Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

A Felhívás hozzájárul ahhoz, hogy

  • az európai partnerségek keretében támogatott projektekben részt vevő nemzeti szervezetek közti stratégiai együttműködések erősödjenek,
  • az európai partnerségek keretében támogatott projektek magyar résztvevői tapasztalatokat szerezzenek a nemzetközi K+F együttműködések területén, gyakorlatot szerezzenek a Horizont Európa program pályázati felhívásaival szemben támasztott követelményeknek való megfelelésben (pl. érintettek vagy lakosság bevonása – ún. stakeholder engagement/ citizen engagement, nyílt tudomány technikák alkalmazása, adatmenedzsment folyamat, hatás-orientált megközelítés) illetően, ami az érintett technológiai területeken hozzájárulhat a Horizont Európa programban való magyar részvétel erősödéséhez,
  • az európai partnerségek keretében támogatott projektek magyar résztvevői hozzáférjenek e partnerségek által szervezett hálózat- és kapacitásépítő lehetőségekhez,
  • a projektek keretében kialakított partnerség megalapozzon későbbi tudományos és gazdasági együttműködéseket.

Jelen Felhíváshoz tartozó alprogramok keretében az alábbi témákban nyújthatók be pályázatok:

  • Biodiversa+: a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megóvásával kapcsolatos kutatás (és innováció)
  • Water4All: vízhasználat biztonságával kapcsolatos kutatás (és innováció)
  • CETP – Clean Energy Transition Partnership: Partnerség a tiszta energiára való átállásért
  • DUT – Driving Urban Transitions: Partnerség a fenntartható városfejlesztésért
  • ERA for Health: preklinikai valamint klinikai orvosbiológiai kutatások támogatása, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés elősegítése, új technológiák és digitális megoldások kifejlesztése a betegségek jobb megértése, diagnózisa és kezelése érdekében.
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2023. november 10. 12:00