Gyakorlati képzéstől eltiltott vállalkozások

A kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Vizsgálja továbbá, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e. A gyakorlati képzést folytató szervezet ellenőrzése kiterjedhet a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzőhely a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e. Ha a szervezet a feltárt hiányosságokat nem pótolja és a törvényben meghatározott feltételeket nem biztosítja törli a nyilvántartásból és 3 évre eltiltja tanuló foglalkoztatástól. (Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 60-63. §.)

A gyakorlati képzéstől eltiltott vállalkozásokat itt találja.