Heti EU jogász 2023. 40. hét

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályokat a Wolters Kluwer Kft. tájékoztatása alapján közöljük. A 40. héten a Hivatalos Lap következő számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023 (X. 2.)

Megjelent: 2023. X. 2.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 25-i (EU) 2023/2387 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (“Suonenjoen mansikka” (OFJ))

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i (EU) 2023/2376 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a bizonyos halászati tevékenységek tekintetében egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok létrehozásáról szóló (EU) 2018/1986 végrehajtási határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2380 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a bázikus réz-karbonát 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2386 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a réz-hidroxid 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 10. 22.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2018. december 13-i (EU) 2018/1986 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

bizonyos halászati tevékenységek tekintetében egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok létrehozásáról, valamint a 2012/807/EU, a 2013/328/EU, a 2013/305/EU és a 2014/156/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 22-i (EU) 2023/2376 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 05.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 3.)

Megjelent: 2023. X. 3.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2379 RENDELETE

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a sztearil-tartarát (E 483) élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 2-i (EU) 2023/2395 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2023/2059 végrehajtási rendeletnek egyes nem állati eredetű áruknak a világ többi részéből származó áruk jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2396 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 2-i (EU) 2023/2102 HATÁROZATA

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével létrehozott független kiemelkedő személyek bizottsága két tagjának kinevezéséről

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2377 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az ezüst-réz-zeolit 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásának megtagadásáról

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2378 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az alfaklóralóz 14. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2393 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis olaszországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 10. 03.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1333/2008/EK RENDELETE

az élelmiszer-adalékanyagokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2379 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2012. március 9-i 231/2012/EU RENDELETE

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2379 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 23.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 26-i (EU) 2023/2059 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2023/1231 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes, a világ többi részéből származó, Észak-Írországba az Egyesült Királyság más részeiből kiskereskedelmi áruként beléptethető és Észak-Írországban forgalomba hozható áruk jegyzékbe vétele tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 2-i (EU) 2023/2395 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 03.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 16-i (EU) 2023/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2396 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 4.)

Megjelent: 2023. X. 4.

 

Új jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/2104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2015/2402 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozóan megállapított egységes hatásfok-referenciaértékek felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2385 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Biobor JF biocid termék forgalmazásának és felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban az olasz Egészségügyi Minisztérium által az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban hozott intézkedés meghosszabbításáról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 3-i (EU) 2023/2392 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozatnak a nemzetközi mobiltávközlési cellás hálózati berendezésekre, a digitális hangműsorszóró szolgálat és a digitális világrádió szolgálatának adóberendezésére, a tengeri kis teljesítményű, VHF-sávú személyi helymeghatározó jeladókra, valamint a műholdas földi állomásokra és rendszerekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 3-i (EU) 2023/2398 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az afrikai sertéspestis horvátországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2015. október 12-i (EU) 2015/2402 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozóan megállapított egységes hatásfok-referenciaértékek felülvizsgálatáról, valamint a 2011/877/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. július 4-i (EU) 2023/2104 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 24.

 

A BIZOTTSÁG 2022. november 8-i (EU) 2022/2191 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a rádióberendezésekre vonatkozóan a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 3-i (EU) 2023/2392 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 5.)

Megjelent: 2023. X. 5.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. szeptember 7-i (EU) 2023/2105 HATÁROZATA

az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaságban végzett műveleti tevékenységekről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 09. 07.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2382 RENDELETE

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található karbetamid, karboxin és triflumuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 4-i (EU) 2023/2391 RENDELETE

a 717/2014/EU rendeletnek, az 1407/2013/EU rendeletnek, az 1408/2013/EU és a 360/2012/EU rendeletnek a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott csekély összegű támogatás tekintetében, valamint a 717/2014/EU rendeletnek az egy és ugyanazon vállalkozásnak nyújtható csekély összegű támogatás teljes összege, az alkalmazási időszaka és egyéb kérdések tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2381 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló (EU) 2016/480 végrehajtási rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. október 3-i (KKBP) 2023/2112 HATÁROZATA

az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai kiképzési KBVP-missziója (EUTM RCA) uniós missziós erői parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2022/1919 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUTM RCA/1/2023)

Hatályos: 2023. 10. 07.

