Felnőttképzési jogviszonyban szakképző intézményben felnőttek is tanulhatnak szakmát. 25. életévet követően erre csak nem nappali rendszerben van lehetőség. A képzési idő csökkenhet, mivel az előzetes tanulmányokat és munkatapasztalatot az iskolának be kell számítania. A képzések a tanév rendjétől függetlenül indulhatnak. A szakirányú oktatásra szakképzési munkaszerződés köthető az általános szabályok szerint.

Speciális szabályok

A szakképzési munkaszerződés felnőttképzési jogviszonyban is a teljes szakirányú oktatásra jön létre, azaz – abban az esetben, ha a duális képzőhely nem a szakirányú oktatás egészét vállalja, hanem részben a szakképző intézmény végzi a szakirányú oktatást – a heti munkaidőt nem csupán a duális képzőhelyen töltött munkaidőből kell kiszámolni, hanem a szakirányú oktatás teljes képzési idejére (amelyből a képzési program szerint szakképző intézményben teljesítendő időre mentesül a munkavégzés alól).

A szakképzési munkaszerződésben rögzítendő heti kötelező munkaidőt úgy kell kiszámítani, hogy egyrészt a teljes (a szakképzési munkaszerződés hatálybalépésének időpontjában még hátralévő) szakirányú oktatási óraszámmal kell számolni (a képzési program alapján), másrészt lehetővé kell tegye az időarányosan járó szabadság kiadását. Az így létrejövő szakképzési munkaszerződés tehát részmunkaidős foglalkoztatásra fog irányulni.

Felnőttképzési jogviszony esetén a képzésben részt vevő személynek a szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér és egyéb juttatások a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan (azaz a részmunkaidő arányában) járnak, teljes munkaidő esetén min. bruttó 100.000 Ft maximum bruttó 168.000 Ft. A szakképzési bér SZOCHO és SZJA mentes, de tb-járulék köteles. 2023. augusztus 1-jétől a felnőttképzési jogviszonyban, ingyenesen szakmát tanuló képzésben részt vevő személy esetén nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést. (Tbj. 27. § (3) b)

Az arányosítástól a felek megállapodásuk szerint eltérhetnek, azaz a munkáltató megállapíthat magasabb szakképzési munkabért, de ekkor is a szakképzési munkabér havi mértéke legfeljebb 168 ezer Ft lehet.

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

Felnőttképzési jogviszonyban az éves szabadság 30 nap.

A szakképzési törvény 78. §, a 84. § (1)–(3) bekezdése és a 84. § (5) bekezdésének szabadság kiadására vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható.

A szakképzési munkaszerződés megszűnik a felnőttképzési jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napján.

A felek a szakképzési munkaszerződést az általános szabályok szerint szüntethetik meg. (szakképzési tv. 88.§.)

Saját munkavállaló szakirányú oktatása 2023.július 01-től kétféleképpen történhet duális képzés keretében:

a) Ha a foglalkoztató duális képzőhely (nyilvántartásba vette duális képzőhelyként a gazdasági kamara), köthet szakképzési munkaszerződést a saját munkavállalójával, így párhuzamosan két jogviszonyt fenntartva. Ez a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho törvény) szerinti adókedvezmény igénybevételére is jogosít.

b) Az eredeti munkaszerződés – duális képzési célú – módosítása továbbra is lehetőség. A lényeges változás ez esetben, hogy bár a módosított munkaszerződés alapján kerül megszervezésre a saját dolgozó szakirányú oktatása, azonban az nem válik szakképzési munkaszerződéssé. Ebben az esetben nincs szükség kamarai nyilvántartásba vételre, viszont a Szocho törvény szerinti adókedvezmény sem vehető igénybe.

Nemcsak a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerinti munkaviszony, hanem más foglalkoztatásra irányuló jogviszony (például kinevezés) esetében is lehetőség van az eredeti jogviszony módosítása mellett saját munkavállalót képezni.

Átmeneti szabályozás

A saját munkavállaló módosított munkaszerződéssel történő szakirányú oktatása, ha azt 2023. július 1-jét megelőzően kötötték, legfeljebb 2023. december 31-ig folytatható a korábbi szabályok szerint. Ezen július 1-je előtt kötött módosított munkaszerződés 2023. december 31-ig szakképzési munkaszerződésnek, a foglalkoztató pedig duális képzőhelynek minősül. (Szkt. 128/A. § (3)-(4))

2024.01.01-től ebben az esetben is a saját foglalkoztatónál folytatott szakirányú oktatásra már csak a fenti (új) szabályok szerint köthető szakképzési munkaszerződés vagy módosítható az eredeti munkaszerződés.

Személyre szabott tanácsadás kérhető szakképzési tanácsadóinktól.

2023.07.01. előtti szabályozás