Heti jogász 2024. 21 – 22. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 21. héten a Magyar Közlöny 57 – 58. számai, a 22. héten az 59 – 60. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/57.

Megjelent: 2024. 05. 21.

 

Új jogszabályok

 

19/2024. (V. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

24/2024. (V. 21.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

2/2024. (V. 21.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

1/2024. (V. 21.) MvM határozat

az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Módosítja: 24/2024. (V. 21.) BM r.

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 2/2024. (V. 21.) HM r.

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

11/2024. (IV. 23.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 19/2024. (V. 21.) MNB r.

Hatályos: 2024. 05. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/58.

Megjelent: 2024. 05. 23.

 

Új jogszabályok

 

114/2024. (V. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

115/2024. (V. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

116/2024. (V. 23.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

9/2024. (V. 23.) EM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 15/2023. (VII. 25.) EM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

1143/2024. (V. 23.) Korm. határozat

egészségügyi eszközadomány Ukrajna részére történő biztosításáról

 

1144/2024. (V. 23.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről

 

1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kiadási előirányzat megnöveléséről, valamint kormányhatározat végrehajtásával összefüggő további intézkedésekről

 

1146/2024. (V. 23.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1147/2024. (V. 23.) Korm. határozat

az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység magasabb szintű ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

 

1148/2024. (V. 23.) Korm. határozat

az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

1149/2024. (V. 23.) Korm. határozat

a LIFE hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek fenntartásáról

 

1150/2024. (V. 23.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 azonosító számú (Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében című) projekt támogatásáról

 

1151/2024. (V. 23.) Korm. határozat

Ács város iparterületének és térségének fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra-fejlesztések támogatásáról és a források biztosításáról

 

43/2024. (V. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

44/2024. (V. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az M9 gyorsforgalmi út – Tompa, államhatár között megépítendő gyorsforgalmi út és az ahhoz kapcsolódó szerbiai gyorsforgalmi út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

45/2024. (V. 23.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

Módosított jogszabályok

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 114/2024. (V. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 115/2024. (V. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 05. 26.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 116/2024. (V. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 10. 01.

 

15/2023. (VII. 25.) EM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 9/2024. (V. 23.) EM r.

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1148/2024. (V. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja: 1151/2024. (V. 23.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 9/2024. (V. 23.) EM r.

Hatályos: 2024. 05. 24.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/59.

Megjelent: 2024. 05. 30.

 

Új jogszabályok

 

117/2024. (V. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt Magyarország ellátásbiztonságának garantálása érdekében szükséges intézkedések kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 05. 30. 23 órától.

 

4/2024. (V. 30.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatalnál hatósági feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

33/2024. (V. 30.) AM rendelet

egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

34/2024. (V. 30.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

11/2024. (V. 30.) ÉKM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

12/2024. (V. 30.) ÉKM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

5/2024. (V. 30.) KTM rendelet

a polgármesteri munkakör átadásának egyes szabályairól

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

15/2024. (V. 30.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

13/2024. (V. 30.) AB határozat

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 44. § (2) bekezdésével kapcsolatos jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

Köf.5.006/2024/7. számú határozat

a Lakástörvény 54. § (1) bekezdése és 58. § (2)-(3) bekezdése nem ad felhatalmazást az önkormányzatok számára az elővásárlási joggal érintett ingatlanok vonatkozásában a Lakástörvényben foglaltaktól eltérő, avagy azt szűkítő szabályok helyi rendeletben történő megalkotására.

 

Módosított jogszabályok

 

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

15/2024. (IV. 9.) AM rendelet

az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

16/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

17/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

18/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

19/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

20/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

21/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja: 33/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja: 34/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 34/2024. (V. 30.) AM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

Módosítja: 11/2024. (V. 30.) ÉKM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Módosítja: 12/2024. (V. 30.) ÉKM r.

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja: 15/2024. (V. 30.) NGM r.

Hatályos: 2024. 05. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

26/2000. (IX. 27.) BM rendelet

a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2024. (V. 30.) KTM r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2024/60.

Megjelent: 2024. 05. 31.

 

Új jogszabályok

 

118/2024. (V. 31.) Korm. rendelet

egyes beszerzéseket érintő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

4/2024. (V. 31.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő, bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

3/2024. (V. 31.) MK rendelet

a minősített piaci szereplők jegyzékének alkalmazásával összefüggő szabályokról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

3/2024. (V. 31.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

4/2024. (V. 31.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

16/2024. (V. 31.) NGM rendelet

a víziközmű-ágazatban folyamatban lévő integráció megvalósulása és egyes tulajdonosi joggyakorlói kijelölések hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

17/2024. (V. 31.) NGM rendelet

az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

1152/2024. (V. 31.) Korm. határozat

egyes magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

 

1153/2024. (V. 31.) Korm. határozat

egyes állami magasépítési beruházások megvalósításáról

 

Módosított jogszabályok

 

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 118/2024. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 118/2024. (V. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja: 4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja: 3/2024. (V. 31.) HM r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

6/2020. (IV. 16.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

Módosítja: 4/2024. (V. 31.) HM r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 16/2024. (V. 31.) NGM r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 17/2024. (V. 31.) NGM r.

Hatályos: 2024. 06. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire itt iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.