A PBKIK elnyerte az Enterprise Europe Network alpályázatát, melynek címe: EEN2EIC Call 1 Open Call for Consortium Innovation Leader (CIL). Ezzel lehetővé vált az Enterprise Europe Network magyarországi konzorciumának tagjai számára is a részvétel az EEN2EIC 2. pályázatában.

 

 

 

 

Call 1Consortium Innovation Leader

Az alprojekt célja az Enterprise Europe Network magyarországi konzorciumának koordinálása az EEN2EIC alpályázaton belül. A PBKIK mint konzorciumi innovációs vezető (CIL) az EEN2EIC projekt kapcsolattartó szervezeteként működik, és biztosítja a zökkenőmentes és közvetlen kommunikációt a többi magyar EEN partner és az EEN2EIC konzorcium között.

A PBKIK feladata a magyarországi konzorcium mozgósítása, valamint az EEN2EIC prioritásai közé tartozó vállalkozások azonosítása, kiválasztása és támogatása. Továbbá támogatja az EEN2EIC projektet a projekthez kapcsolódó tevékenységek megszervezésében, például képzések megtartásában (amelyeket az EEN2EIC konzorciuma biztosít) és a konzorcium tagjainak bevonásában.

Feladatok:

  • Támogatja a konzorciumot a magasabb hatás elérése érdekében
  • Nyomon követi a konzorcium által az EEN2EIC-ben részt vevő vállalatok tevékenységét
  • Támogatja az EEN2EIC konzorciumot kommunikációs tevékenységekkel
  • Tájékoztató rendezvény(eke)t szervez.

Projekt kezdete és vége: 2023 – 2025.

 

Call 2 – Local Node

Az alprojekt célja, hogy az EEN helyi csomópontjai („Local Node”-ok) segítsék a bővülő és társult országokban működő kkv-kat, valamint az EIC-programban támogatható valamennyi országban letelepedett, nők által vezetett kkv-t az EIC Accelerator program keretében történő pályázatok benyújtására.

A helyi csomópontok – a Dél-Dunántúlon a PBKIK – felelősek az EIC Accelerator pályázatainak közvetlen támogatásáért az EEN2EIC prioritásai alá tartozó kkv-k számára. Szakmai támogatást nyújtanak a kkv-k számára, és hozzájárulnak az EIC Accelerator minőségi pályázatai számának növeléséhez, különösen a női innovátorok által vezetett és a bővülő országokból származó támogatott projektek számának növeléséhez. A helyi csomópontok feladata továbbá, hogy a potenciális pályázók azonosításával és kiválasztásával hozzájáruljanak az innováció támogatásához és a vállalkozások növekedéséhez.

Segítik a sikeres EIC pályázatok születését a technológiai és innovációs értékelés, a kereskedelmi stratégia, partnerségek, kockázatértékelés, piaci előrejelzések (stb.) tekintetében.

Feladatok:

A projekt keretében a következő tevékenységek támogathatók:

Szolgáltatások nyújtása a támogatható vállalatok számára

Short proposal (Group „A”)

Közvetlen 1:1 tanácsadás és támogatás az EIC Accelerator pályázat (rövid pályázat – short proposal) megírásához és benyújtásához, az EEN2EIC által összeállított és a projekt weboldalán elérhető szolgáltatási csomagra is támaszkodva.

Full proposal (Group „B”)

Közvetlen, 1:1 tanácsadás és támogatás az EIC Accelerator teljes pályázat (full proposal) megírásához és benyújtásához.

Projekt kezdete és vége: 2023. április – 2025. március 31.