Heti jogász 2019. 1-2. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 1. héten a Magyar Közlöny 1. száma, a 2. héten a 2-3. számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/1.

Megjelent: 2019. 01. 02.

 

Új jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/2.

Megjelent: 2019. 01. 07.

 

 

Új jogszabályok

 

1/2019. (I. 7.) ITM rendelet

A járművezetők képzésével és vizsgáztatásával összefüggésben egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 07. 10 órától, 2019. 03.15.

 

 

Módosított jogszabályok

 

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

 

Módosítja: 1/2019. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 07. 10 órától.

 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 

Módosítja: 1/2019. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 07. 10 órától.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

 

Módosítja: 1/2019. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 07. 10 órától, 2019. 03. 15.

 

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

 

Módosítja: 1/2019. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 07. 10 órától.

 

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

 

Módosítja: 1/2019. (I. 7.) ITM r.

Hatályos: 2019. 01. 07. 10 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/3.

Megjelent: 2019. 01. 09.

 

 

Új jogszabályok

 

1/2019. (I. 9.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 10.

 

2/2019. (I. 9.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 02. 01., 2019. 10. 01.

 

1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2019. 01. 10., 2020. 01. 01.

 

2/2019. (I. 9.) ITM rendelet

az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

 

Hatályos: 2019. 01. 17.

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésekről

 

1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékévről

 

Hatályos: 2019. 01. 10.

 

1/2019. (I. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

 

Módosított jogszabályok

 

27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról

 

Módosítja: 1/2019. (I. 9.) MNB r.

Hatályos: 2019. 01. 10.

 

20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

 

Módosítja: 2/2019. (I. 9.) MNB r.

Hatályos: 2019. 02. 01., 2019. 10. 01.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

 

Módosítja: 1/2019. (I. 9.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 01. 10., 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.