Heti jogász 2018. 47 – 48. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 47. héten a Magyar Közlöny 181-184. számai, a 48. héten a 185-189. számai jelentek meg.

Forrás: Magyar Közlöny 2018/181.
Megjelent: 2018. 11. 20.

 

Új jogszabályok

210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet

az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet

a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

212/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról

Hatályos: 2018. 11. 21.

 

29/2018. (XI. 20.) ITM rendelet

a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 6/2002. (II. 15.) GM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

22/2018. (XI. 20.) AB határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 22/C. alcímébe foglalt 53/C. §-ával összefüggő mulasztás megállapításáról

 

1581/2018. (XI. 20.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

 

1582/2018. (XI. 20.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1583/2018. (XI. 20.) Korm. határozat

a Kenyai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

1584/2018. (XI. 20.) Korm. határozat

a Zöld-foki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

 

140/2018. (XI. 20.) ME határozat

a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Szervezetéről és Működéséről szóló Megállapodáshoz történő csatlakozás, és az ezt célzó, Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankkal történő Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

Módosítja: 210/2018. (XI. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 20.

 

1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1582/2018. (XI. 20.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

Hatályon kívül helyezi: 210/2018. (XI. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 20.

 

6/2002. (II. 15.) GM rendelet

a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (XI. 20.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 20.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/182.

Megjelent: 2018. 11. 21.

 

Új jogszabályok

43/2018. (XI. 21.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 22., 2019. 07. 01.

 

1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozat

a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

 

1586/2018. (XI. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

141/2018. (XI. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja: 43/2018. (XI. 21.) MNB r.
Hatályos: 2019. 07. 01.

 

34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

Módosítja: 43/2018. (XI. 21.) MNB r.
Hatályos: 2018. 11. 22.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/183.

Megjelent: 2018. 11. 22.

 

Új jogszabályok

2018. évi LXX. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LXXI. törvény

az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 11. 23. – kivétellel

 

2018. évi LXXII. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LXXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 11. 23. – kivétellel

 

2018. évi LXXIV. törvény

a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 11. 23. – kivétellel

 

2018. évi LXXV. törvény

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

Hatályos: 2018. 11. 30.

 

2018. évi LXXVI. törvény

egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 03.

 

2018. évi LXXVII. törvény

egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LXXVIII. törvény

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 30.

 

2018. évi LXXIX. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LXXX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 11 30.

 

2018. évi LXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet

az ágazati készségtanácsokról

Hatályos: 2018. 11. 30.

 

214/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 23.

 

215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 03.

 

1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a vízgazdálkodási tanácsokról

Hatályos: 2018. 12. 07.

 

1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

 

1589/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

az Országos Görpark Program megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1590/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 23., 2019. 05. 01.

 

1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 23.

 

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 23.

 

1593/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó intézkedésekről szóló együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1594/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról

 

1595/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a Debreceni Nemzetközi Repülőtér működtetésének kiegészítő támogatásáról

 

1596/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

 

142/2018. (XI. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

1979. évi 25. törvényerejű rendelet

a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 2018. évi LXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2018. évi LXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 03.

 

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosítja: 2018. évi LXXVI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 03.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2018. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2018. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2001. évi XLVI. törvény

a konzuli védelemről

Módosítja: 2018. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2018. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja: 2018. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1998. évi XXVIII. törvény

az állatok védelméről és kíméletéről

Módosítja: 2018. évi LXXVIII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2018. évi LXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 214/2018. (XI. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 23.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 215/2018. (XI. 22.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 03.

 

1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja: 1590/2018. (XI. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 23.

 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1591/2018. (XI. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 23.

 

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja: 1592/2018. (XI. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 23.

 

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1592/2018. (XI. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 23.

 

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja: 1592/2018. (XI. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 23.

 

1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja: 1593/2018. (XI. 22.) Korm. h.

 

1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről

Módosítja: 1594/2018. (XI. 22.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi LXXVII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

a vízgazdálkodási tanácsokról

Hatályon kívül helyezi: 1587/2018. (XI. 22.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/184.

Megjelent: 2018. 11. 23.

 

Új jogszabályok

2018. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 24., 2018. 12. 09., 2018. 12. 31., 2019. 01. 01., 2019. 02. 01., 2019. 02. 16., 2019. 07. 01., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2019. 01. 01., 2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2019. 01. 01.

 

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2019. 01. 01.

 

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2019. 01. 01.

 

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 02. 01.

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2019. 02. 16.

 

2012. évi CXVI. törvény

a pénzügyi tranzakciós illetékről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24.

 

1996. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 02. 01.

 

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2018. 12. 31., 2019. 01. 01.

 

2013. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2007. évi XLVIII. törvény

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24.

 

2015. évi CXC. törvény

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi XCI. törvény

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1992. évi XLIV. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24., 2018. 12. 09., 2019. 01. 01.

 

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról

Módosítja: 2018. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 24.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/185.

Megjelent: 2018. 11. 26.

 

Új jogszabályok

30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről

Hatályos: 2018. 12. 01.

 

1597/2018. (XI. 26.) Korm. határozat

az agrárpolitikai szakdiplomata álláshely 2018-2021. évi működtetéséhez szükséges forrás fejezetek közötti átcsoportosításáról

 

1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozat

az Attila király emlékmű létrehozásáról

 

1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról

 

1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról

 

1601/2018. (XI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról

 

143/2018. (XI. 26.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 30/2018. (XI. 26.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 01.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/186.

Megjelent: 2018. 11. 27.

 

Új jogszabályok

216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 05., 2019. 03. 15.

 

218/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásához és intézményrendszerének finanszírozásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28.

 

219/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28.

 

220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

az egyes iparjogvédelmi kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 05., 2019. 01. 01.

 

Kúria közleményei a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

 

31/2018. (XI. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 26.

 

32/2018. (XI. 27.) OGY határozat

a 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról

 

1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1604/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat módosításáról

 

1605/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a “Nyitott Kórházak” elnevezésű szíriai humanitárius kezdeményezés támogatásáról

 

1606/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójával összefüggő többletforrás biztosításáról

 

1608/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Budai Vigadó felújításának lezárásához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1609/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1610/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban álló közlekedési központ zártkörűen működő részvénytársaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

1611/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú, “Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1612/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.1, a KEHOP-2.1.3 és a KEHOP-2.2.2 azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1613/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú [“Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)” című] projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1614/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1615/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1616/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1617/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 “A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”, valamint TOP-3.1.1-15 “Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásokra benyújtott projektek támogatásának növeléséről

 

1618/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 azonosító számú, “Nagyerdei óvoda felújítása” című projekt támogatásának növeléséről

 

1619/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1620/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1621/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

1622/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az Európai Közösség és Ukrajna között a személyek visszafogadásáról szóló, Luxembourgban, 2007. június 18. napján aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 216/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 217/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja: 217/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről

Módosítja: 217/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja: 217/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 03. 15.

 

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

Módosítja: 217/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 03. 15.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 217/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről

Módosítja: 217/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 218/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja: 218/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Módosítja: 218/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 219/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről

Módosítja: 220/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

Módosítja: 220/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 220/2018. (XI. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 31/2018. (XI. 27.) OGY h.
Hatályos: 2018. 11. 26.

 

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

 

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

 

2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

 

1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

 

1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

 

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1604/2018. (XI. 27.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1612/2018. (XI. 27.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1613/2018. (XI. 27.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1619/2018. (XI. 27.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1620/2018. (XI. 27.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 11. 28.

 

1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja: 1621/2018. (XI. 27.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/187.

Megjelent: 2018. 11. 28.

 

Új jogszabályok

2018. évi LXXXIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 29., 2019. 01. 01., 2019. 04. 01., 2019. 04. 18., 2020. 01. 01.

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről

 

 

Módosított jogszabályok

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2018. évi LXXXIII. tv.
Hatályos: 2018. 11. 29., 2019. 01. 01., 2019. 04. 01., 2019. 04. 18., 2020. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/188.

Megjelent: 2018. 11. 29.

 

Új jogszabályok

 

221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költségek megtérítéséről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

222/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 30., 2019. 01. 01.

 

223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 30.

 

224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 11. 30.

 

225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 11. 30.

 

32/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 02.

 

33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

Hatályos: 2018. 12. 02.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2018/4. határozata

Mórahalom Város Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2018. január 1. napjától 2018. szeptember 11. napjáig hatályos 5. § (2) bekezdése, 2018. szeptember 12-étől hatályos 5. § (2) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2018/4. határozata

Mórahalom Város Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2018. január 1. napjától 2018. szeptember 11. napjáig hatályos 5. § (5) bekezdése, 2018. szeptember 12-étől hatályos 5. § (5) bekezdése és 6. § (4) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

 

511/2018. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1623/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

az Európai Tett és Védelem Liga (APLE – Action and Protection League of Europe) létrehozásáról

 

1624/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

az “1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” program folytatásáról

 

1625/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

garanciához kapcsolódó állami készfizető kezesség nyújtásáról

 

1626/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1627/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

 

1628/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1629/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2022-ben Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Debrecenben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2018. 11. 30.

 

1630/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

Cigánd Város sportinfrastruktúra-fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről

 

1631/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

a Terror Háza Múzeumot és a TIT Budapesti Planetáriumot érintő fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről

 

Módosított jogszabályok

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról

Módosítja: 222/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30., 2019. 01. 01.

 

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 223/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 223/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 223/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja: 223/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 223/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 223/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 223/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 225/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 32/2018. (XI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 02.

 

7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 32/2018. (XI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 02.

 

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 32/2018. (XI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 02.

 

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 32/2018. (XI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 02.

 

20/2017. (IV. 26.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 32/2018. (XI. 29.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 02.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

121/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

Hatályon kívül helyezi: 224/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 225/2018. (XI. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 30.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/189.

Megjelent: 2018. 11. 30.

 

Új jogszabályok

29/2018. (XI. 30.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01.

 

1633/2018. (XI. 30.) Korm. határozat

a 2021. évi “Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2018. 12. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 29/2018. (XI. 30.) IM r.
Hatályos: 2018. 12. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

27/2018. (IX. 28.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 29/2018. (XI. 30.) IM r.
Hatályos: 2018. 12. 01.

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.