Heti EU jogász 2024. 23 – 24. hét  

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 23. és 24. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 3.)

Megjelent: 2024. 06. 03.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1513 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2022/191 végrehajtási rendelet helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1621 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben az Ausztráliára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a kritikus fontosságú nyersanyagokkal való biztonságos és fenntartható ellátást biztosító keret létrehozásáról és a 168/2013/EU, az (EU) 2018/858, az (EU) 2018/1724 és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló, 2024. április 11-i (EU) 2024/1252 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. február 16-i (EU) 2022/191 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1513 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. május 31-i (EU) 2024/1621 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 4.)

Megjelent: 2024. 06. 04.

 

Új jogszabályok

 

MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Unió, másrészről a Moldovai Köztársaság között, a Moldovai Köztársaságnak az uniós Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban való részvételéről

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 3-i (EU) 2024/1541 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Sanoserv H2O2” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2024. május 28-i (EU) 2024/1590 AJÁNLÁSA

az energiahatékonyságról szóló (EU) 2023/1791 európai parlamenti és tanácsi irányelv energiamegtakarítási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseiről szóló 8., 9. és 10. cikk átültetéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 5.)

Megjelent: 2024. 06. 05.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU, Euratom) 2024/1430 KÖZLEMÉNYE

az Európai Unió 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadásáról

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Izland közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról

Hatályos: 2024. 05. 01.

 

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1593 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. április 29-i (EU) 2024/1606 HATÁROZATA

az Európai Unió és Izland közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

Hatályos: 2024. 04. 29.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1639 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a Szerb Köztársaság területén végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1570 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett decentralizált informatikai rendszer megvalósítására vonatkozó műszaki leírások, intézkedések és egyéb követelmények megállapításáról szóló (EU) 2022/423 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1638 HATÁROZATA

az Uniónak az Energia Charta Egyezményből való kilépéséről

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az orvosi radiológiai tevékenységeknek a 2013/59/Euratom tanácsi irányelv alapján végzett klinikai auditjáról szóló, 2024. április 18-i (EU) 2024/1112 bizottsági ajánláshoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2022. március 14-i (EU) 2022/423 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett decentralizált informatikai rendszer megvalósítására vonatkozó műszaki leírások, intézkedések és egyéb követelmények megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1570 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 6.)

Megjelent: 2024. 06. 06.

 

Új jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

az (EU) 2019/1242 rendeletnek az új nehézgépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások szigorítása és a jelentéstételi kötelezettségek beillesztése tekintetében történő módosításáról, az (EU) 2018/858 rendeletet módosításáról, valamint az (EU) 2018/956 rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió mali KBVP-missziójában (EUCAP Száhel Mali) való részvételéről szóló részvételi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójában (EUAM Ukrajna) való részvételéről szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójában (EUBAM Libya) való részvételéről szóló részvételi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és Izland közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközzel kapcsolatos kiegészítő szabályokról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1595 RENDELETE

az (EU) 2023/1783 rendelet egyes nyelvi változatainak a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet bizonyos hatóanyagokra való alkalmazhatóságára vonatkozó átmeneti rendelkezés tekintetében történő helyesbítéséről

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1608 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó eritrit behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1661 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1671 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2024/1392 rendelet 4. cikkének (7) bekezdésében említett behozatali mennyiségek nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1644 HATÁROZATA

az Energia Charta Konferencián az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EURATOM) 2024/1645 HATÁROZATA

az Energia Charta Konferencián az Euratom által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. május 24-i (EU) 2024/1641 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Romániának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő különös intézkedések alkalmazására való felhatalmazásáról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1589 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2015/1095 bizottsági rendelet támogatása céljából a hűtőrendszerek kondenzációs egységeire vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványokról

Hatályos: 2024. 06. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1242 RENDELETE

az új nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak meghatározásáról, valamint az 595/2009/EK és az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. május 30-i (EU) 2018/858 RENDELETE

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 5-i (EU) 2024/1661 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. június 28-i (EU) 2018/956 RENDELETE

az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről

Hatályon kívül helyezi: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2024. május 14-i (EU) 2024/1610 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 7.)

