Heti EU jogász 2024. 21 – 22. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 21. és a 22.  héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 21.)

Megjelent: 2024. 05. 21.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Mali Köztársaság kormánya közötti, az Európai Unió mali KBVP-missziójának (EUCAP Száhel Mali) jogállásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a Kolumbiai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1394 HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 7-i (EU) 2024/1401 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2022/2104 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1408 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2023/1184 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek egy szakkifejezésnek az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/620 végrehajtási rendelet egyes mellékleteinek egyes tagállamok vagy azok körzetei vagy kompartmentjei “betegségtől mentes” státuszának bizonyos, jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása vagy visszavonása, valamint bizonyos jegyzékbe foglalt betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1333 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletének az emberi fogyasztásra szánt élő halak, élő rákfélék és az ezekből származó, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek, valamint bizonyos, emberi fogyasztásra szánt halászati termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1453 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1454 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének módosításáról és az (EU) 2024/1310 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1416 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a LED félvezető chipeken közvetlenül elhelyezett hullámhossz-átalakító (“downshifting”) kvantumpontokban lévő kadmium mentesítése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1441 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi fogyasztásra szánt vízben található mikroműanyagok mérésére szolgáló módszertan megállapítása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 8-i (EU) 2024/1279 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK bizottsági rendelet szerinti mentességekről

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1335 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Írország által az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott, az (EU) 2023/1695 bizottsági végrehajtási rendelet “A pálya menti alrendszerre vonatkozó megfelelőségértékelési követelmények” című 6.3. táblázata 6b. pontja szerinti, két, különböző beszállítóktól származó fedélzeti alrendszeren elvégzett vizsgálat követelménye ideiglenes alkalmazásának mellőzésére irányuló kérelem elfogadásáról

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1452 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2023/2447 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1343 AJÁNLÁSA

a megújulóenergia-projektek és a kapcsolódó infrastrukturális projektek engedélyezési eljárásainak felgyorsításáról

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 13-i (EU) 2024/1344 AJÁNLÁSA

a megújuló energiára vonatkozó árverések kialakításáról

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. július 29-i (EU) 2022/2104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 2568/91/EGK bizottsági rendelet és a 29/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 7-i (EU) 2024/1401 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. február 10-i (EU) 2023/1184 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásokból származó közlekedési célú üzemanyagok előállítására vonatkozóan részletes szabályokat meghatározó uniós módszertan létrehozásával történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1408 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 15-i (EU) 2021/620 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok és azok körzetei vagy kompartmentjei “betegségtől mentes” és “nem vakcinázó” státuszának bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása, valamint az említett betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2020. december 16-i (EU) 2020/2235 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1333 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1453 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1454 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. június 8-i 2011/65/EU IRÁNYELVE

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1416 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 24-i (EU) 2023/2447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1452 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 6-i (EU) 2024/1310 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. május 17-i (EU) 2024/1454 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 22.)

Megjelent: 2024. 05. 22.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1347 RENDELETE

a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemben részesülő személyként való elismerésére, a menekültek vagy a kiegészítő védelemre jogosult személyek egységes jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, a 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról és a 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1348 RENDELETE

az Unión belüli nemzetközi védelem iránti közös eljárás létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1349 RENDELETE

a határon folytatott visszaküldési eljárás létrehozásáról és az (EU) 2021/1148 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1350 RENDELETE

az uniós áttelepítési és humanitárius befogadási keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2021/1147 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1352 RENDELETE

az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1356 RENDELETE

a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/817 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1351 RENDELETE

a menekültügy és a migráció kezeléséről, az (EU) 2021/1147 és az (EU) 2021/1060 rendelet módosításáról, valamint a 604/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1358 RENDELETE

a biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló Eurodacnak az (EU) 2024/1351 és az (EU) 2024/1350 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2001/55/EK tanácsi irányelv hatékony alkalmazása és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek azonosítása érdekében történő létrehozásáról, valamint a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, továbbá a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1359 RENDELETE

a migrációs és menekültügyi válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről és az (EU) 2021/1147 rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1346 IRÁNYELVE

