Siklósi Ipari Park

Siklós Város Önkormányzata küldetésének tekinti a foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó mikro-, illetve kis- és közepes vállalkozások támogatását. A város célja pénzügyi, társadalmi és környezeti önfenntartóképességének növelése, a lakosságmegtartó képesség erősítése és a mindinkább szűkülő munkaerőforrások megtartása, bővítése. Mindezek a helyi gazdasági potenciál erősítését igénylik. A helyi támogatási rendszer alapja a befektetés-ösztönző és vállalkozás-támogató program, melynek kulcsszereplője az önkormányzat által létrehozott Siklósi Ipari Park, mely a város északi elkerülő útja mellett helyezkedik el. A már betelepült törzsterületének infrastrukturális adottságai jók (csatorna-, víz-, villamos energia-, gáz-, út-, telefon- és vezetékes internethálózat, parkolók, közvilágítás rendelkezésre áll), területe 16 hektár, 23 vállalkozás működik benne.

Alapvető érdek a helyi induló és az ipari parkba települő vállalkozások támogatása.

Ezen célok megvalósítása érdekében Siklós Város Önkormányzata egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Nemzetgazdasági Minisztériummal 2016. január 13-án kelt Megállapodás alapján elnyerte a „Siklósi Ipari Park” címet.

Az elmúlt években 8,5 ha nagyságú fejlesztési területet vásárolt az önkormányzat (emellett további 5 hektár tartalék terület áll még rendelkezésre). A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll.

Siklós Város Önkormányzata 2020. decemberében elkészíttette a Siklósi Ipari Park fejlesztési koncepcióját és az így kialakuló 8,5 ha nagyságú területet befektetőknek kiajánlja.

A területen a vállalkozási méretek és területi igényeknek megfelelően 0,4-5 hektár közötti, ipari telephelynek alkalmas ingatlanok kialakítására kerül sor. A kisebb telekmérettel rendelkező területek – 4 db 4.000 m2 és 1 db 10.000 m2 a helyi és környékbeli vállalkozások fejlesztéseit szolgálják, míg az 5 hektáros telek kialakítás és elhelyezkedés egy nagyvállalat fejlesztési igényeit figyelembevéve kerül előzetesen kialakításra, ami a megvalósulása esetén a város és a térség foglalkoztatási viszonyára is jelentős hatást gyakorolna (erre volt már befektetői igény, akkor sajnos nem Siklósi helyszín mellett döntöttek).

A fejlesztési terv szerint az egyes telkekre kiépítésre kerül az alapinfrastruktúra: víz-, szennyvíz-, gáz- és áramellátás (a fokozott üzembiztonságért 2 db egymástól független transzformátorral), közvilágítás, és a teherforgalomra méretezett úthálózat kapcsolódik a jelenlegi törzsterülethez is.

Elkészül 1 db 1000 nm-es, alapvetően gépipari/műanyagipari/könnyűipari termelőtevékenység befogadására is alkalmas ipari csarnok. Az épület kettéosztható, így akár külön-külön is bérbeadható, használható a hozzátartozó irodákkal, és szociális helyiségekkel. A csarnok előtti térbeton biztosítja a parkolási és raktározási terültet a bérlők/vevők számára (a projekt becsült költsége: 800 MF).

Befektetői vonzerők:

 • 10km-es távolság Drávaszabolcs uniós határátkelőhelytől
 • az elkerülő út része a Pécs-Siklós-Villány-Bóly-Mohács úttengelynek
 • az M6 és M60-as autópálya Pécs irányában 20 km
 • az M6-os hiányzó, országhatárig történő megépítésével, illetve a villányi elkerülő út keleti irányú meghosszabbításával az M6-os autópálya 25 km-es távolságon belül
 • 20 km-es távolság a Pécs-Pogány Nemzetközi repülőtértől
 • Mohács folyami kikötő: 40 km
 • rugalmas hozzáállás a befektetői igényekhez
 • az új infrastruktúra elkészülésekor új betelepülési kedvezményeket kíván bevezetni az önkormányzat

Az ipari park a betelepülő vállalkozásokat három körből várja:

 1. helyi vállalkozások, külső,
 2. nem megyei befektetők Magyarországról,
 3. külföldi befektetők.

Siklós Város törekvései

 • Az Ipari Parkban nagy foglalkoztatóként jelenlévő vállalkozó Partnereivel együtt programot, alternatív célirányú tömegközlekedési megoldást dolgoz ki a jelenlegi és a fejlesztett Ipari Parkban foglalkoztatott munkaerő szállításra.
 • Lobbizik partnereivel és az országgyűlési képviselőkkel együtt: a megye közlekedésfejlesztési feltételeinek javításán (M6, M9, M60, 67-es út-országhatár, repülőtér, Mohácsi kikötő és híd, vasút), a Siklós Ipari Park számára juttatott céltámogatásért/járási kiemelt projektként, priorizáltan a térségi foglalkoztatóként megjelenő nagy, termelővállalati befektetők számára.
 • Ösztönzi és segíti a helyi erőforrásokra alapozott ipari fejlesztéseket.
 • Az országos fejlesztési, beruházási projektekben lobbizik a városi vállalkozások érdekében.
 • Új betelepülési kedvezményeket vezet be az Ipari Park területre vonatkozóan. Az érintett terület fejlesztéséhez mielőbb pályázati forrást kutat fel.
 • Befektető és vállalkozásbarát adópolitikát alakít ki, ennek megfelelően alakítja helyi adórendeletét.
 • Elindítja a “vállalkozói kerekasztalt”, melynek célja a gazdaság helyi szereplőivel való kapcsolattartás, folyamatos párbeszéd, (szakképzési igények)
 • Partnereivel célirányos képzési rendszerekkel segíti a munkaerőpiacra jutni a hátrányos helyzetű munkaerőt.
 • A fiatal értelmiségiek, családok helyben maradását, illetve letelepedését közművesített építési telkek kialakításával, társasházi lakások építésével tervezi elősegíteni.
 • A termálvíz energetikai felhasználására épülő projektek megvalósítását tervezi, továbbá megvizsgálja a város tulajdonában lévő termálkút egyéb gazdasági hasznosításának lehetőségeit.
 • Törekszik mind az energiafelhasználás csökkentésére, mind pedig a zöld energia termelésére és önkormányzati hasznosítására való átállásra.
 • A helyi gazdaság fejlesztése érdekében a helyben lévő társadalmi-környezeti-gazdasági adottságok új típusú hasznosítását tervezi bevezetni.
 • A határon átnyúló társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében közös projektek megvalósítását tervezi horvátországi testvértelepülésével.