Van már nyilvántartásba vételi határozatom, de bővítettem a képzőhelyemet, több tanulót szeretnék. Van rá lehetőségem?

Ebben az esetben szintén a Változásbejelentő dokumentumot kell kitölteni, jelezve, hogy több tanulót szeretne. Ilyenkor az ún. köztes ellenőrzésre kerül sor, ami az általános közigazgatási rendtartásról . A jegyzőkönyvet a szakmai szakértő vezeti. A szakértők az alábbi dokumentumok előkészítettségét és tárgyi feltételek meglétét vizsgálják:

Az ellenőrzés során az alábbi dokumentumok eredeti példányát kell bemutatni, ha bármi hiányzik, hiánypótlást kell elrendelni.

  • foglalkozási napló (az oktató által az iskola helyi programja alapján vezetve havi értékelésekkel és a hiányzások vezetésével),
  • munkavédelmi-, tűzvédelmi napló (tanulók által aláírva),
  • tanulói bérjegyzék (a tanulók által aláírva),
  • kedvezményes étkezés biztosításának dokumentuma (tanulók által aláírva),
  • munkaruha és egyéni védőeszközök biztosításának, átadásának dokumentuma (tanulók által aláírva),
  • érvényes felelősségbiztosítási kötvény, mely kiterjed a szakképzésben részt vevő tanulókra is,
  • a tanulók érvényes foglalkozás-egészségügyi vizsgálatáról szóló igazolás (üzemorvos),
  • gyakorlati képzéssel megbízott személy/ek jogviszonyát, valamint szakirányú képesítését igazoló okiratok (szakmunkás és/vagy OKJ-s bizonyítvány, mesterlevél, technikusi bizonyítvány, felsőfokú végzettségek) és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.