a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (EU) 2024/1469 RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 21-i (EU) 2024/1342 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található deltametrin, metalaxil, tiabendazol és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 21-i (EU) 2024/1355 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található benzovindiflupir, klórantraniliprol, emamektin, kvinklorak, spiromezifen és triflumuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1388 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/472 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugati vizeken bizonyos fajok halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2024-2027-es időszakban történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2023/2623 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 12-i (EU) 2024/1389 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2023/2053 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren élő kékúszójútonhal-állományokkal való gazdálkodás tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1398 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a valamennyi létező biocid hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogram időtartamának további meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. november 10-i (EU) 2024/1399 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a tömör fa falburkolatok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében történő, vizsgálat nélküli besorolásának feltételeiről és a 2006/213/EK határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1415 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 810/2009/EK rendeletnek a vízumdíjak összege tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1455 HATÁROZATA

a benini fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1470 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1471 HATÁROZATA

az Európai Békekeret számára a (KKBP) 2024/1470 határozat értelmében fizetett pénzügyi hozzájárulás összegeinek elosztásáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1472 HATÁROZATA

az Európai Unió Diplomáciai Akadémiájáról

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2003. november 25-i 2003/109/EK IRÁNYELVE

a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1347 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. július 7 (EU) 2021/1148 RENDELETE

a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1349 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. július 7-i (EU) 2021/1147 RENDELETE

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1350 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. április 17-i (EU) 2019/816 RENDELETE

az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1352 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/818 RENDELETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1352 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. július 9-i 767/2008/EK RENDELETE

a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra, a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokra és a tartózkodási engedélyekre vonatkozó információk tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1356 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 RENDELETE

a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1356 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 RENDELETE

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1356 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/817 RENDELETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1356 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. július 7-i (EU) 2021/1147 RENDELETE

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1351 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1351 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 RENDELETE

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1358 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/818 RENDELETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1358 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. július 7-i (EU) 2021/1147 RENDELETE

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1359 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 21-i (EU) 2024/1469 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 21-i (EU) 2024/1342 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 21-i (EU) 2024/1355 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2023. augusztus 22-i (EU) 2023/2623 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/472 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugati vizeken bizonyos fajok halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2024-2027-es időszakban történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1388 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2023. szeptember 13-i (EU) 2023/2053 RENDELETE

az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv létrehozásáról, az 1936/2001/EK, az (EU) 2017/2107 és az (EU) 2019/833 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/1627 rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 12-i (EU) 2024/1389 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. május 22-i 528/2012/EU RENDELETE

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1398 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A BIZOTTSÁG 2006. március 6-i 2006/213/EK HATÁROZATA

az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok és a tömör fa falburkolatok besorolásának megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. november 11-i (EU) 2024/1399 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 08. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. július 13-i 810/2009/EK RENDELETE

a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/1415 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 11.

 

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1470 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. december 13-i 2011/95/EU IRÁNYELVE

a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1347 RENDELETE

Hatályos: 2026. 06. 12.

 

A TANÁCS 2004. április 29-i 2004/83/EK IRÁNYELVE

a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1347 RENDELETE

 

A TANÁCS 2005. december 1-i 2005/85/EK IRÁNYELVE

a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1348 RENDELETE

Hatályos: 2026. 06. 12.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/32/EU IRÁNYELVE

a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás)

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1348 RENDELETE

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 604/2013/EU RENDELETE

egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás)

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1351 RENDELETE

Hatályos: 2026. 07. 01.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 603/2013/EU RENDELETE

a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (átdolgozás)

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1358 RENDELETE

Hatályos: 2026. 06. 12.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/33/EU IRÁNYELVE

a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás)

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1346 IRÁNYELVE

Hatályos: 2026. 06. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 23.)

Megjelent: 2024. 05. 23.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1107 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tanúsított pilóta nélküli légijármű-rendszerek és komponenseik folyamatos légialkalmasságára, valamint az e feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyására vonatkozó részletes szabályok megállapítása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1108 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 748/2012/EU rendeletnek a tanúsítási kötelezettség hatály alá tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerek első légialkalmassága tekintetében, valamint az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a pilóta nélküli légijármű-rendszerek és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartói tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1109 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tanúsított pilóta nélküli légijármű-rendszerek folyamatos légialkalmasságának tanúsítására, felügyeletére és végrehajtására vonatkozó illetékes hatósági követelmények és igazgatási eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2023/203 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 748/2012/EU rendeletnek a tanúsítási kötelezettség hatálya alá tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerek első légialkalmassága tekintetében, valamint az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletnek a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályok és eljárások tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1178/2011/EU rendeletnek, a 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek, a 965/2012/EU rendeletnek és az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a pilóta által vezetett, függőleges fel- és leszállásra képes légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó követelmények megállapítása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 21-i (EU) 2024/1432 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az európai blokklánc-partnerség és az európai blokklánc-szolgáltatási infrastruktúra európai digitális infrastruktúra-konzorciumának (EUROPEUM-EDIC) létrehozásáról

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

AZ EGYESÜLT NEMZETEK EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK (ENSZ-EGB) INFORMÁCIÓJA

169. számú ENSZ-előírásáról – Egységes rendelkezések a nehézgépjárművek eseményadat-rögzítőinek (EDR) jóváhagyásáról [2024/1218]

 

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK 2024. február 1-i 1/2024/SC számú HATÁROZATA

a 2021-2028 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmus ideiglenes bizottság létrehozásáról [2024/1345]

Hatályos: 2024. 02. 01.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján levélváltás formájában létrejött, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodást módosító, az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2023. szeptember 25-i (EU) 2024/1334 tanácsi határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU RENDELETE

a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása vagy a rájuk vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, valamint a tervező és gyártó szervezetekkel kapcsolatos alkalmassági követelmények végrehajtási szabályainak megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1108 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2019. március 12-i (EU) 2019/945 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1108 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2022. október 27-i (EU) 2023/203 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 1321/2014/EU, a 965/2012/EU, az 1178/2011/EU és az (EU) 2015/340 bizottsági rendelet, továbbá az (EU) 2017/373 és az (EU) 2021/664 bizottsági végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a 748/2012/EU, az 1321/2014/EU, a 965/2012/EU, az 1178/2011/EU, az (EU) 2015/340 és a 139/2014/EU bizottsági rendelet, továbbá az (EU) 2017/373 és az (EU) 2021/664 bizottsági végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó illetékes hatóságok tekintetében a repülésbiztonságra potenciálisan hatást gyakorló információbiztonsági kockázatok kezelésére vonatkozó követelmények tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1178/2011/EU, a 748/2012/EU, a 965/2012/EU, a 139/2014/EU, az 1321/2014/EU és az (EU) 2015/340 bizottsági rendelet, továbbá az (EU) 2017/373 és az (EU) 2021/664 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1109 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU RENDELETE

a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása vagy a rájuk vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, valamint a tervező és gyártó szervezetekkel kapcsolatos alkalmassági követelmények végrehajtási szabályainak megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2019. május 24-i (EU) 2019/947 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2011. november 3-i 1178/2011/EU RENDELETE

a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2012. október 5-i 965/2012/EU RENDELETE

a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A BIZOTTSÁG 2017. március 1-i (EU) 2017/373 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. április 10-i (EU) 2024/1111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 24.)

Megjelent: 2024. 05. 24.

 

Új jogszabályok

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1449 RENDELETE

a Nyugat-balkáni Reform- és Növekedéstámogató Eszköz létrehozásáról

Hatályos: 2024. 05. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1468 RENDELETE

az (EU) 2021/2115 és az (EU) 2021/2116 rendeletnek a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások, az éghajlat-politikai, környezetvédelmi és állatjóléti rendszerek, a KAP stratégiai tervek módosítása, a KAP stratégiai tervek felülvizsgálata, valamint az ellenőrzések és szankciók alóli mentességek tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1385 IRÁNYELVE

a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1438 IRÁNYELVE

a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv, a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv, az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről szóló 2001/113/EK tanácsi irányelv, valamint az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló 2001/114/EK tanácsi irányelv módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az Európai Unió közép-afrikai köztársasági tanácsadó KBVP-missziójának (EUAM RCA) jogállásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 11-i (EU) 2024/1366 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határkeresztező villamosenergia-áramlás kiberbiztonsági szempontjaira vonatkozó ágazatspecifikus szabályokról szóló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1400 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 139/2014/EU rendeletnek a repülőtér biztonsága, a repülőtérüzemeltető-váltás és az események jelentése tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 12-i (EU) 2024/1403 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minősített szervezeteknek az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége általi akkreditálására vonatkozó feltételek és eljárások megállapítása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1417 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a mezőgazdasági fenntarthatósági információs hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendeletnek a jövedelem éves meghatározására, a mezőgazdasági üzem fenntarthatóságának elemzésére és a kutatási célú adathozzáférésre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről, valamint az 1198/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 20-i (EU) 2024/1473 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerek, valamint a légiforgalmi szolgáltatási és léginavigációs szolgálati rendszerelemek tanúsítására és a velük kapcsolatos nyilatkozattételre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2023/1768 felhatalmazáson alapuló rendelet francia nyelvi változatának helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 23-i (EU) 2024/1381 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egészségügyi technológiaértékelésről szóló (EU) 2021/2282 rendeletnek megfelelően az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek uniós szintű közös klinikai értékeléseinek elkészítése és aktualizálása tekintetében történő együttműködés, információcsere és részvétel eljárási szabályainak megállapításáról, valamint az említett közös klinikai értékelések sablonjainak meghatározásáról

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 23-i (EU) 2024/1382 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a Franciaország egyes felségvizein (Provence-Alpes-Côte d’Azur) “gangui” vonóhálót üzemeltető hajók vonatkozásában a védett élőhelyek feletti halászati tilalom, a hálók legkisebb merítési mélysége és használatuk parttól számított legkisebb távolsága tekintetében történő eltérés meghosszabbításáról

Hatályos: 2024. 05. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 23-i (EU) 2024/1450 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó mobil személyemelők behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

Hatályos: 2024. 05. 25.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (EU) 2024/1477 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (EU) 2024/1480 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága Írország által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (EU) 2024/1483 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Görög Köztársaság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1447 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Ukrajna-terv értékelésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 14.

 

AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HATÁROZATA

19/2024. sz. felhatalmazáson alapuló határozat a CONFIDENTIEL UE/EUCONFIDENTIAL és a SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatok kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokról

Hatályos: 2024. 05. 25.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található deltametrin, metalaxil, tiabendazol és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról szóló 2024. május 21-i (EU) 2024/1342 bizottsági rendelethez

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, és a 2014/61/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (a gigabites infrastruktúráról szóló rendelet) szóló, 2024. április 29-i (EU) 2024/1309 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 RENDELETE

a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1468 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 RENDELETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1468 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 25.

 

A TANÁCS 2001. december 20-i 2001/110/EK IRÁNYELVE

a mézről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1438 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A TANÁCS 2001. december 20-i 2001/112/EK IRÁNYELVE

a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1438 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A TANÁCS 2001. december 20-i 2001/113/EK IRÁNYELVE

az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1438 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A TANÁCS 2001. december 20-i 2001/114/EK IRÁNYELVE

egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1438 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2014. február 12-i 139/2014/EU RENDELETE

a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1400 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2014. augusztus 1-i 1198/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. március 13-i (EU) 2024/1417 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2025. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 27.)

Megjelent: 2024. 05. 27.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. február 19-i (EU) 2024/1412 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodásnak (FLEGT) az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2024. 02. 19.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1413 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság között az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről (FLEGT)

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1485 RENDELETE

az oroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Argentín Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján levélváltás formájában létrejött, az EU CLXXV. Engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodást módosító, az Európai Unió és az Argentín Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1488 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az oroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2024/1485 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1493 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1439 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található fenazakin, mepikvát és propamokarb megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1451 RENDELETE

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a borkősav (L(+)-) (E 334), a nátrium-tartarátok (E 335), a kálium-tartarátok (E 336), a nátrium-kálium-tartarát (E 337) és a kalcium-tartarát (E 354) élelmiszer-adalékanyagok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1435 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2023/988 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a visszahívási értesítés sablonjának létrehozásával kapcsolatos alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 06. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1436 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Ligustrum ovalifolium és a Ligustrum vulgare egyes, az Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt növényei tekintetében, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az említett ültetésre szánt növények Unió területére való behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1437 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Prunus L. bizonyos, Moldovából származó, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1474 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 14. cikke (4) bekezdése a) pontjának a kis méretű nyílt vízi fajok halászatából, az ipari halászatból és a trópusi tonhal erszényes kerítőhálóval folytatott halászatából származó, szétválogatás nélkül kirakodott és átrakott fogások becslésekor megengedett hibahatártól való eltérés tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1484 HATÁROZATA

az oroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (EU) 2024/1489 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség, a Liechtensteini Hercegség, az Andorrai Hercegség, a Monacói Hercegség, illetve a San Marino Köztársaság között létrejött, a pénzügyiszámla-adatokra vonatkozó, a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítására irányuló automatikus információcseréről szóló megállapodások módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK 2024. május 22-i (EU) 2024/1492 HATÁROZATA

a Bíróság két bírájának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. május 23-i (KKBP) 2024/1494 HATÁROZATA

a Guineai-öböl nyugat-afrikai országait támogató európai uniós biztonsági és védelmi kezdeményezés katonai irányító és támogató egysége vezetőjének kinevezéséről (EUSDI/1/2024)

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1508 HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv IX. mellékletének a bioüzemanyagok és biogázok előállításához szükséges alapanyagok hozzáadása tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. március 14-i (EU) 2024/1405 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelvhez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1485 RENDELETE

az oroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1488 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 269/2014/EU RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1493 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1439 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 16.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1333/2008/EK RENDELETE

az élelmiszer-adalékanyagokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1451 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 16.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 18-i (EU) 2018/2019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1436 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 21-i (EU) 2020/1213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1436 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 18-i (EU) 2018/2019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1437 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2014. március 17-i 2014/145/KKBP HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1508 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 28.)

Megjelent: 2024. 05. 28.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1497 RENDELETE

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1517 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 27-i (EU) 2024/1459 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2023/988 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Safety Gate portál interoperábilis interfészének az online piactereket üzemeltető szolgáltatók számára történő megvalósítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 06. 17.

 

A TANÁCS 2024. május 21-i (EU) 2024/1495 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Luxemburgi Nagyhercegség által javasolt két tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 21.

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1496 HATÁROZATA

a szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1498 HATÁROZATA

az Európai Unió nigeri katonai partnerségi missziójáról (EUMPM Niger) szóló (KKBP) 2022/2444 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1510 HATÁROZATA

a szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1431 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a tagállami kifizető ügynökségek által a 2023-as pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott, a 2014-2022-es időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokat érintő számlák elszámolásáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1433 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a tagállami kifizető ügynökségek által a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott, a KAP stratégiai terv keretében a 2023-2027-es időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokat érintő számlák elszámolásáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1434 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a hasított sertések osztályozására szolgáló lengyelországi osztályozási módszerek engedélyezéséről és a 2005/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1458 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a tagállami kifizető ügynökségek által a 2023-as pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadásokat érintő számlák elszámolásáról

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. december 15-i (EU) 2021/2282 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2012. január 18-i 36/2012/EU RENDELETE

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1497 RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

A TANÁCS 2012. január 18-i 36/2012/EU RENDELETE

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 27-i (EU) 2024/1517 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

A TANÁCS 2013. május 31-i 2013/255/KKBP HATÁROZATA

a szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1496 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

A TANÁCS 2013. május 31-i 2013/255/KKBP HATÁROZATA

a szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1510 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 29.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A TANÁCS 2022. december 12-i (KKBP) 2022/2444 HATÁROZATA

az Európai Unió nigeri katonai partnerségi missziójáról (EUMPM Niger)

Hatályon kívül helyezi: A TANÁCS 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1498 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2005. március 11-i 2005/240/EK HATÁROZATA

a hasított sertések lengyelországi osztályozási módszerei engedélyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. május 24-i (EU) 2024/1434 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 29.)

Megjelent: 2024. 05. 29.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1392 RENDELETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében az ukrán termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1501 RENDELETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás értelmében a Moldovai Köztársaságból származó termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről

Hatályos: 2024. 07. 25.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1500 IRÁNYELVE

a foglalkoztatás és munkavégzés terén a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség tekintetében az egyenlőséggel foglalkozó szervekre vonatkozó előírásokról, valamint a 2006/54/EK és a 2010/41/EU irányelv módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

