Önkéntes kereskedelmi és iparkamarai tagokra is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség?

Igen. A kamarai nyilvántartásba vétel nem jelent tagsági jogviszonyt. A két dolog teljesen független egymástól. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjai esetében, a befizetett tagdíjból átvezetésre kerül a kamarai hozzájárulás összege.