A gazdasági kamarai törvény szerint 2012. január 1-jétől a törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek kötelesek a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-ig 5.000,- Ft (évközi alakulás esetén 15 napon belül) kamarai hozzájárulást fizetni.

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni.

Amennyiben a vállalkozásnak a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé kell rendeznie.

A kötelezettség teljesíthető

 • utalással (Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.)
  • 2021. december 31-ig  a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájának számára:
   MKB 1030 0002 – 2461 7019 – 7007 3285
   (IBAN: HU 64 1030 0002 2461 7019 7007 3285, SWIFT: MKKB HUHB)
  • 2022. január 1-jétől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájának számára:
   GRÁNIT BANK 12100011-10639683-00000000
   (IBAN: HU90 1210 0011 1063 9683 0000 0000, SWIFT: GNBA HUHB)
 • ügyfélszolgálati irodáinkban készpénz-befizetéssel, pécsi irodánkban bankkártyával is. (Sajnos „sárga postai csekken” a hozzájárulásokat nem áll módunkban fogadni.)

Az MKIK és a területi kamarák között megállapodás született, hogy amennyiben a vállalkozások – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a területi kereskedelmi és iparkamarák részére utalják át a kamarai hozzájárulást, a területi kereskedelmi és iparkamarák gondoskodnak a továbbutalásról. Ennek megfelelően a vállalkozása által a PBKIK részére befizetett kamarai hozzájárulás a vállalkozás folyószámláján jóváírásra kerül, így ezzel kapcsolatban további teendője nincs.

A kamarai hozzájárulás megfizetését követően igazolást állítunk ki, amelyet a regisztráció során megadott e-mail címre küldünk. A kamarai hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás letölthető az online regisztrációs felületről (bejelentkezés után), valamint kérhető ügyfélszolgálatainkon is.

Az igazolás, valamint átutalással történt befizetés esetén a banki utalás bizonylata, pénztári befizetés esetén a bevételi pénztárbizonylat képezi az ötezer forintos hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségei és nyitva tartási rendje.

Az MKIK által beszedett kamarai hozzájárulás 90%-a az eddigi gyakorlatnak megfelelően a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kerül és azon kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetéül szolgál, amelyeket a területi kamara az Ön vállalkozása részére is biztosít. A beszedés központosítása kizárólag a forrásallokáció hatékonyságának javítását szolgálja.