CMC - Klaszter és kultúra találkozásaA Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, együttműködve a Kulturális Ipari Kompetencia Központ Egyesülettel a projekt Partnerségi mechanizmus vizsgálata a „városi turizmus” területén, a Délkelet-Európai térség termelőkörzeteiben munkacsomag vezetője.

A 2014-ig futó programban tíz nemzetközi partner vesz részt: Magyarország, Olaszország, Románia és Szlovénia képviseletében 2-2 szervezet, valamint Szlovákia részéről egy partner.

A Klaszter és kultúra találkozása című a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (South East Europe – SEE) projekt témája: az európai országok közötti együttműködés kialakítása, fejlesztése a fenntartható növekedési térségek számára.

A pályázat célkitűzése a kulturális értékek használatának támogatása és előremozdítása a fejlesztéseken keresztül, ezáltal a gyártási kiválóságra vonatkozó ismeretek terjesztése a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program egész területén, hangsúlyozva a minőséget és az eredetiséget, valamint ezt a kulturális aspektust hozzácsatolva a már meglévő turisztikai áramlatokhoz.
A projekt végcélja, az egész Dél-Kelet-Európát átszövő új értékesítési csatorna megnyitása, a kisvállalkozások fejlődésének támogatása, valamint a turizmus és a helyi kézműipari klaszterek összekapcsolása a művészeti örökséggel és kulturális termeléssel.

A projekt honlapja: www.cmc-project.eu

Projekt szerződéses költségvetése: 160 018,89 €
Projekt megvalósulásához elnyert támogatás összege: 151 491,39 €
Projekt megvalósulásához biztosított kamarai önerő összege: 8 527,50 €
Támogató: South East Europe Transnational Cooperation Programme