Heti EU jogász 2023. 44. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 44. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 30.)

Megjelent: 2023. 10. 30.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2225 IRÁNYELVE

a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 2008/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2431 RENDELETE

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 25-i (EU) 2023/2450 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2557 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek alapvető szolgáltatásokat tartalmazó jegyzék megállapítása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

AZ EURÓPAI TANÁCS 2023. október 27-i (EU) 2023/2454 HATÁROZATA

az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 10. 30.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló, 2023. október 24-i (EU) 2023/2433 európai tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2010. november 23-i 1089/2010/EU RENDELETE

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2431 RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. április 23-i 2008/48/EK IRÁNYELVE

a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2225 IRÁNYELVE

Hatályos: 2026. 11. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 31.)

Megjelent: 2023. 10. 31.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2405 RENDELETE

a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról (ReFuelEU Aviation)

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2413 IRÁNYELVE

az (EU) 2018/2001 irányelvnek, az (EU) 2018/1999 rendeletnek és a 98/70/EK irányelvnek a megújuló energiaforrásokból előállított energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (EU) 2023/2364 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2438 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Huile d’olive du Languedoc” [OEM])

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2439 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Huitre de Normandie” [OFJ])

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 30-i (EU) 2023/2457 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

A TANÁCS 2023. október 16-i (EU) 2023/2408 HATÁROZATA

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás által létrehozott, a héával kapcsolatos igazgatási együttműködéssel, valamint az adók, vámok és illetékek behajtásával foglalkozó kereskedelmi szakbizottságban képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 10. 16.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. október 25-i (KKBP) 2023/2443 HATÁROZATA

a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) misszióvezetőjének kinevezéséről (EU BAM Rafah/2/2023)

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A TANÁCS 2023. október 23-i (EU) 2023/2446 HATÁROZATA

a Bangladesi Népi Köztársasággal kötendő partnerségi és együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 27-i (EU) 2023/2440 HATÁROZATA

az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének keretében a légijármű-üzemeltetők számára a 2024. évben kiadható kibocsátási egységek uniós szintű mennyiségéről

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 28-i (EU) 2023/2424 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) és (6) bekezdésének megfelelően az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerben szereplő kérdések tartalmának és formájának kidolgozásáról és az előre meghatározott kérdések további csoportjának meghatározásáról

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

AZ AKCS-EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 2023. október 25-i 2/2023 HATÁROZATA

az AKCS-EU Nagykövetek Bizottsága 3/2019 határozatának az AKCS-EU partnerségi megállapodás 95. cikkének (4) bekezdése szerinti átmeneti intézkedések elfogadása céljából történő módosításáról [2023/2453]

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

A KERESKEDELMI FORMÁCIÓBAN ÜLÉSEZŐ EU-MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG 2023. október 6-i 1/2023. sz. HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás XXVIII-B. mellékletének (A távközlési szolgáltatásokra alkalmazandó szabályok) és XXVIII-C. mellékletének (A postai és futárpostai szolgáltatásokra alkalmazandó szabályok) módosításáról [2023/2434]

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 IRÁNYELVE

a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2413 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 RENDELETE

az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2413 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. október 13-i 98/70/EK IRÁNYELVE

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2413 IRÁNYELVE

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

A TANÁCS 1987. július 23-i 2658/87/EGK RENDELETE

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (EU) 2023/2364 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 30-i (EU) 2023/2457 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

AZ AKCS-EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 2019. december 17-i 3/2019 HATÁROZATA

az AKCS-EU partnerségi megállapodás 95. cikkének (4) bekezdése szerinti átmeneti intézkedések elfogadásáról (2020/2)

Módosítja: AZ AKCS-EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 2023. október 25-i 2/2023 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A TANÁCS 2015. április 20-i (EU) 2015/652 IRÁNYELVE

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. október 18-i (EU) 2023/2413 IRÁNYELVE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (XI. 3.)

Megjelent: 2023. 11. 03.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2429 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatra, egyes feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre, valamint a banánágazatra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1666/1999/EK bizottsági rendelet, az 543/2011/EU és az 1333/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2430 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a gyümölcs- és zöldségágazat, egyes feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, valamint a banánágazat forgalmazási előírásoknak való megfelelésének ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2441 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásához szükséges klímasemlegességi tervek tartalma és formátuma tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 26-i (EU) 2023/2451 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 26-i (EU) 2023/2452 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Salinate de Turda” (OFJ))

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2458 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Fagus sylvatica bizonyos, az Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt növényei, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az említett, ültetésre szánt növények Unió területére való behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2469 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2470 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a juhhimlő és kecskehimlő görögországi előfordulásával kapcsolatos egyes ideiglenes sürgősségi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a Vízuminformációs Rendszer megreformálásának céljából a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1860, az (EU) 2018/1861, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. július 7-i, (EU) 2021/1134 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 18-i (EU) 2018/2019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2458 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 21-i (EU) 2020/1213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2458 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 31-i (EU) 2023/2469 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2429 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2011. december 19-i 1333/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a banánra vonatkozó forgalmazási előírások megállapításáról, e forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzéséről és a banánágazatban a tájékoztatásokra vonatkozó követelményekről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2429 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

A BIZOTTSÁG 1999. július 28-i 1666/1999/EK RENDELETE

a szárított szőlő egyes fajtáinak minimális forgalmazási jellemzői tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 17-i (EU) 2023/2429 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 11. 23.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.