A képzés egy adott szakaszára naptári évente legfeljebb két alkalommal, egyenként legalább kettő és legfeljebb tizenkettő hét, de éves szinten összesen legfeljebb tizenkettő hét határozott időtartamra köthető.

Időtartama: minimum 2 maximum 12 hét

Szakképzési munkaszerződés egybefüggő időszakra (nyári, illetve tömbösített) köthető, a képzési programban meghatározott képzési tartalomra és óraszámra. Ez nem alkalmazható, ha a szakképzési munkaszerződés megkötésére más foglalkoztatóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony mellett kerül sor, a képzésben részt vevő személy tekintetében. Szkt 90/B.§

Szakképzési Munkaszerződés MINTA 2023. szeptember 1-től

A teljes képzési időre kötött szakképzési munkaszerződéses általános szabályok érvényesek ebben az esetben is.

Mire kell különösen figyelni?

Kizárólag duális képzőhely kötheti a kamarai nyilvántartásba vétel során meghatározott szakmára és létszámkeretben.

Munkaviszony bejelentése: pontos kezdeti és befejező dátum.

Heti munkaidő: a képzési program szerinti teljesítendő képzési óraszámból számítva, melyhez még a szabadságnapokat hozzá kell adni. A napi munkaidő beosztás egyenlőtlen is lehet, négyhetes időkeretet lehet alkalmazni. A munkáltatónak erről a tanulót tájékoztatnia kell.

Munkabér: tanulóknál a heti munkaidőtől függetlenül bruttó 100.000-168.000Ft/ hó.

Szabadság: időarányosan kell számítani a 45 nap/év szabadságból. Ha a duális képző a jogszabályban megengedett 2-12 hét alatt a szabadságot nem tudja kiadni, a szakképzési munkaszerződés megszűnésekor meg kell azt váltania. Ezért a képzést megelőzően javasoljuk időarányosan a szabadságnapokat is betervezni.

Adókedvezmény: ugyanazokat a szakma- és évfolyamszorzókat kell alkalmazni, mint a teljes képzési időre kötött szerződéseknél. Sikerdíj nem lesz érvényesíthető, mivel a képzési idő nem éri el a az egybefüggő hat hónapot.

A képzési program: szakképző intézménnyel egyeztetett tananyagtartalom, óraszám és értékelés. Foglalkozási naplót is vezetni kell. Feltétlenül egyeztessenek ez ügyben az iskolával!

További kérdés esetén keressék duális képzési tanácsadóinkat.