A TANÁCS 2024. május 7-i (EU) 2024/1499 IRÁNYELVE

a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód, a foglalkoztatás és a munkavégzés terén a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód, a szociális biztonság, továbbá az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása terén a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód tekintetében az egyenlőséggel foglalkozó szervekre vonatkozó előírásokról, valamint a 2000/43/EK és a 2004/113/EK irányelv módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 27-i (EU) 2024/1457 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Prunus persica, a Prunus dulcis, a Prunus armeniaca és a Prunus davidiana bizonyos, Törökországból származó, ültetésre szánt növényei tekintetében, valamint az (EU) 2020/1213 végrehajtási rendeletnek az említett, ültetésre szánt növények Unióba való behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1511 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással létrehozott EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 27-i (EU) 2024/1456 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

egy, a környezettudatos tervezéssel és az energiacímkézéssel foglalkozó uniós vizsgálóhelynek az (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kijelöléséről

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

AZ EGYRÉSZRŐL A CARIFORUM-ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT CARIFORUM-EU KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2024. április 25-i 1/2024 HATÁROZATA

a szolgáltatásokkal foglalkozó különbizottság létrehozásáról [2024/1476]

Hatályos: 2024. 04. 25.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az oroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2024/1485 rendelet végrehajtásáról szóló, 2024. május 27-i (EU) 2024/1488 tanácsi végrehajtási rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 2006/54/EK IRÁNYELVE

a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (átdolgozott szöveg)

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1500 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. július 7-i 2010/41/EU IRÁNYELVE

az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1500 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

A TANÁCS 2000. június 29-i 2000/43/EK IRÁNYELVE

a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 7-i (EU) 2024/1499 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

A TANÁCS 2004. december 13-i 2004/113/EK IRÁNYELVE

a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 7-i (EU) 2024/1499 IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 18.

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 18-i (EU) 2018/2019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 27-i (EU) 2024/1457 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 21-i (EU) 2020/1213 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletéből törölt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk Unióba történő behozatalára vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 27-i (EU) 2024/1457 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 30.)

Megjelent: 2024. 05. 30.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1487 RENDELETE

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a védőanyagok és kölcsönhatás-fokozók jóváhagyásához szükséges adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról, valamint a forgalomban lévő védőanyagok és kölcsönhatás-fokozók lépcsőzetes felülvizsgálatára vonatkozó munkaprogram kidolgozásáról

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1502 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi szervezetek szempontjából kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatók kijelölésére vonatkozó kritériumok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1503 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Bankhatóság által a jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóinak és a jelentős elektronikuspénz-tokenek kibocsátóinak felszámított díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1504 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Bankhatóság által a jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóira és a jelentős elektronikuspénz-tokenek kibocsátóira a pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1505 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2022/2554 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vezető felvigyázó által a kritikus harmadik fél IKT-szolgáltatóknak felszámított díjak összegének, valamint a díjfizetés módjának meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1506 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az eszközalapú tokenek és az elektronikuspénz-tokenek jelentőssé minősítésére vonatkozó bizonyos kritériumok pontosítása tekintetében történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 22-i (EU) 2024/1507 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2023/1114 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság, az Európai Bankhatóság és az illetékes hatóságok által a beavatkozási hatásköreik tekintetében figyelembe veendő kritériumok és tényezők meghatározása révén történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1478 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Nordkalk QL 0-0,1” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1481 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Nordkalk QL 0-2” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1482 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Nordkalk CL 90-Q” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1486 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “CaO PT02” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1491 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “CaO PT02-PT03” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 19.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. május 23-i (KKBP) 2024/1567 HATÁROZATA

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziója (EUAM Ukrajna) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUAM Ukrajna/1/2024)

Hatályos: 2024. 05. 23.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelethez

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (V. 31.)

Megjelent: 2024. 05. 31.

 

Új jogszabályok

 

MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN

az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 02.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2023/1361 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között levélváltás formájában létrejött,az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkén alapuló, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A TANÁCS 2024. március 4-i (KKBP) 2024/1542 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Európai Űrügynökség közötti, a minősített információ biztonságáról és cseréjéről szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

Hatályos: 2024. 03. 04.

