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2022/128 végrehajtási rendeletnek az EMGA-t érintő elektronikus kommunikáció egyes jelentéstételi követelményei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 21.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2156 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendeletnek a házisertés húsában és hasított testében előforduló Trichinella vágóhidakon végzett vizsgálata alól mentesülő tagállamokra vonatkozó egyes jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2157 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2022/1475 végrehajtási rendeletnek a költségvetési kódok felépítésének leírása, valamint a KAP stratégiai tervek monitoringjához és értékeléséhez szükséges információk típusa és formátuma tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/776 végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő vámnak a Törökországban feladott, akár Törökországból származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló (EU) 2022/1478 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2159 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

új exportáló gyártóként való figyelembevétel iránti, a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes intézkedésekkel összefüggésben benyújtott kérelem elfogadásáról és az (EU) 2022/191 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2162 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Sable de Camargue” (OFJ) földrajzi jelzés oltalmának törléséről

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2163 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló (EU) 2015/340 rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2169 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/776 végrehajtási rendelettel módosított (EU) 2020/492 végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Törökországban feladott, akár Törökországból származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló (EU) 2022/1477 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 10-i (EU) 2023/2178 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Sable de Camargue” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2217 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 901/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2218 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2208 HATÁROZATA

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a két újonnan elfogadott uniós jogi aktusnak a Windsori Keretmegállapodás 2. mellékletébe történő felvételére irányuló határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 19-i (EU) 2018/2066 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 12-i (EU) 2023/2122 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2021. december 21-i (EU) 2022/128 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó, a kifizető ügynökségekkel és más szervekkel, a pénzgazdálkodással, a záróelszámolással, az ellenőrzésekkel, a biztosítékokkal és az átláthatósággal kapcsolatos szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2155 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 21.

 

A BIZOTTSÁG 2015. augusztus 10-i (EU) 2015/1375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról (kodifikált szöveg)

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2156 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2022. szeptember 6-i (EU) 2022/1475 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a KAP stratégiai tervek értékelése, valamint a monitoringhoz és értékeléshez szükséges információnyújtás tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2157 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2022. szeptember 6-i (EU) 2022/1478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/776 végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő vámnak a Törökországban feladott, akár Törökországból származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára történő kiterjesztéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2022. február 16-i (EU) 2022/191 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2159 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2015. február 20-i (EU) 2015/340 RENDELETE

a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2163 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2022. szeptember 6-i (EU) 2022/1477 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/776 végrehajtási rendelettel módosított (EU) 2020/492 végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Törökországban feladott, akár Törökországból származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára történő kiterjesztéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2169 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 RENDELETE

az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. július 7-i (EU) 2023/2175 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2393 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis olaszországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 3-i (EU) 2023/2398 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis horvátországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2007. július 27-i 901/2007/EK RENDELETE

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. október 16-i (EU) 2023/2217 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 19.)

Megjelent: 2023. 10. 19.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. október 16-i (EU) 2023/2198 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkén alapuló, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 10. 16.

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság között az európai unió moldovai partnerségi missziójának jogállásáról

 

A TANÁCS 2023. szeptember 25-i (KKBP) 2023/2205 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, az Európai Unió moldovai partnerségi missziójának (EUPM Moldova) jogállásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról, valamint megkötéséről

Hatályos: 2023. 09. 25.

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás hatálybalépéséről [2023/2212]

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2221 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 18-i (EU) 2023/2183 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az “Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2224 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 180/2014/EU és a 181/2014/EU végrehajtási rendeletnek az embléma használati jogának engedélyezése, a beérkezett és a támogatható támogatási kérelmek, valamint a támogatási programok módosítása terén előírt egyes jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2199 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozóan egyes tagállamok részére engedélyezett eltérések biztosításáról

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2211 AJÁNLÁSA

az online piacterek és az uniós szakmai szövetségek által kínált vitarendezési eljárásokra vonatkozó minőségi követelményekről

Hatályos: 2023. 10. 19.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 24/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2300]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 23/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2301]

Hatályos: 20023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 25/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2023/2302]

Hatályos: 20023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 28/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/2303]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 27/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/2304]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 26/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2023/2305]

Hatályos: 20023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 22/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és (a 101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/2306]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 15/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2307]

Hatályos: 20023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 20/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2308]

Hatályos: 20023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 18/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2309]

Hatályos: 20023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 355/2022 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és (a 101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításáról [2023/2310]

Hatályos: 20023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 14/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2311]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 17/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2312]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 19/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2313]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 10/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2314]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 7/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2315]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 8/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2316]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 9/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2317]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 13/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2318]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 12/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2319]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 11/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2320]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 16/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2023/2321]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 1/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2322]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 3/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2323]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 6/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2324]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 5/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2325]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 4/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/2326]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. február 3-i 2/2023 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2023/2327]

Hatályos: 2023. 02. 04.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2018/2066 végrehajtási rendeletnek az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nyomon követésének és jelentésének naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. október 12-i (EU) 2023/2122 bizottsági végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2014. február 20-i 180/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2224 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2014. február 20-i 181/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (EU) 2023/2224 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 20.)

Megjelent: 2023. 10. 20.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 10-i (EU) 2023/2197 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kontaktlencsék egyedi eszközazonosítóinak kiosztása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 19-i (EU) 2023/2194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 37/2010/EU rendeletnek a ketoprofén anyag állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 19-i (EU) 2023/2200 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 09.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. október 17-i (KKBP) 2023/2223 HATÁROZATA

a Guineai-öböl nyugat-afrikai országait támogató európai uniós biztonsági és védelmi kezdeményezés (EUSDI) polgári irányító és támogató egysége vezetőjének kinevezéséről (EUSDI/1/2023)

Hatályos: 2023. 10. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 27-i (EU) 2023/2160 HATÁROZATA

az Olaszország által az Alitalia javára nyújtott SA.55678. (2019/NN.) számú állami támogatásról (új kölcsön az Alitalia részére)

Hatályos: 2023. 10. 20.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2023. október 16-i (EU) 2023/2218 végrehajtási rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2023. augusztus 3-i (EU) 2023/1594 tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. április 5-i (EU) 2017/745 RENDELETE

az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 10-i (EU) 2023/2197 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 09.

 

A BIZOTTSÁG 2009. december 22-i 37/2010/EU RENDELETE

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 19-i (EU) 2023/2194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 09.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.