Heti jogász 2019. 5. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 5. héten a Magyar Közlöny 11. – 14. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/11.

Megjelent: 2019. 01. 28.

 

Új jogszabályok

 

7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet

az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar Állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2019. 01. 29.

 

1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1016/2019. (I. 28.) Korm. h.

 

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1016/2019. (I. 28.) Korm. h.

 

1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1016/2019. (I. 28.) Korm. h.

 

1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja: 1016/2019. (I. 28.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/12.

Megjelent: 2019. 01. 30.

 

Új jogszabályok

 

1/2019. (I. 30.) IM rendelet

a közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1/2019. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

a joghatályos közlésről közigazgatási eljárásban

 

1/2019. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat

a közigazgatási döntés semmisségéről

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5035/2018/3. határozata

Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2002. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontjának alkalmazhatóságáról

 

1017/2019. (I. 30.) Korm. határozat

a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/13.

Megjelent: 2019. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

3/2019. (I. 31.) BM rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 02. 02.

 

1/2019. (I. 31.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2/2019. (I. 31.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

2/2019. (I. 31.) IM rendelet

a polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

1018/2019. (I. 31.) Korm. határozat

az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatásának biztosításáról

 

9/2019. (I. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja: 2/2019. (I. 31.) HM r.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet

az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Módosítja: 2/2019. (I. 31.) IM r.

Hatályos: 2019. 02. 01

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet

az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 3/2019. (I. 31.) BM r.

Hatályos: 2019. 02. 02.

 

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1/2019. (I. 31.) HM r.

Hatályos: 2019. 02. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/14.

Megjelent: 2019. 02. 01.

 

Új jogszabályok

 

KE határozat államtitkári kinevezésről

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.