Megjelent: 2024. 06. 07.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójában (EUTM Mali) való részvételéről szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és Ukrajna közötti, az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) jogállásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztársaság közötti, az Európai Unió katonai művelete (EUFOR Közép-afrikai Köztársaság) által a megbízatása teljesítésének keretében szabadságuktól megfosztott személyeknek a Közép-Afrikai Köztársaság részére történő átadására vonatkozó szabályokról és az e személyekre vonatkozó biztosítékokról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és az Afgán Iszlám Köztársaság közötti, az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL Afganisztán) jogállásáról szóló megállapodás meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai tanácsadó KBVP-missziójának (EUMAM RCA) közép-afrikai köztársasági jogállásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya közötti, Vietnámnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti beszerzési és kölcsönös szolgáltatási megállapodás (ACSA) hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az adatok szabad áramlása tekintetében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÓJA

az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaságban végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete közötti, a helyszíni misszióik és műveleteik során nyújtandó kölcsönös támogatásról szóló keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1660 RENDELETE

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a 8c övezetben folytatott, fattyúmakrélákra irányuló halászat tilalmáról

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1611 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az izomaltulózpor új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó titán-dioxid behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1618 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény felügyeleti adatszolgáltatása és nyilvánosságra hozatala tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló (EU) 2021/763 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 4-i (EU) 2024/1653 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Thonhauser PAA” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1666 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó, a Marokkóban és a Koreai Köztársaságban feladott, akár ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett acél drótkötelek és -kábelek behozatalára is kiterjesztett végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1673 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 833/2014/EU tanácsi rendeletnek a jelentéstétel és az Uniót megillető pénzügyi hozzájáruláshoz kapcsolódó bevételi műveletek végrehajtása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Hatályos: 2024. 06. 08.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1651 HATÁROZATA

a Nemzetközi Cukortanács csatlakozási bizottságában Kuvait Államnak az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodáshoz való csatlakozására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Egyesült Államokban hatályos, az ebben a harmadik országban központi irodával rendelkező vállalkozásokra alkalmazandó szolvenciarendszernek a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. címének VI. fejezetében meghatározottakkal való ideiglenesen egyenértékűségre vonatkozó megállapítás megújításáról szóló, 2024. március 14-i (EU) 2024/872 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozathoz

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2024. június 5-i (EU) 2024/1600 bizottsági végrehajtási határozathoz

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1611 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

A BIZOTTSÁG 2021. április 23-i (EU) 2021/763 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény felügyeleti adatszolgáltatása és nyilvánosságra hozatala tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 6-i (EU) 2024/1618 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 10.)

Megjelent: 2024. 06. 10.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS ÉRTESÍTÉSE

az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1652 RENDELETE

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

Módosított jogszabályok

A TANÁCS 1987. július 23-i 2658/87/EGK RENDELETE

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról

Módosítja: A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1652 RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 12.)

Megjelent: 2024. 06. 12.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (EU) 2024/1662 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 02.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1667 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes felei bizottságának 16. ülésén az Unió intézményeivel és közigazgatásával kapcsolatos kérdések tekintetében az öt részes államnak címzett, az egyezmény általuk történő végrehajtásáról szóló ajánlás és következtetések elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1668 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes felei bizottságának 16. ülésén a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, a menekültüggyel és a visszaküldés tilalmával kapcsolatos kérdések tekintetében az öt részes államnak címzett, az egyezmény általuk történő végrehajtásáról szóló ajánlás és következtetések elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1669 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes feleinek bizottságában a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, a menekültüggyel és a visszaküldés tilalmával kapcsolatos kérdések tekintetében a bizottság eljárási szabályzatának módosításaival kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

A TANÁCS 2024. május 24-i (EU) 2024/1676 HATÁROZATA

Thérčse BLANCHET számára a TRČS SECRET UE/EU TOP SECRET szintig terjedően minősített adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó engedély megadásáról

Hatályos: 2024. 06. 12.

 

A TANÁCS 2024. április 22-i (EU) 2024/1680 HATÁROZATA

az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye részes feleinek bizottságában az Unió intézményeivel és közigazgatásával kapcsolatos kérdések tekintetében a bizottság eljárási szabályzatának módosításaival kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 04. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2019. október 22-i (EU) 2019/1793 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (EU) 2024/1662 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 02.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 13.)

Megjelent: 2024. 06. 13.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 6-i (EU) 2024/1681 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az építési termékek tűzállóságára vonatkozóan meghatározott teljesítményosztályokkal történő kiegészítéséről

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. március 4-i (EU) 2024/1682 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feldolgozott trágya uniós termésnövelő anyagok összetevőjeként való hozzáadása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1664 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási aránynak a 2024. naptári év vonatkozásában történő meghatározásáról

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit és baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeiben a Kanadára és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1677 HATÁROZATA

az Európai Atomenergia-közösségnek az Energia Charta Egyezményből való kilépésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A TANÁCS 2024. június 10-i (EU) 2024/1687 HATÁROZATA

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) Műszaki Szakértői Bizottságának 16. ülésszakán a “járművek – teherkocsik” alrendszerre, a “járművek – zaj” alrendszerre, a vonatösszeállításra és az útvonallal való összeegyeztethetőség ellenőrzéseire, valamint a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerre alkalmazandó egységes műszaki előírás felülvizsgálatára tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

Hatályos: 2024. 06. 10.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1691 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2024/570 határozat hatályon kívül helyezéséről (ATALANTA/2/2024)

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

A TANÁCS 2024. műjus 30 (EU) 2024/1692 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagjának és két póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1665 HATÁROZATA

az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről szóló megállapodás 95. cikkének (2) bekezdése alapján az M.6447 – IAG/bmi ügyben kötelezővé tett kötelezettségvállalások figyelemmel kísérésének és végrehajtásának az Egyesült Királyság kijelölt nemzeti hatósága részére történő átadásáról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1695 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 298/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1367]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 299/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1368]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 300/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1369]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 301/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1370]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 302/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1371]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 303/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) módosításáról [2024/1372]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 304/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1373]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 305/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1374]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 306/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1375]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 308/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1376]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 309/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1377]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 310/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1378]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 312/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1379]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 313/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1380]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 307/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1383]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 311/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1384]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 314/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1402]

Hatályos: 2023. 12. 21.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 315/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1404]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 325/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1406]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 317/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról 2024/1407]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 319/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VI. mellékletének (Szociális biztonság), valamint az (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2024/1409]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 329/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1410]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 321/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1411]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 334/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1419]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 335/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1420]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 22-i 345/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1421]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 332/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVII. mellékletének (Szellemi tulajdon) módosításáról 2024/1422]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 327/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1423]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 320/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról 2024/1424]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 324/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1425]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 323/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/1426]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 322/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról 2024/1427]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 338/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1440]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 337/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1442]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 339/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1443]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 340/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1444]

Hatályos: 2023. 12. 30.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 328/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1445]

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 331/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról [2024/1446]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 343/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról [2024/1448]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 342/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2024/1460]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 344/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodásnak a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló 47. jegyzőkönyve módosításáról [2024/1461]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 336/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1462]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 341/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2024/1463]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 326/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2024/1464]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 333/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XVII. mellékletének (Szellemi tulajdon) módosításáról [2024/1465]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 330/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról 2024/1466

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 316/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/1515]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 2023. december 8-i 318/2023 HATÁROZATA

az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról [2024/1516]

Hatályos: 2023. 12. 09.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 RENDELETE

az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. március 4-i (EU) 2024/1682 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1694 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2000. május 3-i 2000/367/EK HATÁROZATA

az építési termékek, építmények és azok részei tűzállóság szerinti osztályozásának tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: A BIZOTTSÁG 2024. március 6-i (EU) 2024/1681 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2024. 07. 03.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 6-i (KKBP) 2024/570 HATÁROZATA

az Indiai-óceán nyugati térségében és a Vörös-tengeren a tengeri védelemhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (EUNAVFOR ATALANTA) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2023/2730 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR ATALANTA/1/2024)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1691 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2024. (VI. 14.)

Megjelent: 2024. 06. 14.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 13-i (EU) 2024/1672 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Nordkalk QL 90” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 13-i (EU) 2024/1674 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “SANICALCO Q” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

Hatályos: 2024. 07. 04.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1678 HATÁROZATA

a Régiók Bizottsága a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt két póttagjának kinevezéséről

Hatályos: 2024. 05. 30.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1686 HATÁROZATA

az EU-erők parancsnokának az Európai Uniónak a vörös-tengeri válsággal kapcsolatban a hajózás szabadságának megőrzését célzó tengeri védelmi műveletéhez való kinevezéséről (EUNAVFOR ASPIDES/2/2024) és a (KKBP) 2024/644 határozat hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

A TANÁCS 2024. május 30-i (EU) 2024/1693 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti, a határigazgatás több vonatkozásáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (KKBP) 2024/1713 HATÁROZATA

a Moldovai Köztársaság fegyveres erőinek halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszerelésekkel való támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A TANÁCS 2024. június 13-i (KKBP) 2024/1715 HATÁROZATA

a benini haditengerészet kapacitásainak megerősítése céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

Hatályos: 2024. 06. 13.

 

A BIZOTTSÁG 2024. február 16-i (EU) 2024/1675 HATÁROZATA

a Románia által a Blue Air Aviation SA javára nyújtott SA.62829 (2023/C) számú állami támogatásról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1663 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2021/116 végrehajtási rendelettel létrehozott első közös projektben szereplő kezdeti útvonal-információmegosztásról

Hatályos: 2024. 07. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2024. június 12-i (EU) 2024/1690 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról

Hatályos: 2024. 06. 14.

 

A BIZOTTSÁG HELYESBÍTÉSE

a következőhöz: Az Európai Unió 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása (EU, Euratom) 2024/1430

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. február 14-i (KKBP) 2024/644 HATÁROZATA

az EU-erők parancsnokának az Európai Uniónak a vörös-tengeri válsággal kapcsolatban a hajózás szabadságának megőrzését célzó tengeri védelmi műveletéhez való kinevezéséről (EUNAVFOR ASPIDES/1/2024)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2024. június 11-i (KKBP) 2024/1686 HATÁROZATA

Hatályos: 2024. 06. 15.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.