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Európai Űrügynökség között a minősített információ biztonságáról és cseréjéről

 

LEVÉLVÁLTÁS ÚTJÁN LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Ukrajna között arról, hogy Ukrajna fizetési kötelezettségei a részvételével zajló uniós programokhoz nyújtandó pénzügyi hozzájárulásai tekintetében 2021. január 1-jével felfüggesztésre kerülnek

 

A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1602 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1604 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához, valamint a Közel-Keleten és a Vörös-tenger térségében működő fegyveres csoportok és szervezetek számára Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/1529 rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 30-i (EU) 2024/1475 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 30-i (EU) 2024/1601 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1607 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 4-i (EU) 2024/782 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános ápolói, a fogorvosi és a gyógyszerészi szakmák képzési minimumkövetelményei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/846 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

a közúti szállítási tevékenységekre vonatkozó szociális jogszabályok tekintetében az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet, valamint a 2002/15/EK irányelv végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A TANÁCS 2024. május 31-i (KKBP) 2024/1603 HATÁROZATA

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A TANÁCS 2024. május 31-i (KKBP) 2024/1605 HATÁROZATA

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához, valamint a Közel-Keleten és a Vörös-tenger térségében működő fegyveres csoportok és szervezetek számára Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2023/1532 határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A TANÁCS 2024. május 24-i (EU) 2024/1609 HATÁROZATA

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a Francia Köztársaság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2015. augusztus 7-i (EU) 2024/1514 HATÁROZATA

a népegészségügy, a fogyasztói biztonság és a környezet területén tudományos bizottságok létrehozásáról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 5-i (EU) 2024/1395 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 27-i (EU) 2024/1467 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli harmonizációjáról szóló (EU) 2019/785 végrehajtási határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

AZ EURÓPAI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET (EIT) IGAZGATÓTANÁCSÁNAK 22/2023 HATÁROZATA

a személyes adatoknak az EIT működése keretében történő kezelésével kapcsolatban az érintetteket megillető egyes jogok korlátozására vonatkozó belső szabályokról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK L) PONTJÁVAL LÉTREHOZOTT ENERGIAÜGYI SZAKBIZOTTSÁG 2024. április 5-i 1/2024 HATÁROZATA

az ENTSO-E és az egyesült királyságbeli villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők, az ENTSOG és az egyesült királyságbeli földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők, valamint az ACER és a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 310. cikkével összhangban kijelölt egyesült királyságbeli szabályozó hatóság (GEMA és Utility Regulator) közötti együttműködés kereteire vonatkozó iránymutatásról [2024/1550]

Hatályos: 2024. 04. 05.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmények nem kereskedési könyvi tevékenységeiben a tőke gazdasági értékére és a nettó kamatbevételre egyaránt kiható esetleges kamatlábváltozásokból származó kockázatok értékelésére vonatkozó szabványosított módszert és egyszerűsített szabványosított módszert meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2023. december 1-jei (EU) 2024/857 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A TANÁCS 2017. augusztus 30-i (EU) 2017/1509 RENDELETE

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1602 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (EU) 2023/1529 RENDELETE

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához, valamint a Közel-Keleten és a Vörös-tenger térségében működő fegyveres csoportok és szervezetek számára Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 31-i (EU) 2024/1604 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2006. március 22-i 474/2006/EK RENDELETE

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 30-i (EU) 2024/1601 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

A BIZOTTSÁG 1995. június 28-i 1484/95/EK RENDELETE

a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 29-i (EU) 2024/1607 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE

a szakmai képesítések elismeréséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 4-i (EU) 2024/782 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. március 15-i 2006/22/EK IRÁNYELVE

a közúti szállítási tevékenységekre vonatkozó szociális jogszabályok tekintetében az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet, valamint a 2002/15/EK irányelv végrehajtásának minimumfeltételeiről, továbbá a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 14-i (EU) 2024/846 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A TANÁCS 2016. május 27-i (KKBP) 2016/849 HATÁROZATA

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2013/183/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 31-i (KKBP) 2024/1603 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A TANÁCS 2023. július 20-i (KKBP) 2023/1532 HATÁROZATA

az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújához, valamint a Közel-Keleten és a Vörös-tenger térségében működő fegyveres csoportok és szervezetek számára Irán által nyújtott katonai támogatásra tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 31-i (KKBP) 2024/1605 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE

a szakmai képesítések elismeréséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 5-i (EU) 2024/1395 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

A BIZOTTSÁG 2019. május 14-i (EU) 2019/785 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli harmonizációjáról és a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 27-i (EU) 2024/1467 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2008. szeptember 5-i 2008/721/EK HATÁROZATA

a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2015. augusztus 7-i (EU) 2024/1514 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.