HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő megnevezése: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Adatkezelő képviselője: Rabb Szabolcs
Pozíció: Titkár
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-148
Honlapja: www.pbkik.hu
Székhelye: 7625 Pécs Maíjorossy Imre utca 36.
Adószáma: 18304433-2-02
Adatvédelmi tisztviselők
Adatvédelmi tisztviselő neve Erdős-Pohli Krisztina
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-149
Adatvédelmi tisztviselő neve Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-165
Hírlevél neve Kamarai heti hírlevél
Hírlevél célcsoportja Baranya megyei vállalkozások

Jogszabályi háttér

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fent hírlevelével kapcsolatos adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Hírlevélre történő feliratkozás

Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre weboldalunkon található regisztrációs űrlap kitöltésével, rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait A hírlevélre történő feliratkozást követően megerősítő email-t fog kapni. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez.
A hírlevelek küldéséhez a Kamara levelezőszerverét használjuk. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat tartalmaznak, melyek segítségével megállapíthatjuk, hogy különösen mely linkek érdekelték az olvasókat, de nem rögzítjük személy szerint.
Nyomon követésre a Bitly szolgáltatásait használja, mely összegyűjti a szolgáltatásokon keresztül létrehozott minden Bitly Link használatával kapcsolatos hozzáféréseket (például kattintásokat). Ez az információ magában foglalja, de nem kizárólagosan: (i) a Bitly Linket használó eszközök IP-címét és fizikai helyét; (ii) hivatkozó weboldalak vagy szolgáltatások; iii. az egyes belépések időpontja és időpontja; és (iv) a Bitly Link harmadik felek szolgáltatásain, például a Twitteren és a Facebookon történő megosztásáról. Ezt az információt a Bitly és partnerei használják webhelyeik és szolgáltatásaik fejlesztésére, például értéknövelt funkciók nyújtásával és a Bitly Linkek kattintásainak elemzésével, például annak megértéséhez, hogyan,
mikor és mikor kattintanak a linkekre.
Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „leiratkozás” linkre kattintva le nem
iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján.
Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több
hírlevelet kapni.

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A személyes adat típusa

Adatkezelés célja

Feliratkozó neve Hírlevél küldése
Feliratkozó e-mail címe Hírlevél küldése

Az adatkezelés jogalapja

„Érintetti hozzájárulás” és regisztrált vállalkozások esetén „jogi kötelezettség” teljesítése.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartási adatokat az adott hírlevélre történő feliratkozást követően visszavonásig tároljuk, az után törlése kerülnek a rendszerből.

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön jelentkezési adatait csak az adott hírlevelet kezelő személyek jogosultak megismerni.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi szervezeteknek adja át az adatokat:

 • CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)

kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:

 • CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Hozzáférés joga,
 • a helyesbítés joga,
 • a törléshez való joga,
 • az adat kezelésének korlátozásához való joga,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
 • az adathordozhatósághoz való joga,
 • tiltakozáshoz való joga.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +3613911400
Fax: +3613911410
E-mail: