Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

 • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a vállalkozás bejegyzésétől számított öt napon belül,
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
 • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A törvény szerint gazdálkodó szervezetnek minősül:

 • a gazdasági társaság,
 • az egyéni cég,
 • az egyesülés,
 • az egyes jogi személyek vállalata,
 • a leányvállalat,
 • a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • a szövetkezet (kivéve: lakásszövetkezet),
 • az egyéni vállalkozó,

amely nem minősül a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2. § c) pontja alapján az agrárkamara tagjának; valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet is, az egyéni vállalkozót is beleértve.

A nyilvántartásba vétel nem tévesztendő össze az építőipari vállalkozások korábbi kötelező regisztrációjával, mert azt más jogszabály alapján, más célok érdekében rendelték el. Tehát az építőipari cégeknek is külön eleget kell tenniük a kamarai törvény szerinti regisztrációs előírásnak.