Ipar 2030 – a jövőre vonatkozó elképzelés

Már évek óta napirenden van az Unió Versenyképességi Tanácsában egy átfogó és hosszú távú uniós iparpolitikai stratégia elkészítése. A2017. májusi és novemberi tanácsi következtetések, az Európai Tanács 2017. júniusi következtetései, a 2018. márciusi és novemberi, valamint a 2019. májusi tanácsi következtetések megszabják az irányokat és a határidőt is. A Tanács még 2017-ben döntött az „Industry2030” (Iparunk 2030-ban) elnevezésű, magas szintű ipari kerekasztal létrehozásáról, azzal a mandátummal, hogy független tanácsokkal szolgáljon a Bizottság által 2019 végéig elkészítendő stratégiához. A testület 2017 decemberében alakult meg, húsz tagból áll, kis-és nagyvállalkozások, hagyományos és új iparágak, szakszervezetek, az innovációs és kutatói közösség, a pénzügyekés a tudomány képviselői kaptak benne helyet. Másfél éves munkát követően elkészült a testület „Az európai ipar jövőképe 2030-ig”című jelentése, melyben ajánlásokat is megfogalmaznak a Bizottság számára. A jelentésből képet kaphatunk a készülő stratégia fő irányairól.

Bővebben…

Ipar 4.0-s események KKV-knak

Az Ipar 4.0 Technológiai Központot a GINOP 1.1.3-16 projekt keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem működteti. A Technológiai Központ a BME Villamosmérnöki-, Gépészeti-, és Közlekedésmérnöki Karainak együttműködése során valósul meg az „I” épület 260 m2-nyi területén, és demonstrációs valamint fejlesztési szolgáltatást biztosít a konvergencia régióban székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező hazai tulajdonú, feldolgozóipari kis- és középvállalkozások részére.

Bővebben…

Pályaorientációs szolgáltatásaink 2019/2020-es tanévre

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egyik kiemelt feladata a pályaorientáció, a gazdasági igényeknek megfelelő pályaválasztás ösztönzése. A kamaránk ingyenes pályaorientációt és továbbtanulást támogató szolgáltatásokat kínál az iskolák, a diákok, szüleik, osztályfőnökeik és az érintett munkatársak számára.

Bővebben…

Az Európai Unió Tanácsának finn elnöksége

2019. július 1-től Finnország veszi át a soros EU elnökséget. Az EU elnöki tisztét betöltő tagállamok hármas csoportokban dolgoznak, az úgynevezett elnökségi trió egy közös programot készít. Ebben határozzák meg azokat a területeket és lényeges kérdéseket, amelyekre a 18 hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak. E közös program alapján a három ország mindegyike elkészíti részletes féléves tervét. A jelenlegi triót a román, a finn és a horvát elnökség alkotja.

Bővebben…

EU Fenntartható Energia Hét 2019

Az EU Fenntartható Energia Hét Európában a legnagyobb rendezvény, amit a megújuló energiaforrás és hatékony energiafelhasználás jegyében tartanak. Egy háromnapos szakpolitikai konferenciából áll, amely különböző hálózati lehetőségeket kínál. Ezek közé tartozik például az EU Fenntartható Energia Díj verseny és az Energia Napok, melyeket május és június között rendeztek meg szerte Európában.