A kamarai nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez szükséges adatlap kitölthető elektronikusan a WWW.KNYR.MKIK.HU oldalon elérhető regisztrációt segítő szoftver segítségével, vagy kézzel a csatolt dokumentumok között található kinyomtatható adatlapon, valamint a kapcsolódó pótlapokon.

A cégszerűen aláírt adatlap az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttatható el Kamaránkhoz:

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésével érvényesek.

Az igazolás – mely tartalmazza Gktv. szerinti nyilvántartási számot és az igazolást a kamarai hozzájárulás megfizetéséről – letölthető az online regisztrációs felületről(bejelentkezés után) vagy kérhető a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálatain.

A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításkánét kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodáinak elérhetősége és nyitva tartási rendje.

Szeretnénk felhívni a regisztráló vállalkozók figyelmét arra, hogy a regisztrációs lap kitöltése csak egyszer szükséges, azonban az adataiban történt változást a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül be kell jelentenie a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához. A változások bejelentése díjmentes.

Nyomtatványok