Költségtérítés távmunkában dolgozóknak

A személyi jövedelemadóról szóló törvény mellett a munkavédelemről, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló törvényt is módosítja egy tegnap este kihirdetett kormányrendelet.

Az Országgyűléstől a járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben kapott törvényi felhatalmazás alapján a kormány 487/2020. számú rendeletében több törvényt is módosított.

Így távmunkavégzés esetén nem kell alkalmazni a munkavédelmi törvény egyes, távmunkára vonatkozó szabályait.

Továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató és a munkavállaló eltérhet a távmunkára a munka törvénykönyve 196. §-ában rögzített szabályokról.

Módosul a személyi jövedelemadóról szóló törvény is, amely szerint a távmunka időszaka alatt távmunkára szóló szerződés alapján igazolás nélkül elszámolható költség a szerződésben foglalt összeg, de legfeljebb a minimálbér (jelenleg havi 161 ezer forint) 10 százaléka, feltéve, hogy a magánszemély a távmunkával összefüggésben más költséget nem számolt el. A fizethető összeget arányosítani kell, ha a munkavállaló csak a hónap egy részében dolgozik távmunkában.

Forrás: adozona.hu