Heti jogász 2023. 44. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 44. héten a Magyar Közlöny 153 – 155. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/153.

Megjelent: 2023. 10. 30.

 

Új jogszabályok

 

58/2023. (X. 30.) AM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet, a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet és az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31., 2023. 11. 02.

 

59/2023. (X. 30.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

45/2023. (X. 30.) BM rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

20/2023. (X. 30.) ÉKM rendelet

az építési és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

Hatályos: 2023. 11. 07.

 

16/2023. (X. 30.) IM rendelet

iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

1468/2023. (X. 30.) Korm. határozat

egyes vasúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedések módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 58/2023. (X. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja: 58/2023. (X. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 11. 02.

 

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 58/2023. (X. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 59/2023. (X. 30.) AM r.

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 45/2023. (X. 30.) BM r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 16/2023. (X. 30.) IM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 16/2023. (X. 30.) IM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 16/2023. (X. 30.) IM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet

a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 16/2023. (X. 30.) IM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

18/2004. (IV. 28.) IM rendelet

a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 16/2023. (X. 30.) IM r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja: 1467/2023. (X. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

Módosítja: 1467/2023. (X. 30.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 10. 31.

 

1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1468/2023. (X. 30.) Korm. h.

 

1502/2022. (X. 19.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra- fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1468/2023. (X. 30.) Korm. h.

 

1599/2022. (XII. 1.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg-Zalaszentiván térségben megvalósuló konténerterminál közúti és vasúti bekötés előkészítésének módosításáról

Módosítja: 1468/2023. (X. 30.) Korm. h.

 

1178/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő egyes vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról

Módosítja: 1468/2023. (X. 30.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1504/2022. (X. 19.) Korm. határozat

a vasúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról

Visszavonta: 1468/2023. (X. 30.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/154.

Megjelent: 2023. 10. 31.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LXVI. törvény

a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 11. 01., kivétellel.

 

 1. évi LXVII. törvény

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 11. 01., kivétellel.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 11. 01., kivétellel.

 

 1. évi LXIX. törvény

az állami építési beruházások rendjéről

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi LXX. törvény

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről

Hatályos: 2023. 11. 01., 2023. 11. 05., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2024. 10. 01., 2025. 01. 01., (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól,

 

478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

479/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az állami közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

480/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartás támogatásáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

481/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások pénzügyi, számviteli, lebonyolítási rendjéről

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

482/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

483/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

484/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31. 23 órától.

 

485/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a hangtompítóra vonatkozó szabályozást érintő módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

1470/2023. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kerékpáros Stratégia 2030 elfogadásáról

 

1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1472/2023. (X. 31.) Korm. határozat

a kiszombori közúti határátkelőhely M43 autópályába történő bekötésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01., (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01., 2024. 02. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a közraktározásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 1. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2024. 09. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi XCV. törvény

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

 1. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 05., 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01., 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 09. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01., (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja: 2023. évi LXX. tv.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 480/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 482/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 483/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 484/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 10. 31. 23 órától.

 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 486/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

belügyi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja: 486/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

Módosítja: 487/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1150/2021. (III. 31.) Korm. határoza

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1471/2023. (X. 31.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

az állami magasépítési beruházások megvalósításáról

Hatályon kívül helyezi: 2023. évi LXIX. tv.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Hatályon kívül helyezi: 479/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 08.

 

82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 481/2023. (X. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/155.

Megjelent: 2023. 11. 02.

 

Új jogszabályok

 

488/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

490/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

egyes használatidíj-fizetéssel és útdíjfizetéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 05., 2024. 01. 01.

 

491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2023. 11. 02. 23 órától.

 

492/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

493/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, illetve Zala Vármegye területén 2023. november 3. napja és 2023. november 19. napja között megrendezésre kerülő “Adaptive Hussars 23” gyakorlatra vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

494/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

496/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

497/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 05.

 

20/2023. (XI. 2.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtó szakmai beszámolójáról

Hatályos: 2023. 11. 05.

 

1473/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program 2024. évben induló konstrukcióiról, valamint a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatával összefüggésben az egyes kormányhatározatok módosításáról és deregulációjáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról

 

1475/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1476/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú, “Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni Egyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1477/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

1478/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a 4. számú főút és a 49101. jelű út közötti közúti kapcsolat előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1479/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

az Esztergom árvízvédelmi fejlesztése I. ütemének megvalósítása érdekében szükséges kivitelezési feladatok forrásbiztosításáról

 

1480/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról

 

1481/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról szóló 1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat visszavonásáról

 

1482/2023. (XI. 2.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Módosítja: 488/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 490/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 05., 2024. 01. 01.

 

578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az úthasználati díjelszámolásról

Módosítja: 490/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja: 492/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

Módosítja: 494/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 495/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 495/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 495/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 496/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 497/2023. (XI. 2.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 11. 05.

 

1478/2022. (X. 6.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program konstrukcióival kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1570/2022. (XI. 28.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatban felmerült többletforrásigényekről

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1929/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1011/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1747/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1511/2022. (X. 24.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1570/2022. (XI. 28.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatban felmerült többletforrásigényekről

Módosítja: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1474/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1475/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1476/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1480/2023. (XI. 2.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1310/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program folytatásáról

Hatályon kívül helyezi: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Hatályon kívül helyezi: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1765/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Hatályon kívül helyezi: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1083/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 11. 03.

 

1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről

Visszavonta: 1473/2023. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Săo Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról

Visszavonta: 1481/2023. (XI. 2.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.