 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2023. június 14-i 085/23/COL HATÁROZATA

az EGT-megállapodás 53. és 54. cikkével kapcsolatos, egyedi esetekben felmerülő új vagy megoldatlan kérdésekkel kapcsolatos informális iránymutatásról (iránymutató levelek) szóló közlemény elfogadásáról [2023/2397]

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

Módosított jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. február 23-i 396/2005/EK RENDELETE

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2382 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2014. június 27-i 717/2014/EU RENDELETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 4-i (EU) 2023/2391 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1407/2013/EU RENDELETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 4-i (EU) 2023/2391 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1408/2013/EU RENDELETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 4-i (EU) 2023/2391 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2012. április 25-i 360/2012/EU RENDELETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 4-i (EU) 2023/2391 RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

A BIZOTTSÁG 2016. április 1-i (EU) 2016/480 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2381 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2022. október 6-i (KKBP) 2022/1919 HATÁROZATA

az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai kiképzési KBVP-missziója (EUTM RCA) uniós missziós erői parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2022/105 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUTM RCA/3/2022)

Hatályon kívül helyezi: A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2023. október 3-i (KKBP) 2023/2112 HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 07.

 

 

**************************************************************

Forrás: Európai Unió Hivatalos Lapja L 2023. (X. 6.)

Megjelent: 2023. X. 6.

 

Új jogszabályok

 

A TANÁCS 2023. szeptember 28-i (EU) 2023/2111 HATÁROZATA

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2021-2027-es időszakra szóló, az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

Hatályos: 2023. 09. 28.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2384 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/1287 végrehajtási rendeletnek a “Quat-Chems iodine based products” biocid termékcsalád uniós engedélyezését érintő adminisztratív változtatás tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2389 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a Finnország és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai között kötendő megállapodás alapján automatikusan kicserélendő információknak a 2011/16/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseiben meghatározott információkkal való egyenértékűsége megállapításáról

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

A TANÁCS 2023. május 30-i (EU) 2023/2115 HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (07 20 03 01. költségvetési sor – Szociális biztonság)

Hatályos: 2023. 05. 30.

 

A TANÁCS 2023. május 22-i (EU) 2023/2116 HATÁROZATA

az Európai Unió által a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) Műszaki Szakértői Bizottságának 15. ülésén az értékelést végző szervezetek képesítésére és függetlenségére vonatkozó, valamint a kockázatelemzési és -értékelési közös biztonsági módszerre vonatkozó egységes műszaki előírások módosítása, a Műszaki Szakértői Bizottság eljárási szabályzatának módosítása, továbbá a fuvarozási telematikai alkalmazásokra vonatkozó egységes műszaki előírások I. függelékében felsorolt TAF TSI műszaki dokumentációk hivatkozásainak módosítása tekintetében képviselendő álláspontról

Hatályos: 2023. 05. 22.

 

A BIZOTTSÁG 2023. március 3-i (EU) 2023/2103 HATÁROZATA

az SA.20829 (C 26/2010, korábbi NN 43/2010, [korábbi CP 71/2006]) számú állami támogatásról – A helyi ingatlanadó alól – nem kereskedelmi célú jogalanyok által, meghatározott célokra használt ingatlanok után – adott mentesség rendszere Olaszországban

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

A BIZOTTSÁG 2023. október 5-i (EU) 2023/2394 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az (EU) 2022/493 végrehajtási határozatnak az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program, valamint az iskolatejprogram keretében a 2022. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig tartó időszakra nyújtható uniós támogatás tagállamok közötti végleges elosztása tekintetében történő módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

Módosított jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 2018. szeptember 24-i (EU) 2018/1287 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a “Quat-chems iodine based products” biocid termékcsalád uniós engedélyezéséről

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. szeptember 29-i (EU) 2023/2384 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Hatályos: 2023. 10. 26.

 

A BIZOTTSÁG 2022. március 21-i (EU) 2022/493 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program, valamint az iskolatejprogram keretében a 2022. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig tartó időszak tekintetében nyújtható uniós támogatás tagállamok közötti végleges elosztásának megállapításáról és az (EU) 2021/462 végrehajtási határozat módosításáról

Módosítja: A BIZOTTSÁG 2023. október 5-i (EU) 2023/2394 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Hatályos: 2023. 10. 06.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett EU hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. hírleveleire a  https://lrhungary.wolterskluwer.com/hirlevel-leiratkozas-feliratkozas oldalon iratkozhat fel.

Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, melyen a fenti jogszabályok magyar nyelven is elérhetők, a következő címen található https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.