Megjelent a kormány rendelete a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról

A 388/2022. (X. 14.) kormányrendelet átmeneti földgázellátásról rendelkezik 2022. november 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan azok számára, akinek a földgázellátása 2022. október 1-től földgázkereskedelmi szerződés vagy az őt ellátó földgázkereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon nem biztosított

A fenti időszakra vonatkozó, a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) kormányrendelet 8. §-a alapján végső földgázmenedékesként kijelölt földgázkereskedő biztosítja. Az átmeneti szolgáltatás igénybevételéről szóló mintaszerződést október 17-én a nap végéig honlapján közzéteszi.

Az átmeneti szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy legkésőbb október 18-ig a földgázkereskedő elektronikus felületén az átmeneti szolgáltatást igénybe vevő nyilatkozatot tegyen, melynek során az e-mail címét is megadja. FIGYELEM! A határidő jogvesztő! Ha lemarad róla, kimarad az átmeneti szolgáltatásból is! A kormányrendelet szerint a nyilatkozat megtételére a rendelet hatálybalépését követő második munkanaptól, vagyis október 18-tól van lehetőség, Így a nyilatkozattételre CSAK EGYETLEN NAP, OKTÓBER 18. áll rendelkezésre.

FONTOS FRISSÍTÉS!

A kedden este megjelent a 392/2022. (X. 18.) kormányrendelet 3. §-a módosította a határidőt: az átmeneti szolgáltatást igénybe vevő a nyilatkozatot a 2022. október 25-ig teheti meg a földgázkereskedő elektronikus felületén.

Ugyancsak fontos az e-mail cím megadása is, anélkül ugyanis a nyilatkozat érvénytelen. Fontos amiatt is, mert a nyilatkozat fogadásáról a megadott e-mail címre kap igazolást a felhasználó. Amennyiben a felhasználó a nyilatkozat megtételét a földgázkereskedő által küldött igazolással bizonyítani tudja, az ő számára a földgázelosztási szolgáltatás folytatása földgáz-kereskedelmi szerződés vagy rendszerhasználati szerződés hiánya miatt nem függeszthető fel.

A mintaszerződés és a felhasználó nyilatkozata alapján 2022. november 1. napjával 2022. december 31-ig jön létre a földgázkereskedelmi szerződés. A mintaszerződés és a nyilatkozat pontos szövegét a kormányrendelet nem tartalmazza, azokat a földgázkereskedő teszi közzé elektronikus felületén.

A jogszabályok pontos szövegét a 2022. október 14-én megjelent 166. számú Magyar Közlöny tartalmazza és a 2022. október 18-án megjelent 167. számú Magyar Közlöny tartalmazza.

Heti jogász 2021. 20 – 21. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 20. héten a Magyar Közlöny 90 – 95. számai, a 21. héten a 96 – 98. jelentek meg.

Bővebben…

Megjelent a kormányrendelet a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

A Magyar Közlöny 51. számában megjelent a védelmi intézkedések meghosszabbítása mellett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló kormányrendelet is

 

 

A védelmi intézkedések meghosszabbításáról a 143/2021. (III. 27.) kormányrendelet szól. Eszerint a kormány a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja. A rendelet szövege a 133/2021. (III. 19.) kormányrendeletével szinte teljesen azonos, ennek részleteiről szóló cikket itt olvashatja. A 143/2021. (III. 27.) kormányrendelet alapján ezen felül a felnőttképzésről szóló törvény szerinti kontaktórás oktatást és képzést személyes találkozást nem igénylő módon kell megszervezni, vizsga pedig nem szervezhető.

 

 

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) kormányrendelet a feloldás első fokozatának bevezetését a 2.500.000. COVID-19 elleni oltóanyaggal történt védőoltás első dózisának beadásához köti. Az ezt követő napon lépnek hatályba a feloldások, melyek a következők:

 • a kijárási tilalom időszaka este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek
 • a személyes megjelenést igénylő szolgáltatásokat végző vállalkozások a rendeletben meghatározott védelmi intézkedések megtartása esetén újra fogadhatnak vendégeket
 • az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 óra között a rendeletben meghatározott védelmi intézkedések megtartása esetén nyitva tarthatnak.

 

Ezt követően a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) kormányrendelet rendelkezéseit a 144/2021. (III. 27.) kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell majd alkalmazni.

 

A vendéglátó üzletek a lépcsőzetes feloldás első fokozatában továbbra is csak elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében tarthatnak nyitva.

 

Az üzlet alapterületétől függően került meghatározásra, hogy az üzletben – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben hány vásárló tartózkodhat.

 

Ha az üzlet alapterülete

 • 10 m2 vagy annál kisebb: egy vásárló
 • ha több, mint 10 m2: 10 m2-ként egy vásárló; ha a vásárlótér egytizede nem egész szám, 0,5-től felfelé, az alatt lefelé kell kerekíteni (pl. 24 m2 esetén 2 vásárló, 25 m2 esetén már 3 vásárló).

 

Nem kell figyelembe venni a vásárlók számának meghatározásakor

 • a 14. életévet be nem töltött kiskorút,
 • a 65. életévét betöltött vásárló segítőjét és
 • a fogyatékossággal élő személy segítőjét

 

Az üzlet üzemeltetője, vezetője köteles

 • az üzlet bejárata előtt kifüggeszteni, hogy egy időben hány vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlőterében
 • gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók egymástól 1,5 m távolságot folyamatosan tartsanak – kivéve az egy háztartásban élők
 • gondoskodni arról, hogy folyamatosan biztosított legyen a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége,
 • gondoskodni arról, hogy folyamatosan biztosított legyen az üzletben a felületek, valamint a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése

 

Amennyiben az üzlet bevásárlóközpont területén található, a az üzlet üzemeltetője, vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, vezetője is köteles gondoskodni az üzletben egyidőben tartózkodó vásárlók maximális létszámára vonatkozó szabály, valamint az erről szóló tájékoztató kifüggesztéséről rendelkező előírás betartásáról.

 

A bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a bevásárlóközpont üzleten kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés és várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki tartson meg a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot.

 

A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

 

Mivel a kormány felkérte – többek között – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik, kérjük erre vonatkozó javaslataikat juttassák el hozzánk a e-mail címre, hogy azokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően összegyűjtve és rendszerezve eljuttathassuk az MKIK részére. Segítségüket köszönjük!

 

 

Magyar Közlöny 2021. 51. szám

Megjelent a bérletidíj-fizetési mentességről szóló kormányrendelet

A 2021. február 10-én hatályba lépő kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől. Ha a bérlő már kifizette a fenti időszakra járó bérleti díjat, a bérbeadó 2021. március 15. napjáig köteles azt a bérlőnek visszafizetni.

Bővebben…

Magyar Közlöny – 2020. november 10.

A letölthető közlöny

Tartalom:

2020. évi CIX. törvény A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről