Heti jogász 2021. 20 – 21. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 20. héten a Magyar Közlöny 90 – 95. számai, a 21. héten a 96 – 98. jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/90.

Megjelent: 2021. 05. 17.

 

Új jogszabályok

 

250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

251/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

253/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

12/2021. (V. 17.) MNB rendelet

az “Európa Tanács magyar elnöksége, 2021” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

20/2021. (V. 17.) AM rendelet

az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról

Hatályos: 2021. 05. 22., 2021. 07. 01.

 

4/2021. PJE határozat

a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének megítéléséről

 

5/2021. PJE határozat

a felszámolás kezdő időpontjában az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetéséről

 

1271/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedésekről

 

1272/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról

 

1273/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

 

1274/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút megvalósítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

 

1275/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban projekt előkészítése érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

 

1276/2021. (V. 17.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosító számú (“Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1277/2021. (V. 17.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosító számú (“Nyitott Világ Kapujában” című), valamint az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú (“Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón” című) projekt összköltségének növeléséről

 

1278/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00073 azonosító számú, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

1279/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

 

25/2021. (V. 17.) ME határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei közötti, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Módosítja: 251/2021. (V. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 252/2021. (V. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 253/2021. (V. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

az “EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

15/2008. (II. 15.) FVM rendelet

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

43/2011. (V. 26.) VM rendelet

az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet

az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről

Módosítja: 1279/2021. (V. 17.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1280/2021. (V. 17.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

Hatályon kívül helyezi: 20/2021. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/91.

Megjelent: 2021. 05. 18.

 

Új jogszabályok

 

254/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről

Hatályos: 2021. 05. 19., 2021. 05. 23.

 

255/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2021. 05. 21., 2021. 11. 01.

 

17/2021. (V. 18.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 19.

 

Módosított jogszabályok

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 19.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 19.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 19.

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 256/2021. (V. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 256/2021. (V. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 17/2021. (V. 18.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 05. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

Hatályon kívül helyezi: 255/2021. (V. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/92.

Megjelent: 2021. 05. 19.

 

Új jogszabályok

 

257/2021. (V. 19.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

6/2021. PJE határozat

a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés semmisségének egyes kérdéseiről

 

2/2021. (V. 19.) OGY politikai nyilatkozat

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről

 

14/2021. (V. 19.) OGY határozat

a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról szóló 38/2019. (XI. 5.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

1281/2021. (V. 19.) Korm. határozat

az egyszülős családok terheinek csökkentésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

 

1282/2021. (V. 19.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Palesztina számára történő biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 257/2021. (V. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

38/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 14/2021. (V. 19.) OGY hat.

Hatályos: 2021. 05. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/93.

Megjelent: 2021. 05. 20.

 

Új jogszabályok

 

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21., 2021. 06. 28., 2021. 08. 01.

 

260/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

263/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

21/2021. (V. 20.) AM rendelet

egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

16/2021. (V. 20.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Georgiával és Mongóliával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

1283/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

1284/2021. (V. 20.) Korm. határozat

az Alaptörvény elfogadásának 10. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepségsorozatról, az ahhoz kapcsolódó jubileumi kiadványokról és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

 

1285/2021. (V. 20.) Korm. határozat

helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

 

1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 

1287/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a fogyatékos embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatások hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről

 

1288/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Zártkerti Program folytatásáról és az ahhoz szükséges forrás biztosításáról

 

1289/2021. (V. 20.) Korm. határozat

egy állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1290/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épülete fejlesztésének megvalósításáról

 

1291/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak támogatásáról

 

1292/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a FAB Tetőtér kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál hosszú távú finanszírozásáról

 

1293/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról

 

1294/2021. (V. 20.) Korm. határozat

Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

 

1295/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosító számú (“Magyartarka szarvasmarhával történő természetvédelmi célú területkezelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

1296/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 

1297/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

1298/2021. (V. 20.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1299/2021. (V. 20.) Korm. határozat

a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

 

26/2021. (V. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról

Módosítja: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21., 2021. 06. 28.

 

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja: 260/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 261/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 262/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 262/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről

Módosítja: 263/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja: 21/2021. (V. 20.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja: 21/2021. (V. 20.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 21/2021. (V. 20.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 21/2021. (V. 20.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

Módosítja: 21/2021. (V. 20.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Módosítja: 21/2021. (V. 20.) AM r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja: 16/2021. (V. 20.) KKM r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

1012/2021. (I. 22.) Korm. határozat

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati tulajdonú társasági részesedésének állam javára történő megszerzéséről

Módosítja: 1286/2021. (V. 20.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1295/2021. (V. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1297/2021. (V. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 21.

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

Hatályon kívül helyezi: 259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

1671/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

Hatályon kívül helyezi: 1283/2021. (V. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/94.

Megjelent: 2021. 05. 21.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XL. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

 1. évi XLI. törvény

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

 1. évi XLII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

 1. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Hatályos: 2021. 05. 22., 2021. 06. 01., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 02. 01., 2022. 07. 01., 2023. 02. 01.

 

264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történővédőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól, 2021. 06. 14.

 

265/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején történő használatával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

267/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

268/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

269/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

270/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 05. 22., 2021. 05. 25., a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló

 1. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

272/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 05. 23.

 

18/2021. (V. 21.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1301/2021. (V. 21.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-4.1.2-17-2017-00088 azonosító számú, “A Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt támogatásának növeléséről

 

1302/2021. (V. 21.) Korm. határozat

az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (“Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1303/2021. (V. 21.) Korm. határozat

Kulcsmenedzsment és Monitoring rendszer megvalósításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú (“Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1305/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

Módosítja: 2021. évi XL. tv.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2021. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 22., 2022. 07. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2021. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

 1. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2021. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2021. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

 1. évi CXIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi XLIII. tv.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 14., az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja: 264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja: 265/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Módosítja: 266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 267/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 268/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 269/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 270/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

Módosítja: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja: 272/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 18/2021. (V. 21.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1302/2021. (V. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1303/2021. (V. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1304/2021. (V. 21.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XLVIII. törvény

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XLI. tv.

Hatályos: 2021. 06. 06.

 

505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22.

 

512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának elhalasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

17/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 25.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

642/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a bérletidíj-fizetési mentességről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló telemedicináról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet

a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Hatályos: koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú (“Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Visszavonta: 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/95.

Megjelent: 2021. 05. 22.

 

Új jogszabályok

 

273/2021. (V. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22. 22 órától.

 

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Hatályos: 2021. 05. 22. 22 órától.

 

4/2021. (V. 22.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 273/2021. (V. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 22. 22 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/96.

Megjelent: 2021. 05. 26.

 

Új jogszabályok

 

274/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

275/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 03., 2021. 06. 25.

 

277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

280/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

281/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

282/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5008/2021/4. számú határozata

Az Ákr. 44. §-a szerinti hiánypótlásra felhívás kötelezettségétől eltérni – bármilyen irányban – csak törvényben vagy kormányrendeletben lehet. Az önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletében nem rendelkezhet jogszerűen a hiánypótlási felhívás mellőzéséről hiányos tartalmú bejelentések esetén. A jogszerű hallgatás intézményének rendeltetése nem az Ákr. 44. §-ától való eltérés, hanem az ügyfelet a közigazgatási eljárásban megillető jogok védelme.

 

1306/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím 2021. évi előirányzatának megemeléséről

 

1307/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a határon átnyúló, valamint a transznacionális együttműködési programok 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó forrásallokációjáról

 

1308/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről szóló 1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1309/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 azonosító számú, “Bölcsőde kialakítása és konyha felújítása Tokaj Városában” című projekt támogatásának növeléséről

 

1310/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

1311/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az újfehértói sportcentrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

1312/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 274/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 274/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja: 275/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja: 276/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 25.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 276/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 276/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 03.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 277/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27., 2022. 01. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 277/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Módosítja: 277/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 278/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 278/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 10.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 279/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Koncessziós Irodáról

Módosítja: 279/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

Módosítja: 279/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 280/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 06. 01.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 281/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 282/2021. (V. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről

Módosítja: 1308/2021. (V. 26.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1310/2021. (V. 26.) Korm. h.

Hatályos: 2021. 05. 27.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/97.

Megjelent: 2021. 05. 27.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XLIV. törvény

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 09. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28. – kivétellel.

 

 1. évi XLVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28. – kivétellel.

 

 1. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka – Csenger (H) és Oar (Óvári) – Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28. – kivétellel.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról

Hatályos: 2021. 05. 28., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi L. törvény

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25.

 

 1. évi LI. törvény

egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01., 2022. 05. 28., 2022. 07. 01.

 

 1. évi LII. törvény

egyes köznevelést érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 07. 01.

 

 1. évi LIV. törvény

az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

 1. évi LV. törvény

egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 08. 01.

 

283/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

a gyermeknapi rendezvényekről

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

285/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával összefüggő deregulációjáról

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 06. 11.

 

287/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépése miatt szükséges módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

13/2021. (V. 27.) BM rendelet

egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 26.

 

18/2021. (V. 27.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) és (4) bekezdéseinek együttes alkalmazásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség, valamint az Alaptörvény XVII. cikk (3) és (4) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

19/2021. (V. 27.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

20/2021. (V. 27.) AB határozat

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének “a II. körzetben: 240,- Ft/m2” szövegrésze megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmának elrendeléséről

 

1313/2021. (V. 27.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina kölcsönös biztosításáról a Cseh Köztársasággal

 

1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

Módosítja: 2021. évi XLIV. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 09. 01.

 

 1. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja: 2021. évi XLVIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2021. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2021. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2023. 06. 25.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2023. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

 1. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

 1. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.Hatályos: 2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi L. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi XI. törvény

az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a közvetítői tevékenységről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2021. 08. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28., 2022. 01. 01., 2022. 05. 28.

 

 1. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XXVIII. törvény

a nemzetközi magánjogról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2022. 07. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi CXXXVI. törvény

a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi LI. tv.

Hatályos: 2022. 05. 28.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2021. évi LII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi LII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja: 2021. évi LII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi LII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28., 2022. 07. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi LXIV. törvény

az Erzsébet-táborokról

Módosítja: 2021. évi LIII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2021. évi LIV. tv.

Hatályos: 2021. 06. 04.

 

 1. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2021. évi LV. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2021. évi LVI. tv.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2021. évi LVI. tv.

Hatályos: 2021. 09. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2021. évi LVII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi LVII. tv.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

Módosítja: 284/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja: 285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról

Módosítja: 285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

Módosítja: 287/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 287/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Módosítja: 13/2021. (V. 27.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 26.

 

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

Módosítja: 13/2021. (V. 27.) BM r.

Hatályos: 2021. 07. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XCIII. törvény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XLV. tv.

Hatályos: a Határozat 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott időponttól.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi XLIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

Hatályon kívül helyezi: 285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 28.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/98.

Megjelent: 2021. 05. 28.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi LVIII. törvény

a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 02. 28., 2022. 04. 11., 2022. 07. 01., 2022. 07. 08., 2022. 08. 12.

 

 1. évi LIX. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 06. 28., 2021. 07. 01., 2021. 10. 19., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 05., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01., 2023. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályos: 2021. 05. 29., 2021. 06. 12.

 

5/2021. (V. 28.) MvM rendelet

az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos szurkolói zónájának kijelöléséről

Hatályos: 2021. 05. 29.

 

1316/2021. (V. 28.) Korm. határozat

a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásához kapcsolódó forrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXX. törvény

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2022. 07. 08.

 

 1. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 02. 28., 2022. 08. 12.

 

 1. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2022. 04. 11.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 02. 28., 2022. 04. 11.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 04. 11., 2022. 07. 08.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 04. 11., 2022. 07. 01.

 

 1. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2022. 04. 11.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2021. 08. 02., 2022. 07. 08., 2022. 08. 12.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2021. évi LVIII. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 04. 11.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 06. 28., 2021. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 10. 19.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 07. 01.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13., 2021. 06. 28.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.
Hatályos: 2021. 06. 13.

 

 1. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 13.

 

 1. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2021. évi LIX. tv.

Hatályos: 2021. 10. 19.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi XCIII. törvény

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi XXVII. törvény

a géntechnológiai tevékenységről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi LII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2026. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05., 2021. 07. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi CXXVII. törvény

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05., 2022. 01. 01.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05., 2023. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi LIII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2022. 01. 01.

 

 1. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a családi gazdaságokról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 1. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 08. 01., 2022. 08. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi II. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról

Hatályon kívül helyezi: 2021. évi LX. tv.

Hatályos: 2021. 06. 05.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.