A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egyik fontos feladata, hogy közreműködjön a gazdaság igényeinek megfelelő szakember utánpótlás biztosításában. Ehhez keres adott ágazatokban (szakmákban) megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező, hiteles, elismert szakembereket, akik szakképzési szakértőként támogatják a kamara szakmai munkáját.

Szakképző intézményekben tanulók/ képzésben részt vevők szakirányú oktatását szakképzési munkaszerződéssel duális képzőhelyeken lehet folytatni. A képzőhely-ellenőrzési szakértők a már képzőhelyként működő gazdálkodó szervezetek hatósági ellenőrzésén kívül a szakképzésbe újonnan bekapcsolódók nyilvántartásba vételi eljárását is végzik.

A képzőhely-ellenőrzést végző szakértő feladatai

 • ellenőrzi a duális képzőhelyen a képzés megkezdéséhez/folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeket, valamint a dokumentáció előkészítettségét, továbbá az ellenőrzés során a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést is,
 • a jogszabályok, a szakmai előírások és a képzőhelyek ellenőrzésére kidolgozott kamarai minősítési rendszer alapján javaslatot tesz a képzőhely nyilvántartásba vételére, besorolására, az egyidejűleg oktatható tanulók/képzésben résztvevők létszámára,
 • naprakész szakmai tudás mellett megfelelő jogszabályi ismerettel is rendelkezik (Szakképzési törvény és végrehajtási rendelete, adott szakma Képzési és Kimenet Követelményei, valamint munka-, baleset és tűzvédelmi előírásai stb.) melynek érvényesülését vizsgálja a helyszíni ellenőrzés során,
 • gondoskodik a megállapítások jegyzőkönyvi felvételéről, és aláírásával igazolja a jegyzőkönyvezett tartalmat.

Az országos szakértői névjegyzékbe való felvétel feltételei:

 • az adott ágazatban megszerzett szakirányú végzettség,
 • az adott ágazat valamely területén eltöltött legalább 5 éves szakirányú gyakorlat,
 • szakértői vizsga tanúsítványának megszerzése (ingyenes elméleti és gyakorlati tanfolyam, mely vizsgával zárul),
 • az adott szakterület képviselőjének szakmai ajánlása,
 • önkéntes kamarai tagság előnyt jelent
 • saját személygépkocsi, B kategóriás jogosítvány

A szakértői névjegyzékbe való jelentkezést a kérelmező magánszemély az általa kiválasztott területi kamarához nyújtja be írásban, pályázati adatlapon.

A névjegyzékbe kerülő vállalja:

 • A kamara által szervezett 32 órás szakértői felkészítésen részt vesz, majd annak végén vizsgát tesz. Sikeres vizsgát követően a kamara Tanúsítványt állít ki, mely a következő 3 évig szakértői tevékenységre jogosítja. Tanúsítvány hiányában szakértői tevékenység nem folytatható.
 • A megpályázott területen – előzetes egyeztetést követő – tevékenységben való részvételt és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.

Amennyiben szívesen jelentkezne szakértőnek, további információ és pályázati adatlap kérhető:

Piacsek László Zoltán
Humánerőforrás fejlesztési projektiroda vezető, stratégiai koordinátor
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

E-mail: