EVLIA - Szellemi eszközök monetizálásaEurópa számára az innováció az egyik hajtóerő a versenyképesség és növekedés érdekében. Azonban a növekedni akaró fiatal és innovatív KKV-k problémákkal szembesülnek, amikor külső forrás bevonására van szükség, miután a bankok, pénzügyi közvetítők által elvárt gazdasági mutatókkal, biztosítékokkal általában nem rendelkeznek.

A piacokon a szellemi eszközök használata és védelme emiatt a fennmaradás egyik kulcsfontosságú tényezője. A cégeknek aktívabban kell menedzselniük a szellemi eszközeiket, hogy beazonosítsák és hasznosítsák valódi értéküket.

A vállalkozások azonban nem minden esetben érzik a szellemi eszközeik valódi piaci értékét, ezeket nem értékeltetik szakemberekkel, és nem ismerik az ezzel kapcsolatos könyvelési és nyilvántartási technikákat. A másik oldalról, még ha el is ismerik a szellemi tulajdon stratégia fontosságát a cég túlélése szempontjából, az a fontossági lista legalján található. A bankok, hitelezők, befektetők körében szellemi tulajdon hitelfedezetként való elfogadása ritka, ez részben annak megfoghatatlanságából fakad.

Az EVLIA projekt az előbb említett problémák megoldását célozta meg. A projekt módszertant rendelt a nem kézzelfogható eszközök pénzügyi és gazdasági értékeléséhez, a pénzügyi partnerek szigorú megállapodásával és együttműködésével.

A projekt célja egy nemzetközileg elfogadott standard kialakítása volt a szellemi eszközök értékeléséhez. A KKV-k ezen eszközeik értékének meghatározásával és könyvelési nyilvántartásaikban történő feltüntetésével pontosabb képet nyújthatnak a pénzügyi hitelezők, befektetők részére cégük értékéről. A módszer használata így hozzájárulhat a vállalkozások tőkebevonásának megkönnyítéséhez.

A EVLIA-projekt a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program keretében 10 ország részvételével valósult meg. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécsi Tudományegyetem munkacsomag-vezetőkként vettek részt a projektben, mely 2014. októberében fejeződött be.

Töltse ki a kérdőívet

Projekt szerződéses költségvetése: 117 750,00 €
Projekt megvalósulásához elnyert támogatás összege: 100 087,50 €
Projekt megvalósulásához biztosított kamarai önerő összege: 17 662,50 €
Támogató: South East Europe Transnational Cooperation Programme