Heti jogász 2024. 6 – 7. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 6. héten a Magyar Közlöny 13 – 14. számai, a 7. héten a 15 – 17. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/13.

Megjelent: 2024. 02. 06.

 

Új jogszabályok

 

6/2024. (II. 6.) BM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

5/2024. (II. 6.) NGM rendelet

a Hévíz Gyógyfürdő Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az IHT Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

5/2024. (II. 6.) AB határozat

az Országgyűlés 2023. december 12-i ülésnapján elfogadott, a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvény 1. §-a, 2. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja, 7. §-a, 8. § (1) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, valamint 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

 

1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 

1015/2024. (II. 6.) Korm. határozat

a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1016/2024. (II. 6.) Korm. határozat

a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1017/2024. (II. 6.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című felhívás keretében megvalósuló projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

 

5/2024. (II. 6.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság az “Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályokat megállapító 42. alcímét?” népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.

 

Módosított jogszabályok

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 6/2024. (II. 6.) BM r.

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja: 6/2024. (II. 6.) BM r.

Hatályos: 2024. 05. 06.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 5/2024. (II. 6.) NGM r.

Hatályos: 2024. 02. 07.

 

1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja: 1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról

Módosítja: 1016/2024. (II. 6.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/14.

Megjelent: 2024. 02. 08.

 

Új jogszabályok

 

16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

17/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

19/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

állami vagyongazdálkodást érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

20/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületekhez kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

21/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

2/2024. (II. 8.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

6/2024. (II. 8.) NGM rendelet

az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1018/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnöke kinevezésének visszavonásáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1019/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a 2024. évi szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1020/2024. (II. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

5/2024. (II. 8.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 16/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 17/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Módosítja: 2/2024. (II. 8.) MNB r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1020/2024. (II. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

393/2022. (X. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

59/2023. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 21/2024. (II. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

1108/2020. (III. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

Hatályon kívül helyezi: 1018/2024. (II. 8.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 02. 09.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/15.

Megjelent: 2024. 02. 12.

 

Új jogszabályok

 

22/2024. (II. 12.) Korm. rendelet

a Start-számlákra való befizetések veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 13.

 

23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet

a kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 14.

 

7/2024. (II. 12.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

1021/2024. (II. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

 

1022/2024. (II. 12.) Korm. határozat

az egyetemi klinikák és az egyházi kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges további intézkedésekről

 

1023/2024. (II. 12.) Korm. határozat

a Litér község közigazgatási területén az ivóvízrendszer felújításához szükséges döntésekről és a szükséges források biztosításáról

 

1024/2024. (II. 12.) Korm. határozat

egészségügyi eszközadomány Egyiptomi Arab Köztársaság részére történő biztosításáról

 

6/2024. (II. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Csádi Köztársaság Kormánya között a Csádi Köztársaság területén állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról előkészített kormányközi megállapodás létrehozásáról

 

7/2024. (II. 12.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

8/2024. (II. 12.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 

Módosított jogszabályok

 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 23/2024. (II. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 14.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet

a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 7/2024. (II. 12.) BM r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

9/2023. (II. 14.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Visszavonta: 8/2024. (II. 12.) ME határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/16.

Megjelent: 2024. 02. 14.

 

Új jogszabályok

 

24/2024. (II. 14.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01., 2024. 04. 01.

 

25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet

a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

4/2024. (II. 14.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15., 2024. 03. 16.

 

5/2024. (II. 14.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 17.

 

8/2024. (II. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

1025/2024. (II. 14.) Korm. határozat

a 2024-2025 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az annak végrehajtására vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

1026/2024. (II. 14.) Korm. határozat

a honvédelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 03. 31.

 

Módosított jogszabályok

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01., 2024. 04. 01.

 

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja: 24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 4/2024. (II. 14.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 15., 2024. 03. 16.

 

50/2023. (IX. 5.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól

Módosítja: 5/2024. (II. 14.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 17.

 

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 8/2024. (II. 14.) BM r.

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 8/2024. (II. 14.) BM r.

Hatályos: 2024. 02. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 25/2024. (II. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 03. 01.

 

1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 1026/2024. (II. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 03. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/17.

Megjelent: 2024. 02. 15.

 

Új jogszabályok

 

1/2024. (II. 15.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 20.

 

6/2024. (II. 15.) AM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Módosítja: 1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Hatályos: 2024. II. 20.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Hatályos: 2024. II. 20.

 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja: 6/2024. (II. 15.) AM r.

Hatályos: 2024. 02. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.