Fontos információ a munkahelyi képzésekre támogatást elnyert vállalkozásoknak

A munkavállalók képzésének támogatására kiírt GINOP-6.1.5 és GINOP-6.1.6 pályázati felhívások több ponton módosultak.

A változások érintik többek között a képzésbe vont munkavállalók jövedelmével kapcsolatos igazolási kötelezettség vizsgálatát/módját, az elszámolható költségek vonatkozásában a piaci ár alátámasztását, az újonnan bevezetett „Képzések ütemterve” című dokumentum használatát, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (NSZFH) kapcsolatos adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettség rendjét.

 

A változások közül a legfontosabbak az alábbiak:

  • A képzésbe vont saját munkavállalók havi bruttó bérének vizsgálatát az eredeti kiírás a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónapra vonatkoztatta, ezzel szemben a módosított felhívás így fogalmaz: „(…) a támogatást igénylő saját munkavállalói közül csak azok a személyek vonhatók be, akik havi bruttó bére a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagában nem haladta meg a 405 459 forintot (…)”.
  • További fontos változás az elszámolható költségeket alátámasztó dokumentumok benyújtását érinti. „Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.” „(…) amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz (…). Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár a kedvezményezett döntése alapján árajánlattal is igazolható (…).”
  • A módosítás az NSZFH-val történő kötelező együttműködés részleteit is szabályozza. A kedvezményezettnek regisztrálnia kell a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen, majd ide kell feltöltenie a támogatási igényben megadott képzési tervét, valamint a képzések pontos időbeli ütemezését tartalmazó „Képzések ütemterve” című kitöltött excel táblát.
A tájékoztatás nem teljes körű!
Fontos határidőkről, valamint további részletekről a felhívások módosítását tartalmazó mellékelt tájékoztató anyagokban olvashat.

 

A „Munkahelyi képzések támogatása” GINOP-6.1.7 szakmai támogató projekt számos további – a megvalósítást segítő – információt tartalmazó munkaerokepzes.hu című weboldala elérhető IDE kattintva.
Korábbi kapcsolódó anyagok elérhetők ITT és ITT.

 

Amennyiben kérdése van, kereshet minket a lenti elérhetőségek valamelyikén.

A képeknek helyettesítő szöveget kellene megadni, ami a kép tartalmát mutatja be röviden.  Ha nem írsz hozzá ilyet, jelöld be, hogy díszitésre használt kép.