Élő Örökség konferencia Pécsett

Január 24-én, csütörtökön reggel 9 órától került sor a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában (PBKIK) a Heritage Alive, azaz az Élő Örökség elnevezésű konferenciára a Kreatív Ipari Klaszter (KIKK) szervezésében.

 

A Forget Heritage projekt az Intereg Central Europe pályázati rendszerben 2016-ban indult kezdeményezés, melynek célja, hogy olyan megoldásokat és modelleket dolgozzon ki együttműködő önkormányzatok és kreatív ipari vállalkozások számára, melyek lehetővé teszik ikonikus de elhagyatott épületek, közösségi terek revitalizációját a lakosság bevonásával.

Ezen projekt keretén belül került sor a Heritage Alive, azaz az Élő Örökség elnevezésű konferenciára. A fél napos esemény során a nagy számban megjelent érdeklődők angol nyelvű előadásokat hallgathattak meg.

Keresnyei János KIKK elnök úr köszöntőbeszédét követően a Forget Heritage, az OpenHeritage, a REFREsh, valamint a YouInHerit projektek kerültek bemutatásra.

Az előadások és összefoglalót követően a résztvevők szendvicsebéden vettek részt.

A PBKIK által menedzselt CE1013 REFREsh projekt a 2019. évben is folytatódik, a projekt keretein belül regionális stratégia kialakítása következik a komlói könyvtár épületének integrációjára vonatkozóan.

A kamara irányításával a dokumentumokat a megbízott külső szakmai szakértő, az Eco-Cortex Kft. készíti, a félévente esedékes nemzetközi partnertalálkozóra ebben a periódusban április közepén, Olaszországban kerül sor.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.