A Bizottság jóváhagyta a 2 milliárd euró összegű, fenntartható helyreállításra irányuló magyar beruházás-támogatási programot

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 2 milliárd eurós magyar programot, amelynek célja, hogy beruházási támogatást nyújtson a fenntartható helyreállításhoz. A programot az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyták jóvá.

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Ez a 2 milliárd eurós program segíteni fogja Magyarországot a válság okozta beruházási hiány leküzdésében, és kijelöli a gyorsabb és fenntarthatóbb helyreállításhoz vezető utat. Továbbra is szorosan együttműködünk minden tagállammal annak biztosítása érdekében, hogy a magánberuházások beindítását és bevonását célzó nemzeti támogatási intézkedések a lehető leggyorsabban és legeredményesebben, az uniós szabályokkal összhangban valósulhassanak meg.”

A magyar támogatási intézkedés

Magyarország az ideiglenes keret alapján 2 milliárd euró összegű programot jelentett be a Bizottságnak. A program célja, hogy beruházási támogatást nyújtson a fenntartható helyreállításhoz.

Az intézkedés keretében a támogatást kedvezményes kamatozású hitelek formájában nyújtják kis-, közép- és nagyvállalkozásoknak a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba irányuló fenntartható beruházások finanszírozása céljából, az uniós és a nemzeti környezetvédelmi célkitűzésekkel összhangban.

Az intézkedés valamennyi ágazat vállalata előtt nyitva áll, kivéve a hitelintézeteket és a pénzügyi intézményeket, az ingatlanágazatban működő vállalatokat, valamint a környezetre potenciálisan károsnak ítélt bizonyos tevékenységeket végző vállalatokat. E tevékenységek közé tartozik a fosszilis tüzelőanyagok feltárása, kitermelése vagy energiatermelési célú felhasználása, az erdőpusztítás vagy a biológiai sokféleség veszélyeztetése.

Az állami támogatást megkötések kísérik, amelyek célja a verseny indokolatlan torzulásának korlátozása, többek között olyan biztosítékok révén, amelyek csökkentik annak kockázatát, hogy a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítők esetleges közvetett támogatásban részesüljenek.

A programot várhatóan 500–1000 vállalat fogja igénybe venni.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar program összhangban van az ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel. Konkrétan, i. a kedvezményezettenkénti támogatási összeg nem fogja meghaladni a teljes költségvetés 1%-át; ii. a támogatás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba irányuló beruházásokat támogat, pénzügyi befektetéseket azonban nem; és iii. az állami támogatás nyújtására legkésőbb 2022. december 31-ig kerül sor.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a magyar program az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban szükséges, megfelelő és arányos az olyan beruházások ösztönzéséhez, amelyek a fenntartható helyreállítás szempontjából fontos gazdasági tevékenységekre irányulnak.

Ennek alapján a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta a támogatási intézkedést.

További információ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_1102

 

Az értesülés a Europe Direct Baranya együttműködő partnerünktől származik.