Felhívás

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott

ORSZÁGOS ÁGAZATI ALAPVIZSGA VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKBE

történő jelentkezésre

1. A pályázati kiírás célja

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján a gazdasági kamara az adott ágazatában történő munka végzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát országosan egységes eljárás keretében mérő ágazati alapvizsga megszervezéséhez, az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet. (Az ágazati alapvizsgáról részletesebben az alább letölthető dokumentumok között található Ágazati alapvizsga kisokosban olvashat.)

Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

 

2. A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki az ágazati alapvizsga ágazatának megfelelő:

 • szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal és mesterlevéllel, továbbá tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • szakirányú technikusi oklevéllel, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvánnyal, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • szakirányú főiskolai, egyetemi diplomával és öt éves szakmai gyakorlattal

rendelkezik és büntetlen előéletű (hatósági erkölcsi bizonyítvány).

Előnyben részesül az, aki

 • kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve
 • szerepel a szintvizsga/vizsgafelügyelői/szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakmában/ágazatban).

 

3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

Pályázni az alábbi ágazatokra lehet:

 • Bányászat és kohászat
 • Egészségügyi technika
 • Elektronika és elektrotechnika
 • Építőipar
 • Épületgépészet
 • Fa- és bútoripar
 • Gazdálkodás és menedzsment
 • Gépészet
 • Informatika és távközlés
 • Kereskedelem
 • Környezetvédelem és vízügy
 • Közlekedés és szállítmányozás
 • Kreatív
 • Specializált gép- és járműgyártás
 • Sport
 • Szépészet
 • Szociális
 • Turizmus-vendéglátás
 • Vegyipar

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázatok benyújtása folyamatos.

A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a területi gazdasági kamara bírálja el, és ágazati alapvizsga elnöki kinevezési javaslatként továbbítja az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

A megfelelő ágazati alapvizsga elnöki pályázatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyja jóvá.

Az ágazati alapvizsga elnök kinevezése 3 évre szól azzal, hogy az újonnan kinevezett ágazati alapvizsga elnöknek a kinevezést követő 6 hónapon belül – feladatának megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében – online vizsgát kell tenni.

 

4. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.
 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Szakmai gyakorlat igazolása.
 • Kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
 • Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.
 • Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara címére: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék”

 

Letölthető dokumentumok

 

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt

Döme Éva, vizsgadelegáló referens

E-mail: